< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів

Складання всіх інших бюджетів базується на бюджеті продаж, тому що він визначає майбутній обсяг виробництва або закупівель товару, витрати на виробництво і на збут, рух грошових коштів і т. ін.

Бюджет продаж

Складається на підставі прогнозування спеціалістів про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. В свою чергу бюджет продаж може включати обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації (табл. 24.2).

Таблиця 24.2. Бюджет продаж

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Обсяг продажу, од.

500

650

650

600

2400

Ціна реалізації, грн за одиницю

350

350

370

370

X

Доход від продажу, грн

175000

227500

240500

222000

865000

Бюджет виробництва

Складається на основі даних бюджету продажу, але з врахуванням зміни залишків готової продукції на початок і кінець бюджетного періоду та визначається за формулою:

Одночасно з бюджетом продажу складають графік надходження коштів від реалізації.

Бюджет прямих витрат праці

Бюджет виробництва може бути представлений у вигляді (табл. 24.3):

Таблиця 24.3. Бюджет виробництва

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Обсяг продаж, од.

500

650

650

600

2400

Запаси готової продукції (наприклад, 20% місячного обсягу продажів наступного періоду):

  • - на початок періоду (-)
  • - на кінець періоду (+)

33 43

43 43

43 40

40 38

Обсяг виробництва, од.

510

650

647

598

2405

Даний бюджет складають уже на підставі бюджету виробництва, встановлених технологічних норм витрат праці на одиницю продукції та тарифних ставок робітників відповідної кваліфікації (розряду) (табл. 24.4).

Таблиця 24.4. Бюджет прямих витрат на оплату праці

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Обсяг виробництва, од.

510

650

647

598

2405

Прямі витрати праці на одиницю продукції, люд.год

25

25

25

25

X

Загальні витрати праці, люд.год

12750

16250

16175

14950

60125

Оплата 1 люд.-години, грн

2,50

2,50

2,50

2,50

X

Загальні витрати на оплату праці, грн

31875

40625

40438

37375

150313

Бюджет прямих витрат на оплату праці - плановий документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг у бюджетному періоді.

Такі розрахунки виконують окремо з кожного виду продукції, а потім визначають загальні витрати на оплату праці.

Бюджет використання матеріалів

Бюджет використання матеріалів - плановий документ, що визначає кількість і номенклатуру матеріалів, що потрібні для виконання виробничої програми бюджетного періоду. Сам бюджет складається за такою ж формою, як і бюджет виробництва, але в розрізі видів продукції та основних видів матеріалів (табл. 24.5).

Аналогічні розрахунки проводять з кожного виду продукції, а в кінці визначають загальні потреби кожного виду матеріалів та загальні матеріальні витрати на виробництво в цілому по підприємству.

Таблиця 24.5. Бюджет використання матеріалів

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Обсяг виробництва продукції "Р",

510

650

647

598

2405

Витрати на одиницю продукції, кг - матеріалу А і т. ін.

5,0

5,0

5,0

5,0

X

Загальні витрати матеріалів, кг, - матеріалу А і т. ін.

2550

3250

3235

2990

12025

Ціна за 1 кг матеріалів, грн: - матеріалу А і т. ін.

20,00

20,00

21,00

21,00

X

Прями матеріальні витрати на виробництво продукції, грн - матеріалу А і т. ін.

51000

65000

67940

62790

246730

Бюджет придбання матеріалів

Бюджет придбання матеріалів - плановий документ, який містить розрахунок кількості матеріалів, що їх необхідно придбати в бюджетному періоді.

Бюджет придбання матеріалів складається з розрахунків, де описано кількість матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів. Даний бюджет базується на бюджеті використання матеріалів з урахуванням зміни їх залишків на початок та на кінець відповідного періоду. Розрахунки виконують за такою методикою (табл. 24.6):

Таблиця 24.6. Бюджет придбання матеріалів

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Потреба в матеріалах А, кг

2550

3250

3235

2990

12025

Необхідний запас (наприклад,

30% від потреби наступного

кварталу):

  • - на початок періоду (-)
  • - на кінець періоду (+)

765 975

975 971

971 897

897 900

765 900

Обсяг закупівлі, кг

2760

3246

3161

2993

12160

Ціна матеріалів, грн за кг

20,00

20,00

21,00

21,00

X

Запільні витрати на придбання

матеріалу А

55200

64920

66381

62853

249354

і т. д. за іншими видами матеріалів

Разом по підприємству, грн

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів складається графік оплати постачальникам за матеріали, які потім використовують при плануванні руху коштів та складанні бюджетного балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >