< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види маршрутів за конфігурацією траси

Туристський ваучер

Туристський ваучер (путівка) — документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію та є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. Це фінансовий документ, необхідний для здійснення розрахунків між туристичними підприємствами — партнерами. Нормативи його оформлення визначають Методичні рекомендації з використання туристичного ваучера, затверджені наказом Державного комітету з питань туризму від 16 серпня 1996р. № 40.

Бланк ваучера має єдину форму як для туриста, що здійснює подорож індивідуально, так і для групи туристів (у такому випадку додається список туристів групи, завірений печаткою туристичного підприємства, що їх направляє). Він має бути виготовлений типографським способом у трьох екземплярах під єдиним номером на папері формату А5.

Бланк ваучера друкується українською та англійською мовами. Якщо ваучер використовується турфірмою для організації прийому й обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), то заповнюється українською мовою, а для організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) — англійською мовою.

Обов'язковими в оформленні ваучера є такі елементи:

 • — у шапці ваучера зазначаються: повне найменування фірми-власника ваучера, юридична адреса, номер телефону, факсу;
 • — номер ваучера, який складається з 12 цифр, поділених на групи:
 • • перша група — 4 цифри — свідчить про регіон, у якому розташоване туристичне підприємство;
 • • друга група — 4 цифри — відповідає реєстраційному номеру підприємства в Державному реєстрі суб'єктів туристичної діяльності, які пройшли ліцензування;
 • • третя група — 4 цифри — порядковий номер ваучера.

Далі зазначається:

 • 1. Ліцензія Державного комітету України з питань туризму: номер ліцензії (з 6 цифр), дата видачі.
 • 2. Найменування, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підприємства, якому необхідно пред'явити цей ваучер.
 • 3. Прізвище, ім'я, по батькові туриста, який здійснює подорож індивідуально, або керівника туристичної групи.
 • 4. Кількість туристів (цифрами і прописом).
 • 5. Термін з " " р. по " " р.
 • 6. Маршрут і вид транспорту. Зазначаються пункти в порядку слідування за маршрутом, в яких замовлено обслуговування для туриста або групи, а також види транспорту, котрими буде здійснюватися переїзд між цими пунктами.
 • 7. Назва готелів, у яких замовлено обслуговування.
 • 8. Додаткова інформація, наприклад, про наявність у складі групи інваліда або потребу групи в послугах сурдоперекладача і т. ін.
 • 9. Відмітка про оплату туру. Направляючою стороною робиться запис про оплату туру відповідно до умов договору (контракту), на основі якого здійснюється обслуговування туристів. Наприклад, "Вартість туру сплачено відповідно до Договору № від " " р."
 • 10. Підпис керівника направляючої фірми. Дата видачі ваучера. Печатка. Після підпису керівника зазначаються його прізвище та ініціали.
 • 11. Фактично надані послуги. Туристом, що подорожує індивідуально, або керівником групи робиться запис про фактично надані послуги з туру. Наприклад, "Послуги надані в повному обсязі" або " Не надані такі послуги (перерахувати)", після цього — особистий підпис.
 • 12. Підпис керівника приймаючої фірми. Дата. Печатка. Керівник приймаючої фірми засвідчує достовірність викладеного в пункті 11 власник підписом, після чого зазначаються його прізвище та ініціали.

Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю заповненими пунктами, на якому немає печатки направляючої турфірми, вважається недійсним.

Ваучер заповнюється в трьох екземплярах. Перший і другий видаються під розпис туристу перед початком подорожі. Третій екземпляр зберігається в бухгалтерії направляючої фірми й у разі необхідності використовується відповідними державними органами у здійсненні фінансово-фіскального контролю.

У першому пункті обслуговування за маршрутом турист подає перший і другий екземпляри ваучера представнику приймаючої фірми. У кінцевому пункті маршруту, після закінчення обслуговування, турист робить відповідний запис у пункті 11 обох екземплярів ваучера, який завіряється підписом керівника і печаткою приймаючої фірми. Перший екземпляр ваучера передається керівнику або представнику приймаючої фірми, а другий повертається направляючій фірмі.

Бланки ваучера — це документи суворого обліку. Відповідальність за їх виготовлення, зберігання та використання покладається на керівників туристичного підприємства — власника ваучера. Керівники турфірми за першою вимогою контролюючих органів або уповноважених ними осіб повинні пред'явити всю необхідну документацію, що стосується використання туристичного ваучера. У випадку виявлення порушень турфірмою вимог до виготовлення і використання ваучера, фірма несе відповідальність у встановленому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >