< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

Аналіз статистичних даних, проведений Верховним Судом України у "Практиці розгляду судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів", свідчить, що в Україні на вересень 2007 р. нараховувалося майже 500 тис. осіб, які регулярно вживають наркотичні засоби, із них понад 5 тис. наркозалежних - неповнолітні. Найбільшу кількість наркозалежних зареєстровано у південних областях України. У 2007 р. на розгляді судів першої інстанції перебувало 43,4 тис. кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що на 0,8% більше, ніж у 2006 р.

У сільському господарстві України вирощується досить доступна для споживачів наркосировина - мак снотворний і коноплі, з яких виготовляють наркотичні засоби. Найбільш поширене незаконне вирощування маку снотворного має місце в західних, а конопель - у південних областях. Такий стан висуває об'єктивну необхідність встановлення особливого режиму виробництва продукції рослинного походження, що містить наркотичні речовини;

Правовий режим виробництва і обігу наркотичних засобів і речовин в Україні встановлено на законодавчому рівні Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини І прекурсори" від 22 грудня 2006 р. При цьому наркотичні засоби визначаються як речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. за № 770 (далі - Перелік). Прекурсорами є речовини, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів.

Відповідно до п. 23 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. діяльність, пов'язана з культивуванням та використанням чи реалізацією рослин, включених до Таблиці І Переліку, підлягає ліцензуванню. Згідно зі списком № 3 таблиці І зазначеного Переліку такими рослинами, що містять наркотичні речовини, є "мак опійний, снотворний" (у тому числі олійний та інші, що містять опій) та "коноплі" будь-якого виду. При цьому культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка. Щодо коноплі існує вимога, щоб вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,15 відсотка.

У п. 25-1 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698, функції ліцензування такої діяльності покладено на Комітет з контролю за наркотиками, який діє на основі відповідного Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. № 1446.

Порядок ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387. Цей нормативно-правовий акт містить ряд положень, зокрема щодо переліку документів, необхідних для ліцензування, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі та анулювання ліцензії, порядку переоформлення ліцензії, видачі дубліката тощо.

Загальною вимогою є відповідність суб'єкта ліцензування організаційним, кваліфікаційним, технологічним та іншим умовам, встановленим Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 20 лютого 2001 р. № 39/66, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13 березня 2001 р. за № 224/5415.

У разі прийняття позитивного рішення Комітет з контролю за наркотиками видає ліцензію на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Ліцензія видається суб'єкту господарювання на один або кілька видів діяльності строком на п'ять років. Водночас слід пам'ятати, що обсяг кожної ліцензії тісно пов'язується з обсягом щорічних квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини. Наприклад, на 2009 р. було встановлено квоти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 220. На культивування маку снотворного передбачено виділити площу 14 тис. га, а коноплі - 1,1 тис. га. Для порівняння, у 2008 р. під мак було виділено 12,4 тис. га, а щодо конопель площа залишилась незмінною.

Існує ще одна вимога для осіб, що здійснюють культивування маку і коноплі, висунута відповідно до Порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1129. Для посіву слід придбавати кондиційне і репродуктивне насіння маку снотворного та рослин роду конопель, внесених до Реєстру сортів рослин України, відповідно не нижче першої та другої репродукції у суб'єктів насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, щодо рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей на договірних умовах.

Основним правовим регулятором діяльності з вирощування наркотичних рослин є Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589. Насамперед, встановлюється вимога щодо ліцензування цієї діяльності. Також суб'єкти господарювання під час провадження зазначеної діяльності повинні забезпечити виконання умов для запобігання розкраданню наркотичних рослин, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1026. Під час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишків здійснюється суб'єктом господарювання шляхом подрібнення і розкидання, після чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повинні бути обладнані пристроями для подрібнення пожнивних залишків. Механізми комбайнів після збирання врожаю маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня приорюються. Знищення пожнивних залишків здійснюється суб'єктами господарювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і представник територіального органу внутрішніх справ.

Очищення насіння маку здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні зерноочисними машинами, обладнаними спеціальними пристроями для збирання відходів. Механізми зерноочисних машин після очищення насіння маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня спалюються. Переробка стебел конопель здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні. Знищення залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель здійснюється суб'єктами господарювання після їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

У разі коли суб'єкт господарювання приймає рішення про знищення посівів рослин з будь-яких причин, такі посіви підлягають знищенню шляхом переорювання на полях висіву скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами будь-якого із наведених видів знищення наркотичних рослин складається акт у трьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Комітетові з контролю за наркотиками. Суб'єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають Комітетові звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >