< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що собою являє договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт у контексті робіт з капітального будівництва?

За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

Проектування для капітального будівництва — процес створення проекту об'єкта капітального будівництва, є однієї зі стадій інвестиційного процесу в області капітального будівництва.

Дослідження для капітального будівництва — процес підготовки (у ході комплексного вивчення природних умов району, площадки, ділянки, траси проектованого будівництва, місцевих будівельних матеріалів і джерел водопостачання) матеріалів, необхідних для розробки економічно доцільних і технічно обґрунтованих рішень для проектування і будівництва об'єктів.

Згідно ч. 1 ст. 318 ГК України виконання роботи підрядником відбувається за завданням замовника. Завдання замовника визначає основні параметри об'єкта будівництва (призначення будинку, вимоги вогнестійкості конструкцій, довговічність будинку, технологічні процеси і т.д.), разом з тим детальне їхнє пророблення відбувається в технічній документації на об'єкт будівництва, розроблювальної спеціалізованими проектувальними організаціями. За замовленням замовника така спеціалізована проектувальна організація розробляє проектну документацію згідно вихідних даних на проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови, яка потім затверджується замовником у встановленому законом порядку.

Спеціалізована проектна організація повинна мати відповідну ліцензію відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р.

Для розробки проектної документації замовник зобов'язаний надати проектній організації (яка надалі може бути і підрядником будівництва) необхідну інформацію, погодити з проектними організаціями графіки розробки і видачі документації. Крім того, замовник укладає договори на виконання необхідних для складання проектної документації проектно-дослідницьких, конструкторських, науково-дослідних і інших робіт і послуг; погоджує з проектними організаціями.

Розроблений проект будівництва, у випадках передбачених законодавством України, підлягає обов'язковій експертизі. Статтею 7 Закону України "Про архітектурну діяльність" передбачено, що перед затвердженням проектів у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза. Згідно ч. 3 ст. 31 Закону України "Про регулювання містобудівельної діяльності" не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів I — III категорій складності. Частина 4 цієї статті передбачає об'єкти будівництва, які підлягають обов'язковій експертизі — обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

  • 1) належать до IV і V категорій складності, — щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення;
  • 2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, — в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення;
  • 3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, — щодо кошторисної частини проектної документації.

За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об'єктів, ніж передбачені у цій частині.

Таким чином, проаналізувавши норми статей законодавства України щодо проведення експертизи проектів будівництва можемо дійти висновку, що експертиза проектів будівництва проводиться у наступних випадках:

  • — проект будівництва підлягає обов'язковій експертизі;
  • — проект будівництва проводиться за ініціативою замовника навіть у випадку, якщо такий проект будівництва не підлягає обов'язковій експертизі.

В Постанові КМУ від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" зазначено, що експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном. Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва. Замовником експертизи є:

  • — замовник будівництва;
  • — проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.

Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.

Зобов'язання щодо надання проектно-кошторисної документації лежить на замовникові, якщо інше не передбачено в договорі. Окрім визначення складу і змісту проектно-кошторисної документації сторони при укладенні договору повинні розподілити між собою зобов'язання щодо переліку та строку її надання.

Які особливості укладення зовнішньоекономічного договору підряду на виконання робіт, що фінансуються за рахунок державних коштів?

У разі укладення зовнішньоекономічного договору підряду на виконання робіт, що фінансуються за рахунок державних коштів, оголошення про відкриті торги чи попередню кваліфікацію підрядників розміщується у відповідних національних та міжнародних друкованих засобах масової інформації та міжнародній мережі електронного зв'язку. Текст оголошення, запрошення до участі в торгах, тендерна документація готуються українською та однією з іноземних мов, що використовується в міжнародній торгівлі. Тексти повинні бути автентичні, визначальним є текст українською мовою. Тендерні пропозиції складаються мовами, зазначеними в тендерній документації.

Визначення переможця торгів, якщо будівництво фінансується за рахунок державних коштів, здійснюється відповідно до законодавства.

Умови зовнішньоекономічного договору підряду можуть визначатися на основі примірних чи типових текстів зовнішньоекономічних договорів підряду, раніше укладених договорів тощо.

Процедура підготовки та узгодження тексту зовнішньоекономічного договору підряду, строки його підписання, вимоги до змісту повинні визначатися з урахуванням вимог права країни, яким керуються сторони.

Обов'язковою умовою зовнішньоекономічного договору підряду є визначення валюти, в якій визначається ціна робіт та проводиться розрахунок.

Під час визначення сторонами порядку розрахунків встановлюються об'єкти платежу (роботи, матеріали, устаткування, послуги тощо), їх періодичність, валюта (валюти), дата, місце, форма платежів, а також платіжні документи та порядок їх узгодження сторонами, можливість надання авансів та порядок їх використання і повернення, гарантії платіжних зобов'язань, відповідальність за порушення цих зобов'язань тощо. Для різних об'єктів платежу може передбачатися різний порядок розрахунків.

Якщо валюта (валюти) платежів не відповідає валюті, в якій визначено у зовнішньоекономічному договорі підряду ціну робіт, зазначається курс її (їх) перерахунку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >