< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій

Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Договірне регулювання трудових відносин та документальне оформлення їх.

Оперативний облік персоналу та використання робочого часу. Штатний розпис. Поділ персоналу бюджетних установ. Штатний і нештатний склад персоналу. Табельний облік використання робочого часу. Нормування робочого часу.

Форми та системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Фонд заробітної плати.

Нарахування заробітної плати. Особливості нарахування заробітної плати в різних галузях. Доплати й надбавки до заробітної плати. Премії й допомоги (матеріальна допомога). Нарахування на підставі середньої заробітної плати (допомога з тимчасової втрати непрацездатності, відпускні, відрядні). Облік матеріальної допомоги. Індексація та компенсація заробітної плати. Грошове забезпечення військовослужбовців.

Утримання із заробітної плати працівників. Утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб. Утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати. Облік інших утримань.

Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати. Розрахунково-платіжні відомості. Депонування заробітної плати. Виплата заробітної плати через касу та банкомати.

Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних із нею розрахунків. Обліково-економічна характеристика рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій".

Особливості обліку розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців .

Облік розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування стипендій. Контроль за витрачанням стипендіального фонду. Обліково-економічна характеристика субрахунку 662 "Розрахунки зі стипендіатами". Основні бухгалтерські проведення з обліку стипендій.

Облік розрахунків зі страхування. Бюджетні установи як страхувальники. Обліково-економічна характеристика рахунка 65 "Розрахунки із страхування". Основні бухгалтерські проведення.

Облік матеріальних необоротних активів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку матеріальних необоротних активів. Класифікація матеріальних необоротних активів (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершене капітальне будівництво). Оцінка матеріальних необоротних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка матеріальних необоротних активів. Облік надходження й наявності матеріальних необоротних активів. Інвентарний облік. Первинні документи з надходження матеріальних необоротних активів.

Обліково-економічна характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 14 "Незавершене капітальне будівництво". Основні бухгалтерські проведення з обліку матеріальних необоротних активів. Облік зносу та відновлення матеріальних необоротних активів. Економічна сутність зносу. Норми зносу та порядок його нарахування. Обліково-економічна характеристика субрахунків 131 "Знос основних засобів", 132 "Знос інших необоротних активів". Основні бухгалтерські проведення з обліку зносу. Капітальний і поточні ремонти. Порядок відображення в обліку. Облік незавершеного капітального будівництва.

Облік вибуття матеріальних необоротних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне передавання. Документація з вибуття матеріальних необоротних активів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >