< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що являє собою галузь капітального будівництва?

Капітальне будівництво — це сукупність усіх видів діяльності, що забезпечує здійснення інвестиційного процесу від передпроектної стадії до введення об'єкта в експлуатацію. Будівельний комплекс являє собою сукупність виробництв і організацій, що характеризуються тісними і стійкими економічними, організаційними та технологічними зв'язками для отримання кінцевого результату — забезпечення відтворення основних фондів господарського комплексу.

У чому полягає роль і значення капітального будівництва та будівельного комплексу для економіки в цілому?

Будівельний комплекс відноситься до числа ключових галузей і багато в чому визначає вирішення соціальних, економічних і технічних завдань розвитку всієї економіки держави.

Провідна роль будівельного комплексу в досягненні стратегічних цілей розвитку суспільства визначається тим, що кінцеві результати досягаються шляхом здійснення інвестиційно-будівельних програм і проектів на загальнодержавному і регіональному рівнях.

У відповідності до об'єктивних закономірностей вихід України на економічний рівень передових зарубіжних країн можливий за умови широкомасштабного підвищення інвестиційної активності, зростання обсягів капітальних вкладень у нове будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння існуючих основних фондів, з випереджаючим розвитком виробничого потенціалу будівельної галузі та її матеріально-технічної бази .

При цьому неодмінною умовою є підвищення ефективності капітального будівництва, на основі найбільш раціонального використання інвестиційних ресурсів, спрямування їх в програми і проекти, що дозволяють отримати найбільші економічні і соціальні результати, а також високу експлуатаційну рентабельність зведених об'єктів.

Які елементи входять до складу галузі капітального будівництва?

До складу цієї галузі входять організації, які виконують будівельні та монтажні роботи по зведенню нових будівель, споруд та інших об'єктів, розширенню, технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств, проектно-вишукувальні організації, які обслуговують будівництво, також і органи управління галуззю капітального будівництва. У процесі будівельного виробництва беруть участь інвестор — замовник — проектувальник — підрядник — спеціалізовані будівельні організації. Крім цих безпосередніх учасників будівельного процесу в створенні будівельної продукції беруть участь десятки заводів-виготовлювачів технологічного устаткування, будівельних машин і матеріалів. У зв'язку з таким великим числом учасників можна стверджувати, що процес будівельного виробництва формується під впливом великої кількості організаційних чинників.

Те, що ми називаємо галуззю капітального будівництва, включає в себе головним чином підрядні будівельні організації з усіма їх кадрами, будівлями і спорудами, технікою і транспортом, підприємствами будівельної індустрії.

У чому найважливіші особливості управління галуззю капітального будівництва?

Головна особливість капітального будівництва полягає у розмаїтті організаційних і господарських форм процесу будівельного виробництва, великій кількості учасників, що мають різні функціональні цілі і завдання, істотній залежності процесу будівельного виробництва від природних умов.

Перетворення системи управління, вдосконалення її означає, в першу чергу, зміну організаційних відносин і, відповідно, організаційних форм управління.

Який основний спосіб реалізації завдань капітального будівництва?

Будівництво можуть вести і ті, кому потрібні результати будівельного праці (підприємства, які будують для себе), і ті, хто бере на себе зобов'язання побудувати для когось (бере підряд). У залежності від цього будівництво називають, роботи ведуться господарським або підрядним способом. Підрядне будівництво ведеться професійними будівельними організаціями, насиченими технікою, які юридично відповідальність за терміни і якість будівництва.

Господарський спосіб будівництва дозволяє замовнику заощадити на розробці проектно-кошторисної документації, тому будь-який підприємець працює, щоб отримати прибуток. Але господарський спосіб змушує ризикувати якістю будівництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >