< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Законодавчі засади повноліття в Україні ("Конституція України", "Сімейний кодекс України").

Розвиток України як сучасної демократичної держави потребує нових форм соціалізації поколінь, органічно пов'язаних з історичними традиціями народу, родини. Досягнення повноліття має важливе загальнодержавне значення. Адже повноліття — новий громадянський статус представників молодого покоління.

Відповідно до цивільного законодавства України, повна дієздатність особи настає з 18 років. "Конституція України" (1997) зазначає: "Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцять років" (ст. 70). Визначено взаємну відповідальність батьків і повнолітніх дітей — "батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків" (ст. 51).

Згідно з "Сімейним кодексом України" (2004), "неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років" (ст. 6); визначено "обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання" (ст. 202— 206), "патронат над дітьми" (ст. 252—256), взаємні права та обов'язки повнолітніх дітей і інших членів сім'ї та родичів (ст. 259, 260, 264), обов'язок внуків, правнуків утримувати бабцю, дідуся, прабабцю, прадіда (ст. 266), обов'язок повнолітніх братів, сестер утримувати малолітніх, неповнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги (ст. 267) та ін.

Повноліття - сучасна форма соціалізації молоді, набуття прав, обов'язків і відповідальності громадянина та людини.

Маємо підстави розглядати Повноліття як сучасну форму соціалізації молоді, пов'язану з набуттям прав, обов'язків і відповідальності громадянина та людини.

Повноліття дівчини — це водночас і своєрідний День Господині. Адже народна мудрість засвідчує: "Чого мати навчить, те дочка й знає".

Повноліття юнака відкриває шлях до змужніння й усвідомлення себе як Батька.

Повноліття молоді в Україні доцільно здійснювати як урочисте прилучення до духовної спадщини народу на рівні відповідних державних структур влади, суспільних установ, навчальних закладів, родини.

При святкуванні Повноліття у колі рідних і друзів варто, щоб старші представники родини передавали повнолітнім молодим людям (синові, дочці, внукам) родинний літопис, символічне дерево Роду (генеалогічну схему, альбом родинних фотографій) із настановами шанувати предків, примножувати духовні здобутки родини, нації, України.

Безумовно, такі урочистості сприятимуть усвідомленню молодими людьми відповідальності за власну дорогу життя, наповнюючи соціалізацію поколінь глибоким духовним смислом.

Проблемно-пізнавальні завдання

  • 1. Поясніть міждисциплінарний смисл терміна "соціалізація".
  • 2. Проаналізуйте зв'язок освіти (у тому числі вищої) та соціалізації особистості.
  • 3. Назвіть ознаки освіченої особистості.
  • 4. Поясніть значення цінностей демократії та свободи для соціалізації особистості.
  • 5. Поясніть значення цінностей культури І мистецтва для соціалізації особистості.
  • 6. Які форми соціалізації поколінь відомі в українській культурі?
  • 7. Які звичаї й обряди повноліття побутували в Україні?
  • 8. Які форми соціалізації поколінь властиві для японської культури? Як відзначається повноліття в Японії?
  • 9. Які законодавчі положення пов'язані з повноліттям за "Конституцією України" і "Сімейним кодексом України"?
  • 10. Як відзначається повноліття у Вашій родині?

Список рекомендованої літератури

Борисенко В. Повноліття // Наука і суспільство. — 1991. — № 3.

Духовність педагога — майбутнє України (Сценарії виховних дійств) / За ред. С. Черепанової; Упоряд. Д, Бо-родій. — Л., 2005.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). — К., 2003.

Овчинников В. В. Горячий пепел. — М., 1987.

Полани М. Личностные качества: на пути к посткритической философии. — М., 1985.

Сімейний кодекс України. — Л., 2004.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >