< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Температурний режим

Тепло — необхідна умова життєдіяльності рослин. За його участю здійснюється метаболізм, морфогенез, ріст і розвиток останніх. Поглинання води і мінеральних солей відбувається за певних температурних умов середовища. Ферментативна активність, фотосинтез, дихання, проростання насіння, ріст і розвиток рослин відбуваються лише за певного температурного режиму.

Для вирощування сільськогосподарських рослин важливе значення має не абсолютна кількість тепла і його розподіл у просторі, а тепловий режим.

Багаторічна місячна температура повітря наведена в табл. 43.

Таблиця 43. СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ТА РІЧНА ТЕМПЕРАТУРА, °С (за даними М.Ф. ЦУПЕНКО)

Область

Місяць

Середня за рік

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Волинська

-5

-4

0

8

14

17

18

18

13

8

3

-2

7

Житомирська

-6

-5

0

7

14

17

19

18

13

7

2

-3

7

Закарпатська

-3

-2

4

10

16

19

20

20

16

10

4

0

9

Івано-Франківська

-5

-4

1

8

14

17

19

18

14

8

3

-2

8

Львівська

-4

-3

2

8

13

16

18

17

13

8

3

-1

8

Рівненська

-5

-5

0

7

14

17

18

17

13

7

2

-2

7

Чернігівська

-8

-7

-2

7

14

17

19

18

13

7

1

-4

6

У зоні Полісся зима характеризується частими відлигами з підвищенням температури в окремі роки до 10-13 °С тепла. Стійке промерзання ґрунту в східних і північно-східних районах Полісся триває в окремі роки до 145 днів, у західних — близько 110, у південно-західних — до 120 днів.

Найбільше промерзає ґрунт під озимими в крайніх східних районах у першій декаді, у центральних — у другій декаді листопада, а в західних — на початку грудня. У напрямку з південного заходу на схід і північний схід ґрунти промерзають на більшу глибину.

Зимовий характер розподілу температури повітря триває ще й у березні. Проте з цього місяця починається її швидше зростання і вона стає на 3-5 °С вищою, ніж у лютому. В квітні середня температура повітря на 5-9 °С вища від березневої і всюди позитивна. Середня місячна температура повітря у квітні становить 6-7С.

У травні переважає погода літнього типу. Середня температура повітря на 5-7 °С вища, ніж у квітні. Від травня до червня середня температура підвищується на 3-4 °С. Влітку зростання температури від місяця до місяця відбувається повільніше.

Температурний режим літнього періоду майже однаковий на всій території Полісся. Найтеплішим місяцем є липень. Середня температура липня коливається в межах 18-19 °С, максимальна — 33-40 °С У 90 % років на всій території у липні можлива максимальна температура близько 30 °С.

У період з вересня до грудня температура щомісяця зменшується на 4-6°С.

Вегетаційний період більшості сільськогосподарських культур обмежується переходами навесні і восени середньої добової температури повітря через плюс 5 °С. У зоні Полісся період з температурою вище 5 °С триває 195-238, а період з середніми плюсовими температурами — 240-288 днів (табл. 44).

Таблиця 44. СЕРЕДНЯ БАГАТОРІЧНА ТРИВАЛІСТЬ БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРІОДУ, ДНІ (за даними М. Ф. ЦУПЕНКО)

Область

Середня тривалість безморозного періоду

Середній багаторічний період з температурою повітря вище

10°

15°

Волинська

159

261

207

159

104

Житомирська

159

250

200

156

99

Закарпатська

171

288

238

186

130

Івано-Франківська

158

266

207

160

90

Львівська

156

268

207

156

93

Рівненська

157

257

205

158

104

Чернігівська

164

240

195

157

106

Середня тривалість безморозного періоду становить 156-170 днів.

Період вегетації теплолюбних культур обмежується переходами середньої добової температури повітря через плюс 10 °С, а період найбільшої активності вегетації — переходами температури через плюс 15 °С. На території Полісся кількість днів з температурою понад 10 °С досягає 157-186, а з температурою вище плюс 15 °С — 90-130 днів.

Для загальної характеристики теплозабезпечення сільськогосподарських культур найпоширенішим показником є сума активних температур (температура вище 10 °С). Цей показник дає можливість визначити північну межу можливого вирощування тієї чи іншої культури.

Середні багаторічні суми активних температур на території зони становлять 2310-3065 °С (табл. 45).

Таблиця 45. СУМА СЕРЕДНІХ ДОБОВИХ ПОЗИТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ (за даними М. Ф. ЦУПЕНКО)

Область

Сума температур вище, °С

0

5

10

15

Волинська

2775

2875

2515

1815

Житомирська

2965

2850

2525

1850

Закарпатська

3670

3520

3065

2425

Івано-Франківська

3045

2915

2565

1745

Львівська

2835

2695

2310

1330

Рівненська

2945

2820

2470

1735

Чернігівська

2985

2885

2610

1955

У зоні Полісся у весняний та осінній періоди спостерігаються заморозки. Приморозки на поверхні ґрунту навесні закінчуються пізніше, а восени починаються раніше на 10-20 днів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >