Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


1.1. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі Становлення аудиту в Україні Визначення аудиту Класифікація робіт, які виконуються аудиторами Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом Класифікація зовнішнього аудиту "Аудиторська діяльність та її регулювання" Регулювання аудиторської діяльності в Україні Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті Стандарти аудиту та етики Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Права та обов'язки аудиторів Незалежність аудиторів та аудиторських фірм "Аудиторський ризик та методика його визначення" Поняття аудиторського ризику Поняття суттєвості Поняття помилки та шахрайства Складники аудиторського ризику. Моделі визначення аудиторського ризику "Процедура вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту" Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення Зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом Договір на проведення аудиту "Планування в аудиті" Види планування в аудиті Порядок розробки планів аудиторської перевірки Попереднє планування аудиту Формування загальної стратегії аудиту План аудиту Програма аудиту "Аудиторські докази. Методи і прийоми аудиту" Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів Поняття про аудиторські докази, їх види Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази Процедури отримання аудиторських доказів Види аудиторських процедур за їх характером Види аудиторських процедур за їх типом Вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення Мета функціонування системи внутрішнього контролю Вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту Поняття, цілі, методи та функції системи внутрішнього контролю Структура системи внутрішнього контролю за міжнародними стандартами аудиту Середовище контролю Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання Інформаційні системи та обмін інформацією Процедури контролю Моніторинг заходів контролю Методи документування системи внутрішнього контролю Оцінка ризиків суттєвого викривлення Документування процесу аудиту Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності Мета складання робочої документації та процедури організації документального забезпечення процесу аудиту Види робочої документації та вимоги до її складання Підсумкова документація Аудиторський звіт Аудиторський висновок Безумовно-позитивний висновок Модифіковані висновки Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом Модифіковані висновки з питаннями, що впливають на думку аудитора
 
Наст >