< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи застосовуються тільки у науково-дослідних установах, навчальних закладів професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних(навчальних) сільських господарствах.

Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставляння продукції, надання послуг, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи.

Покупець - юридична або фізична особа, яка придбаває товари (продукцію) для власних потреб або з метою передання (дарування) їх іншій особі - одержувачу.

Документування розрахунків з покупцями і замовниками відображено в табл. 12.4.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ обліковуються на субрахунках:

  • o 351 "Розрахунки із замовниками з авансів за науково-дослідні роботи" - для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги, що мають авансові платежі, умови яких передбачають попередню оплату. Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 323. За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків;
  • o 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи. За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723. У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 323 записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 - суми зарахованого авансу.

Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться у меморіальному ордері ф. 274 (бюджет).

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником на картках ф. 292а або книгах ф. 292 за кожним договором окремо.

Таблиця 12.4. ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

Накладні

Рахунки - фактури Рахунки

Акти прийнятих робіт, послуг Податкові накладні Товарно-транспортні накладні Товарні накладні

Комерційні документи (рахунки - фактури - invoice)

Транспортні накладні (залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, товарино-транспортна накладна, пакувальні листи) Платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ Розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

Виписки з рахунків органів ДКУ Прибуткові касові ордера Векселі

Виписки банку Видаткові касові ордера Векселі

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з покупцями та замовниками за виконані науково-дослідні роботи відображено в табл. 12.5.

Таблиця 12.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗА ВИКОНАНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надходження авансів від замовників за договорами на виконання НДР

323

351

2

Здавання замовникам виконаних НДР за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

3

Надходження від замовників сум на оплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за договорами

323

634

4

Повернення грошових коштів, раніше отриманих за надані послуги після повернення продукції

351, 634

323

5

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ)

203

351, 634

Сума ПДВ:

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

823

351, 634

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

351,634

6

Залік авансів отриманих від замовників на НДР за договорами

351

634

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >