< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародна платіжна система TARGET

Для задоволення потреб грошової політики центральні банки країн Європейського союзу (ЄС) створили платіжну систему TARGET — транс'європейську телекомунікаційну автоматизовану систему переказів міжнародних розрахунків у режимі реального часу, яка 4 січня 1999 р. розпочала проведення операцій і з того часу значно сприяла запровадженню єдиної валютної політики, інтеграції європейських грошових ринків і ефективному виконанню валових розрахунків у межах єврозони.

Систему розроблено для опрацьовування деномінованих у евро платежів для безперешкодного проходження їх через кордон — немовби вони є внутрішніми платежами.

Основне призначення системи TARGET — об'єднання внутрішніх систем країн - членів системи у міжнародну платіжну систему для переказу великих сум.

Система TARGET складається з таких елементів:

  • - внутрішні платіжні системи переказу великих сум (введені в кожній країні, яка є членом цієї системи);
  • - технологічні процедури з'єднання (Interlinking);
  • - функції Європейського Центрального банку (ЄЦБ).

Платіжна система TARGET проводить обробку та здійснює міжнародні платежі у режимі реального часу в єдиній валюті евро з незначними витратами, високим ступенем захисту та за короткий період.

Система TARGET забезпечує швидке та остаточне здійснення всіх платежів за умови, коли грошових коштів буде достатньо, або ж установам, які здійснюють платіж, надає овердрафт на рахунок системи в центральному банку.

Міжнародні платежі в системі TARGET, які проходять обробку в національних центральних банках та ЄЦБ, організовані за моделлю „центральний банк — багатосторонній кореспондент", платіжні доручення передаються за допомогою телекомунікаційних ліній.

Створення Європейського валютного союзу (ЄВС), міжнародної платіжної системи TARGET та впровадження єдиної валюти євро відкриває нові можливості для зростання ролі Європи у світовій економіці Й водночас сприяє зміцненню європейської фінансової системи та світової валютної системи в цілому.

Для України запровадження євро й TARGET сприятиме нарощуванню українського експорту в країни Європейського союзу.

Банки Європи пропонують фінансовим установам широкий діапазон послуг у евро і доступ до всіх основних локальних та міжнародних платіжних систем у Європі й всьому світі.

Банки ЄСЦБ повністю дотримуються процедури SWIFT та TARGET щодо транспортування, безпеки, конфіденційності, безперервності^ своєчасності, надійності, ефективності платежів, автоматично конвертують у евро і передають будь-яку інформацію у EUR всім своїм клієнтам, використовуючи різні інформаційні засоби.

Корпоративні й приватні клієнти мають право в рамках Європейського валютного союзу вільно вибирати евро або будь-яку національну валюту для деномінації своїх рахунків і платіжних документів.

Загалом запровадження евро та системи TARGET стимулювало до встановлення спільних бізнес-правил для здійснення внутрішніх та міжнародних розрахунків у зоні евро, а також до інтеграції інфраструктури фінансового ринку.

Функціонування системи TARGET спрямоване на досягнення трьох основних цілей:

  • - забезпечення потреб грошово-кредитної політики європейської економічної спільноти;
  • - підвищення ефективності ;

Внутрішньо європейських транскордонних розрахунків;

- запровадження надійного та безпечного механізму транскордонних розрахунків.

Міжнародна платіжна система TOPAZ

Міжнародна платіжна система TOPAZ - система здійснення оплати і розрахунків, розроблена і впроваджена в 1998 р. спеціально для ринку України. Вона була запропонована НБУ за спільним із VISA INTERNATIONAL проектом для здійснення розрахунків в українських гривнях та стабілізації української економіки. Це означає, що українські клієнти повинні використовувати валюту своєї країни для контрактів у межах країни, що стабілізує гривню і створить структуру для економічного росту України на тривалий період. Система TOPAZ була запроваджена спільно з широкомасштабною участю українських банків — членів системи VISA INTERNATIONAL.

TOPAZ - це програмно-технічний комплекс, який забезпечує такі функції:

  • - маршрутизацію та авторизацію повідомлень від банку-еквайра в банк-емітент і навпаки;
  • - управління платіжною системою з метою зменшення та попередження ризиків і фальсифікацій;
  • - виконання функцій заміщення емітента, якщо він недоступний для запитів;
  • - кліринг і взаємозалікн між банками по всіх трансакціях в Україні й формування необхідних звітів для українських банків — членів міжнародної системи VISA INTERNATIONAL.

Проект TOPAZ дає змогу створити в Україні сучасну внутрішню платіжну систему, правила і режим роботи якої визначатимуться українськими банками — учасниками міжнародної платіжної системи. НБУ зможе здійснювати контроль над операціями за міжнародними картками резидентів і нерезидентів.

У системі електронних розрахунків питання збереження банківської комерційної таємниці дуже важливе. TOPAZ гарантує конфіденційність банківських операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >