Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ Зародження географії в давньому світі Стан географії в середні віки Епоха Великих географічних відкриттів Формування галузей географічної науки Географія на сучасному етапі ЩО І ЯК ВИВЧАЄ СУЧАСНА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ Система географічної науки Географічна оболонка Землі Методи фізичної географії Завдання сучасної фізичної географії ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Гіпотези про походження Землі Основні риси будови Всесвіту Характеристика планет Сонячної системи Малі небесні тіла Поняття про географічний простір ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ Форма і розміри планети Гравітаційне поле Землі Земний магнетизм Внутрішня будова Землі Добове обертання Землі Річний рух Землі та його наслідки Рух Землі і календар ЛІТОСФЕРА Типи земної кори Хімічний і речовинний склад кори Історія розвитку земної кори Вулкани Землетруси Поняття про геосинкліналі та платформи Утворення материків і океанів Сучасні особливості розподілу суші і моря Форми земної поверхні Рельєф океанічного дна Гіпсографічна крива АТМОСФЕРА Склад повітря Будова атмосфери Радіація в атмосфері Тепловий баланс Землі Температура повітря Баричне поле Землі і вітер Загальна циркуляція атмосфери Місцеві вітри Повітряні маси і фронти Циклони та антициклони Розподіл хмарності та опадів Погода і клімат Причини ритмічних змін клімату ГІДРОСФЕРА Загальна характеристика Кругообіг води Світовий океан та його поділ Солоність і хімічний склад вод Циркуляція вод океаносфери Ріки Озера Підземні води Болота Льодовики Багаторічна мерзлота БІОСФЕРА Загальні відомості Виникнення і еволюція біосфери Жива речовина Біологічний кругообіг речовин Ґрунти та їх роль у біосфері Вуглець у біосфері Ноосфера — сфера розуму СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ Поясно-зональні і азональні структури Особливості географічних поясів і зон суші Особливості океанічних географічних поясів Вертикальна зональність Ландшафтна структура ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Демографічна проблема Світова продовольча криза Екологічні проблеми сільського господарства Екологія та енергетика Антропогенні зміни навколишнього середовища
 
Наст >