< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблеми, шляхи та перспективи вдосконалення технологій клінінгу

Клінінг: проблеми та перспективи вдосконалення

Будь-яка нова галузь економіки спочатку розвивається виключно по законах вільного ринку, і лише потім, в процесі її становлення поступово з'являються питання, які підлягають обов'язковому регулюванню. Саме цей процес і відбувається зараз у сфері клінінгу. Добре відомо, що клінінг - це поняття достатньо нове і широкому кругу споживачів ще мало відоме. У розвинених країнах клінінг в даний час є динамічною галуззю, що розвивається, не дивлячись на свою більш ніж вікову історію існування.

Перший крок в спробі дієвого регулювання у галузі клінінгу був зроблений в 2002 році, коли був розроблений і прийнятий ГОСТ Р 51870-2002 "Послуги з прибирання будівель і споруд. Загальні технічні вимоги". У його розробці брали участь як наукові кадри, так і представники великих компаній клінінгу. Можна також відмітити, шо в той момент законодавцями був знехтуваний термін "клінінг", який був замінений поняттям "Професійне прибирання". Але все ж таки іноді запозичення іноземних слів є необхідними, оскільки в українській мові немає терміну, що включає всі аспекти цього виду діяльності. Професійне прибирання є хоча і основним, але все-таки тільки однією із складових поняття "клінінг". При такій термінології з сфери регулювання випадають важливі сторони діяльності клінінгу: промисловий альпінізм, кристалізація мармуру, ландшафтний дизайн тощо.

Час йде, і національного стандарту, що діє сьогодні, у тому числі і по термінологічних причинах, виявляється недостатньо. Справа ще і в тому, що цей вид послуг підпадає під сферу регулювання цілого ряду державних структур, оскільки, з одного боку, вони носять характер побутових послуг. Крім цього, вони мають відношення до процесів будівництва як в плані вибору матеріалів, що використовуються, так і проведення дрібних ремонтних робіт.

Оскільки якість послуг клінінгу безпосередньо пов'язана з якістю життя людей, настав час збудувати всю нормативну документацію, що регламентує якість і безпеку, пов'язати методи оцінки із законодавством, але зробити це необхідно з урахуванням особливостей клінінгу, де багато що залежить від санітарних норм, форм і методів контролю, що застосовуються до різних технологічних процесів.

В даний час в Росії йде процес розробки закону "Про безпеку будівель і споруд" (технічний регламент), в якому будуть гармонізовані вимоги між всіма відомствами, пов'язаними з наданням послуг клінінгу.

Звичайно, хочеться, щоб цей процес йшов швидше, зрозумілі нарікання як клінкерів, так і споживачів послуг на застарілу нормативну базу, проте не слід забувати, що процес законотворчості - це процес пошуку консенсусу. В даному випадку ми маємо зіткнення інтересів і виконавців послуг, і споживачів, і науки, і конструкторів, і медицини, тому для того, щоб закон працював, він повинен сумістити вимоги всіх учасників процесу.

Хоча іноді і висловлюється незадоволеність з приводу законодавчих основ, клінінгові послуги проте розвиваються в правовому полі, хай не у всьому досконалого, але діючого національного стандарту. Обов'язковому виконанню підлягають вимоги. Законів "Про пожежну безпеку" і "Про охорону навколишнього середовища". На жаль, згідно чинного законодавства про технічне регулювання, стандарт на клінінгові послуги носить рекомендаційний характер. І, проте, цілий ряд добросовісних підприємців, зацікавлених в довгостроковому і успішному бізнесі, при підписанні договорів з клієнтами включає пункт про відповідність якості своїх послуг вимогам національного стандарту. Такий крок, з одного боку, відразу підвищує довіру до компанії, а з іншої допомагає у вирішенні непередбачених договором або конфліктних ситуацій. На жаль, наш вільний ринок поки знаходиться на тій стадії, на якій споживач не завжди захищений від недобросовісного підприємництва.

Іншим способом підвищення довіри клієнта є добровільна сертифікація послуг, яку проводять, а також сертифікація за системою менеджменту якості ISO. Такі сертифікації підтверджують високий професійний рівень виконавців, оскільки, проводячи сертифікацію, звертається увагу на технології і засоби, що вживаються, кваліфікацію працівників і організацію їх навчання, рівень володіння технологіями, оформлення допусків, виконання санітарно-гігієнічних вимог і ще цілий ряд аспектів. Кількість зацікавлених компаній поки невелика, що пояснюється відсутністю серйозної конкуренції і недостатньою компетентністю споживачів.

Найближчим часом на державному рівні необхідно буде прийняти ще цілий ряд актів, що відносяться не тільки до клінінгу, але і що безпосередньо його стосуються. Мова йде про політику розумного протекціонізму. Сьогодні багато зарубіжних компаній клінінгу відкривають в Україні свої філії. їм допомагають в успішному веденні бізнесу і наші традиційні засоби надання майже усіх переваг Заходу, і великий досвід, і вже давно розроблені технології, і відпрацьована практика навчання персоналу. Мова не йде про утиск прав іноземних компаній, але поряд з ними потрібно створювати умови і для активнішого розвитку національного клінінгу. З іншого боку, "дикий" ринок приводить до того, що декілька найбільш великих компаній клінінгу, чисельність співробітників яких вже складає сьогодні декілька тисяч, мають тенденцію до встановлення монополії, практично поділивши між собою ринок. І це при тому, що, за різними оцінками, ринок послуг клінінгу тільки в центральних містах, де ситуація найбільш оптимістична, реалізований на 2-15%. У такій обстановці уряд повинен створювати умови для нормальної конкуренції.

Іншим важливим завданням держави є політика зміни національного менталітету відносно цілого ряду професій, що традиційно вважаються "непрестижними", але у зв'язку із зміною умов праці і техніки що використовується на практиці змінили свій статус. У сфері клінінгу до такого роду професій відносяться професія прибиральниці. У компанії клінінгу це вже давно не жінка з ганчіркою. Сьогодні прибиральнику потрібні певна професійна підготовка і навики користування технікою для прибирання, професійними миючими засобами, знання основних гігієнічних вимог і техніки безпеки. Відповідно, і зарплата в компаніях вища, ніж в державному секторі, який поки що не приділяє належної уваги якісному прибиранню. Адже, це питання пошани до самих себе як до нації.

Підвищення і престижності професії, і кваліфікації прибиральників можливе шляхом створення навчальних центрів, де навчання повинне бути неодмінно безкоштовним. У Москві такий центр підготував близько тисячі працівників, але потім, мабуть через нестачу фінансування припинив своє існування.

В найближчому майбутньому доведеться регламентувати і питання охорони праці. Поки що працедавець сам визначає і тривалість робочого дня і рівень зарплати. Використання, хай і легальне, іноземної робочої сили практично виключає захист працівників від можливого свавілля працедавців. Сьогодні від прибиральника потрібні певна професійна підготовка і навики користування технікою з прибирання, професійними миючими засобами, знання основних гігієнічних вимог і техніки безпеки.

Оскільки якість послуг клінінгу безпосередньо пов'язана з якістю життя людей, настав час збудувати всю нормативну документацію, що регламентує якість і безпеку. Добровільна сертифікація послуг, а також сертифікація за системою менеджменту якості ISO є способом підвищення довіри клієнта. Такі сертифікації підтверджують високий професійний рівень виконавців.

Потрібно створювати умови і для активнішого розвитку національного клінінгу. Уряд повинен створювати умови для нормальної конкуренції.

Підприємства готельного господарства мало замовляють послуги професійних прибиральників, тому що вважають це неправильним або недоцільним.

Телебачення заполонила реклама будь-чого, але не клінінгу. Ні одній компанії клінінгу є непосильною така реклама. Біг-бордів, сіті-лайтів, банерів, промо-акцій, подій, PR-акцій немає. Ніщо не рухає бізнес-клінінг вперед, ніщо не прискорює. Він рухається поволі у нашому швидкому світі.

Це реалії сьогодення. Самотужки ні одній фірмі не вдасться створити каталізатор розвитку, бо ні з фінансової, ні з будь-якої іншої економічної точки зору, це не буде нікому вигідно. Тому можна організувати Асоціацію компаній клінінгу в Україні.

Мета Асоціації:

  • o пропагувати любов до чистоти максимально ефективними методами;
  • o ефективно, стабільно, постійно рекламувати бізнес-клінінг;

. навчати майстерності професійного прибирання майбутніх чи діючих працівників компаній-членів Асоціації (звісно не безкоштовно, цим, у значній мірі, забезпечити свою діяльність).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >