< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян

Об'єднання громадян - це добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх права та свобод. Види об'єднань громадян:

  • а) за організаційно-правовими властивостями: масові (творчі союзи, політичні партії, професійні спілки тощо); органи громадської самодіяльності (громадські формування з охорони громадського порядку); органи громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів, вуличні, домові комітети тощо);
  • б) за масштабом діяльності: міжнародні; всеукраїнські; місцеві.
  • в) залежно від мети створення: політичні партії; громадські організації.

Політична партія - об'єднання громадян - прихильників загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які головною метою мають участь у виробленні державної політики, формування органів влади, місцевого самоврядування і представництво у їх складі.

Громадська організація - це об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Особливе місце серед громадських організацій посідають: професійні спілки - добровільні неприбуткові громадські організації, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), а також релігійні організації - релігійні братства, духовні навчальні заклади, монастирі тощо, що становлять стійкі організаційні утворення із специфічними цілями та конкретними способами їх досягнення (відправлення релігійних культів, релігійних обрядів, релігійної діяльності).

Принципи об'єднань громадян: добровільність, рівноправність їхніх членів, самоврядування, законність, гласність.

Основу взаємовідносин об'єднань громадян з іншими суб'єктами адміністративного права, перш за все, органами публічної адміністрації визначають Конституція, Закон "Про об'єднання громадян", закони України від 5 квітня 2001 р. "Про політичні партії в Україні", від 23 квітня 1991 р. "Про свободу совісті та релігійні організації", від 15 вересня 1999 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" тощо.

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян - це сукупність прав, обов'язків, які реалізуються в адміністративних правовідносинах, що виникають між об'єднаннями громадян і державними органами, органами місцевого самоврядування.

Нормами адміністративного права регулюються питання легалізації об'єднань громадян, контролю за їх діяльністю, відповідальності та припинення діяльності об'єднань громадян. Решта відносин - предмет регулювання норм інших галузей права.

Легалізація об'єднань громадян - офіційне визнання об'єднань громадян, що здійснюється способом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. Тобто за допомогою норм адміністративного права визначається порядок офіційного визначення державою об'єднань громадян й оформлення їх правового статусу. Легалізація об'єднань громадян здійснюється у Державній реєстраційній службі України. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до суду. Для легалізації об'єднання громадян його засновники подають заяву та документи, перелік яких визначається законодавством для певних різновидів такої об'єднань.

Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, якщо їх метою є: зміна через насильство конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; обмеження загально визначених прав людини.

Норми адміністративного права визначають засади контролю з боку держави за діяльністю об'єднань громадян (з боку органів, що проводять легалізацію, щодо дотримання положень статуту, фінансові та податкові органи - контроль за джерелами та розмірами прибутків, фінансових надходжень, за правильністю та своєчасністю сплати податків, державні інспекції - щодо дотримання вимог галузевого законодавства.

Об'єднання громадян користуються широким переліком прав: представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах, брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи, створювати установи та організації, одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, вносити пропозиції до органів державної влади, поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, засновувати засоби масової інформації тощо.

Обов'язком є дотримання законодавства, сплата податків тощо.

Норми адміністративного права визначають засади відповідальності об'єднань громадян за порушення вимог чинного законодавства. До них можуть бути застосовані попередження, штраф, тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності, тимчасова заборона (зупинення) діяльності, примусовий розпуск (ліквідація). Порядок припинення діяльності об'єднань громадян (добровільний та примусовий) також визначається нормами адміністративного права. У випадках, передбачених законодавством України, може бути примусово розпущене (ліквідоване) об'єднання громадян на підставі рішення суду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >