< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Який порядок одержання ліцензії?

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396. При цьому будівельною діяльністю згідно п. 1 цього порядку є діяльність, пов'язана з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності. Саме на провадження такої діяльності суб'єкт господарської діяльності — юридична або фізична особа — мають одержувати ліцензію.

Категорія складності об'єкта будівництва визначається відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкта будівництва проектувальником і замовником (на об'єктах самочинного будівництва, у разі відсутності проектної документації — посадовими особами Держархбудінспекції). При цьому застосовуються ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" щодо визначення рівня можливих економічних збитків і (або) інших втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта. Ознаки об'єктів IV і V категорії складності наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 557, якою затверджений Порядок віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності.

Згідно наказу Мінрегіону від 27.01.2009 р. № 47 ліцензуванню підлягають, зокрема, такі види робіт:

  • — вишукувальні роботи для будівництва;
  • — розроблення містобудівної документації;
  • — проектування об'єктів архітектури;
  • — будівельні та монтажні роботи;
  • — монтаж інженерних мереж;
  • — будівництво транспортних споруд;
  • — інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Отже, для можливості здійснення проектування та будівництва об'єктів IV і V категорії складності будівельна організація (підприємець) повинна отримувати ліцензію (точний перелік робіт наведений у наказі Мінрегіону від 27.01.2009 р. № 47). Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Держархбудінспекцією, а саме — ліцензійними комісіями. Прийом документів ліцензійною комісією здійснюється за регіональним принципом: документи подані до територіального органу передаються на розгляд до комісії Держархбудінспекції.

Суб'єкт будівельної діяльності для одержання ліцензії подає заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні дані, відомості про підрозділи — для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні дані, місця провадження діяльності — для фізичної особи (підприємця), та перелік робіт, які заявник має намір виконувати.

Заявник має підтвердити власну реєстрацію (юридичної особи або відповідно підприємця), облік в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та надати відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, що будуть перевірятись на відповідність ліцензійним умовам.

Заява від особи, ліцензія якої раніше була анульована (крім випадків анулювання ліцензії за заявою самого суб'єкта будівельної діяльності), приймається не раніше ніж через рік з дати анулювання попередньої ліцензії.

За висновком ліцензійної комісії про відповідність або невідповідність заявника вимогам ліцензійних умов рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії приймається протягом семи днів. Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії справляється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. №1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу". Засвідчені копії ліцензій можуть бути надані і для підрозділів заявника, для чого необхідно подати доказ реєстрації відокремленого підрозділу разом із заявкою.

Строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, — три роки. Повторне одержання ліцензії, а також внесення змін до переліку робіт протягом строку дії ліцензії здійснюється в загальному порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >