Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Регіональна економікаТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИПредмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка"Визначення предмету курсуМісце курсу в системі наукових дисциплінЗв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінамиМетоди і методологічні основи курсу "Регіональна економіка"Завдання курсу "Регіональна економіка"Структура курсу. "Регіональна економіка"Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонівЕкономічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний характерЗакономірності і сучасні інтеграційні процесиОсновні закономірності розміщення продуктивних силЗакономірність соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил Закономірність раціонального розміщення виробництва Закономірність планомірності розміщення продуктивних силЗакономірність пропорційного розміщення продуктивних сил Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних силЗакономірність територіального поділу праціЗакономірність територіальної концентрації розміщення і розвитку продуктивних сил Закономірність економічної цілісності регіону Закономірність глобалізації та регіоналізації розміщення і розвитку продуктивних силНайважливіші принципи розміщення продуктивних силПринцип раціонального розміщення виробництваПринцип комплексного розміщення виробництва Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праціПринцип збереження екологічної рівновагиПринцип обмеженого централізму Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областейВизначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництваВплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних силОсновні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництваЕкономічне районування та територіальна організація господарстваЕкономічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарстваНаука про економічне районуванняЕкономічний район, його головні ознаки, районоутворюючі факториПринципи економічного районуванняФорми територіальної організації продуктивних сил економічних районівТипи економічних районівЕкономічне районування і його практичне значенняОсобливості районування та сучасна мережа економічних районівТериторіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного районуУдосконалення територіальної організації і структури народного господарстваРегіони у системі територіального поділу праціТериторіальний поділ праці - основа формування економічних районівСпеціалізація економічних районів та методики її оцінкиСутність, мета і завдання регіональної економічної політикиСутність державної регіональної економічної політикиОб'єкти і суб'єкти державної регіональної політикиОсновні цілі державної економічної політикиЗавдання державної регіональної економічної політикиНаукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних силМеханізм реалізації регіональної економічної політикиПоняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політикиЦільова організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політикиОсновні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політикиСпеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної економічної політикиМіжрегіональне і прикордонне співробітництво— інструменти реалізації регіональної економічної політикиОсновні засади управління державним та комунальним сектором регіональної економікиЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМАГосподарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовахЕкономіка України як єдиний народногосподарський комплексСтруктура економіки. ЇЇ сутність та поняттяРегіональні особливості галузевої структури економікиРеструктуризація регіональної економіки в умовах ринкуПриродний та ресурсно-трудовий потенціал економіки УкраїниПриродно-ресурсний потенціал та його структураЗемельні ресурси Водні ресурси Лісові ресурси Мінеральні ресурсиПаливні ресурси України Рудні ресурсиНерудні ресурсиКількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умовЗемельні ресурси Лісові ресурсиЕкономічна оцінка лісових насаджень Оцінка водних ресурсів Оцінка мінеральних ресурсів Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.Земельні ресурсиЛісові ресурси Водні ресурсиМінеральні ресурсиРесурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країниЗемельні ресурсиЛісові ресурсиВодні ресурси Мінеральні ресурсиНаселення і трудовий потенціал УкраїниРоль населення у розвитку народного господарства УкраїниЧисельність і розміщення населення УкраїниВідтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливостіМіграційні процеси та їх видиОсобливості формування та розселення населенняДержавна політика зайнятості працездатного населенняМіжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщенняМіжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значенняПроцеси інтеграції та підвищення ролі регіонівДинаміка та ефективність структурної трансформації економікиПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИЕкономіка України як єдність регіональних соціально-економічних системМетодологічні основи і сутність регіональної економікиОсновні передумови регіонального економічного розвиткуЕкономічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексуТериторіальна диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних силПроблеми соціально-економічного розвитку регіонівЕкономіка регіонів України: стан та перспективи розвиткуЕкономіка Донецького регіону.Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку економіки країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Придніпровського регіонуМісце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Східного регіонуМісце і роль Східного економічного регіону в економіці країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Центрального регіонуМісце і роль Центрального Економічного регіону в економіці країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Поліського регіонуМісце і роль Поліського економічного регіону в розвитку економіки країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Подільського регіонуМісце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Карпатського регіонуМісце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуЕкономіка Причорноморського регіонуМісце і роль Причорноморського економічного регіону в економіці країниПриродно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіонуТериторіальна і галузева структура господарства регіонуПроблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіонуМіжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.Зовнішня економічна діяльність України в умовах ринкової економіки.Економічні зв'язки України з країнами СНДЗміст і форми міжнародної економічної інтеграціїЕкономічна інтеграція України в європейську та світову структуруЕкспортний потенціал України і можливості його реалізації на світовому ринку.Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави.Фактори сталого розвитку продуктивних сил.Природно ресурсні фактори розвитку продуктивних сил.Паливно-енергетичний фактор сталого розвитку продуктивних сил.Водний фактор в розвитку продуктивних сил.Трудоресурсні фактори сталого розвитку продуктивних сил.Споживчий фактор розвитку продуктивних сил.Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил.Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил.Фактор ринкової кон'юнктури розвитку продуктивних сил.Фактор історико-географічного положення розвитку продуктивних сил.Екологічний фактор розвитку продуктивних сил.ЕКОЛОГІЯЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩАНаукові засади раціонального природокористуванняЕволюція економічних принципів природокористуванняЕколого-економічні засади раціонального природокористуванняПерспективні напрями раціонального природокористуванняЕкономічний моніторинг і система екологічної інформаціїСтан навколишнього природного середовища в УкраїніСтан земельного фонду Використання та охорона надрЗабруднення повітряного басейну Рівень лісистості та якісний стан лісів Правові аспекти охорони навколишнього природного середовищаЗемельний кодекс УкраїниВодний кодекс України Лісовий кодекс України Кодекс України про надра Закон України про охорону атмосферного повітряЗакон "Про природно-заповідний фонд України" Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформаціїАдміністрація ядерного регулювання Управління міжнародних відносин Управління науки Юридичне управлінняВідділ зі спеціальної роботиУправління економікиУправління регіональної політики і територіального розвиткуУправління державної екологічної експертизиУправління відходів та вторинних ресурсівУправління техногенно-екологічної безпеки Управління моніторингу Управління атмосферного повітряУправління водних ресурсів та надрУправління біологічних та земельних ресурсівЕкономічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовищаЕкономічний механізм управління природоохоронною діяльністюМіжнародні природні ресурси та співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовищаЕкономічний механізм охорони природного навколишнього середовищаЕкологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітикиЕкономічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльностіРесурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництваДержавна програма охорони навколишнього природного середовищаСтратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалуЕфективність заходів з охорони навколишнього природного середовищаЗбалансоване використання і відновлення природних ресурсівЗемельні ресурси Водні ресурсиКорисні копалини Атмосферне повітря Ресурси флори і фауни. Рекреаційна та заповітна справа Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку.Зміни кліматичних умов. Антропотехногенні ускладнення та катастрофи Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.Міжнародне правоохоронне співробітництво.Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.
 
Наст >