< Попер   ЗМІСТ   Наст >

За територією дії.

 • • Світові — це середні ціни на вироби або товари, характерні для всього світового господарства або більшості країн світу, їх можуть встановлювати на особистих конференціях та засіданнях різних країн світу (наприклад, на нафту ціна встановлюється на засіданні ради ОПЕК). В основному такі ціни мають рекомендаційний характер, а щодо країн, які беруть участь у прийнятті таких цін, — обов'язковий.
 • • Міждержавні — ціни, що встановлюються в договорах між державами, при укладанні двосторонніх угод щодо постачання товарів, які мають державне та стратегічне значення для країни.
 • • Державні — ціни, які встановлюються та діють у середині держави на внутрішньому ринку товарів і послуг. їх дія обмежується державним кордоном країни.
 • • Місцеві — це ціни, що встановлюються на місцевих ринках у межах будь-якого регіону країни. Вони визначаються під впливом теперішньої кон'юнктури ринку та дії особистих чинників. Залежно від місця дії поділяються на ціни міського, сільського та змішаного ринку.

За ступенем монопольності.

 • • Монопольні. Встановлюються виробниками або реалізаторами, які є монополістами і займають на ринку найбільшу частку. Таке становище на ринку дає їм змогу встановлювати будь-яку високу ціну на свій товар і дуже низьку ціну на сировину, яку купують у постачальників, й отримувати додатковий прибуток у великих розмірах. У світовій практиці такі ціни регулюються державою, але якщо підприємство згідно з антимонопольним законодавством визначається як монополіст, то за допомогою встановлення додаткових податкових платежів.
 • • Конкурентні ціни, які є двох видів:
 • — конкурентна звичайна ціна. Формується на конкурентному ринку, коли на ньому діє достатня кількість підприємств і їх частка у виробництві та реалізації продукції на перевищує 1 %. Визначається під впливом попиту і пропозиції та в основному середньою ціною ринку;
 • — демпінгова ціна. Встановлюється підприємством на рівні, нижчому, ніж у конкурентів, а в деяких випадках — й нижчому від собівартості продукції. При впровадженні цієї ціни застосовується, як правило, цінова стратегія проникнення або просування на ринок.

За часом дії ціни поділяються на:

 • • Постійні — діють протягом достатньо тривалого часу (півроку і більше).
 • • Змінні — постійно змінюються під впливом різних цінових чинників.

За документальністю встановлення.

 • • Тверді ціни. Встановлюються в угоді купівлі-продажу між виробником та фірмами, які реалізують товар, і не підлягають змінам. Але через достатньо жорстку конкуренцію на ринку встановлення таких цін проводиться з орієнтацією на ціни конкурентів. Такі ціни діють не довго, щоб на них не дуже впливали різні чинники, пов'язані з впливом часу, й встановлюються при укладанні окремої, в основному одноразової, угоди.
 • • Базисні ціни. Встановлюються при укладанні угоди між виробником і фірмами-реалізаторами і є початковими для визначення кінцевої ціни товару. їх використання пов'язане з різними властивостями товарів, їх сортами, різною якістю. Все це враховується при визначенні фактичної ціни продажу, при цьому застосовуються різні знижки та надбавки, які можуть мати грошові та натуральні показники оцінки.
 • • Плинні ціни. Встановлюються угодою партнерів залежно від певних умов біржових котирувань, рівня інфляції, інших чинників, які впливають на ціну. Всі умови зміни ціни мають зазначатися в угоді з визначенням розміру цих змін.

Залежно від суб'єкта встановлення.

 • • Ціна продавця. Це ціна, яку встановлює й контролює виробник товару. Як правило, її встановлюють в умовах, коли попит перевищує пропозицію і стимулює виробника збільшувати виробництво товарів та послуг. Проте з'являється небезпека, що виробник не приділятиме належної уваги підвищенню якості своїх виробів, тому що попит незадоволений і споживач змушений купувати товари його виробництва.
 • • Ціна покупця. Це ціна, яка виникає на звичайному ринку під впливом попиту та пропозиції, тобто звичайна ринкова ціна.
 • • Номінальна ціна. Це ціна, яка публікується у прейскурантах, довідниках, біржових котируваннях і на яку орієнтуються продавці та покупці при укладанні угод.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >