< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій із власними акціями

За різних обставин може виникати необхідність викупу акцій банку, що перебувають в обігу та належать акціонерам банку. Банк має право викупити в акціонера оплачені ним акції для наступного їх перепродажу або анулювання. Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше ніж рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних банком власних Про намір викупити загальну кількість власних акцій у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії банк повинен повідомити Національний банк України за 15 календарних днів до укладення угоди про викуп акцій. Останній має право заборонити банкові викуп власних акцій у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку, до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку, ведеться на балансовому рахунку 5002 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)" за номінальною вартістю.

Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковують за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022.

За дебетом рахунку проводять суми викуплених акцій (часток, паїв).

За кредитом рахунку проводять суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв).

Різницю між номінальною вартістю та ціною викупу (як додатну, так і від'ємну) відносять на рахунок 5010 "Емісійні різниці" у межах залишку цього пасивного рахунку. В обліку операції викупу акцій відображують такими бухгалтерськими записами:

► Викуп власних акцій за номінальною вартістю

Дт 5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників), - на номінальну вартість акцій

Кт Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клієнтів)

► Викуп власних акцій за ціною вищою, ніж номінальна вартість

Дт 5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) - на номінальну суму акцій

Дт 5010 Емісійні різниці - на суму різниці між номінальною вартістю та ціною викупу

Кт Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клієнтів)

► У разі недостатності залишку на рахунку 5010 "Емісійні різниці"

Дт 5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників), - за номінальною вартістю

Дт 5022 Інші фонди банку, 5030 Нерозподілені прибутки попередніх років - у разі недостатності залишку коштів на рахунку 5010

Кт Рахунки грошових коштів, поточний рахунок

► Викуп власних акцій за ціною нижчою, ніж номінальна вартість

Дт 5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учасників) - на номінальну вартість акцій

Кт 5010 Емісійні різниці - на різницю між номінальною вартістю та ціною викупу

Кт Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клієнтів) - на ціну викупу.

В обліку операції перепродажу викуплених акцій відображують такими бухгалтерськими записами:

► Продаж за номінальною вартістю

Дт Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клієнтів) - на номінальну вартість проданих акцій

Кт 5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учасників)

► Продаж за ціною, вищою номінальної вартості

Дт Рахунки для обліку від грошових коштів (поточні рахунки клієнтів) - за ціною продажу

Кт 5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учасників), - на номінальну вартість акцій

Кт 5010 Емісійні різниці - на різницю між номінальною вартістю та ціною продажу.

Таким чином, фонд емісійних різниць як складова основного капіталу формується за умови, якщо акції банку продаються за вартістю, вищою, ніж їхня номінальна вартість, або викуповуються за ціною, що менша від номінальної.

Анулювання акцій, викуплених в акціонерів, у бухгалтерському обліку відображається таким проведенням:

Дт 5000 Зареєстрований статутний капітал банку

Кт 5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учасників).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >