< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання електронних карток

АТП може при купівлі ПММ використовувати електронні картки (дебетові чи кредитові). У цьому випадку для:

  • 1. АЗС — необхідно вести спеціальну відомість за формою № 25-НП
  • 2. АТП — необхідно вести спеціальну відомість з обліку виданих електронних карток (табл. 9.16)

Ці відомості з обліку електронних карток також використовуються для звірки витрачених коштів з даними, вказаними у виписках банку по картрахунку. Виходячи з даних відомості, бухгалтерія або матеріально відповідальна особа) повинна зробити вибірку використаних коштів по кожному з водіїв і по кожній з карток. Дані зазначеної відомості бухгалтерія АТП використовує для відображення надходження ПММ у баки транспортних засобів. Відомість залежно від потреб АТП може вестися за видом робіт, за гаражами, водіями і т.д.

Таблиця 9.16

відомість з обліку виданих елект¬ронних карток

Облік руху палива в баках автомобіля

Здійснюється в розділі "Рух палива, літр" Подорожнього листа автомобіля щоденно, де відображається залишок палива при виїзді, кількість виданого (заправленого на АЗС) палива і його залишок при поверненні автомобіля в гараж.

В розділі "Результати роботи автомобіля і причепів" відображається витрата палива по нормі (на фактичний пробіг автомобіля) і фактично. На основі цих даних подорожнього листа диспетчером (як правило) заповнюється Картка руху палива по автомобілю за звітний місяць (табл. 9.17).

Таблиця 9.17

Картка руху палива по автомобілю за звітний місяць

У розділі "Рух палива, літрів" подорожнього листа автомобіля щодня відбиваються залишок палива при виїзді, кількість виданого палива і залишок при поверненні автомобіля в гараж. А в розділі "Результати роботи автомобіля і причепів" відбивається витрата палива за нормою (на фактичний пробіг автомобіля) і фактично. На підставі цих даних диспетчером (як правило) заповнюється Картка обліку руху палива по автомобілю за звітний місяць.

Якщо автомобіль закріплений постійно за одним водієм, то його прізвище, ім'я, по батькові доцільно відбивати не в графі картки, а в заголовній частині (у нашому прикладі — у штриховій рамочці).

Дані обліку картки є підставою для оформлення списань перевитрати палива або виплати премій за економію ПММ.

Для обліку ПММ важливо знати про норми списання палива і їх застосування, адже, з точки зору податкового обліку, суму перевитрати ПММ необхідно відраховувати із суми витрат до оподаткування. При цьому мається на увазі, що недотримання норм витрати не пов'язано з господарською діяльністю підприємства (одержанням доходу), а особа, що припустилася перевитрат, одержала особистий дохід, який слід ще обкладати податком на доходи фізичних осіб [114, с. 95].

A.B. Базилюк та О.І. Малишкін [114, с. 69-70] не поділяють такої точки зору і вказують на те, що: "сам по собі факт перевитрати не можна прирівнювати до нестачі або надлишків пального. У такому випадку важлива причина виникнення такої перевитрати або економії. Тільки визначивши її, можна повністю стверджувати, пов'язана перевитрата з виробничою діяльністю підприємства чи ні.

Щоб виявити причини перевитрати пального, на АТП створюються комісії. Цими причинами можуть бути поломка автомашини, непередбачені погодні умови, недбалість водія, присвоєння пального і т.ін.

Якщо комісія встановить причину перевитрати пального, яку можна трактувати як непов'язану з господарською діяльністю підприємства, то на суму вартості наднормативної витрати пального в податковому обліку необхідно зменшити суму витрат виробництва за статтею "Паливо". Якщо, на додачу до всього, комісія встановить, що перевитрата виникла з вини працівника підприємства (водія, слюсаря і т.ін.) і підлягає відшкодуванню таким працівником (внесенню до каси підприємства, утриманню із заробітної плати і т.ін.), то в цьому випадку здійснюється процедура по відшкодуванню збитків.

Якщо ж, за висновком комісії, перевитрата ПММ спричинена непередбаченими або форс-мажорними обставинами і пов'язана зі здійсненням виробничої діяльності, то жодних коригувань витрат у податковому обліку зроблено не буде" [114, с. 95 - 96].

Норми витрат ПММ на автомобільному транспорті затверджений наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 (зі змінами і доповненнями внесеними наказом Міністерства транспорту України від 05.08.08 р. № 973 та наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.12 р. № 36.

Заправка автомобіля газом нічим не відрізняється від заправки паливом і тому способи розрахунків з АЗС та документальне оформлення з придбання газу аналогічні заправці і обліку з паливом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >