< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1.3 якого часу починає свій лік історія західноєвропейського середньовіччя: а) з І ст.; б) V ст; в) 800 р. (час виникнення Священної римської імперії германської надії)?
 • 2. Назвіть основні внутрішні та зовнішні джерела західноєвропейської середньовічної культури (зазначте усі можливі варіанти): а) антична спадщина; б) трипільська культура; в) культура варварських племен на території Європи нашої ери; г) індійські релігійні системи; д) християнство.
 • 3. Який матеріал для письма використовувався у ранньому середньовіччі для виготовлення листів рукописних книг: а) папірус; б) пергамент; в) глиняні таблиці.
 • 4. Оберіть термін, який означає у науковій літературі перехрещення, суміщення й одночасне побутування у народі християнських та язичницьких вірувань: а) релігійний синкретизм; б) пантеїзм; в) деїзм?
 • 5. Специфіка культури Київської Русі: а) почалася з хрещенням Русі, повністю "візантійська", теологічна; б) почала розвиватися разом із державою, прийняла християнство у "візантійському варіанті", сприйняла "візантійський стиль", однак корегувала його з позицій власних естетичних уподобань; в) безписемна, феодальна, перебувала під впливом Візантії та племен, з якими ворогувала.
 • 6. В якому році в Київській Русі було впроваджене християнство: а) у 968 р.; б) 988 р.; в) 980 р.?
 • 7. Хто автор "Повчання", яке дійшло до нас у складі Лаврентіївського списку "Повісті временних літ" під 1096 р. і адресоване "дітям або іншим, хто прочитає": а) Ярослав Мудрий; б) митрополит Іларіон; в) Володимир Мономах?
 • 8. Яка з моделей протікання особистого побутового часу відповідала уявленням людини у середні віки: а) час тече тільки вперед; б) час рухається за моделлю вперед — назад; в) рухається по колу?
 • 9. Який термін означає поєднання теологічних, філософських та політико-соціальних доктрин Отців Церкви (християнських мислителів ІІ—VІIIт.): а) первісне християнство; б) патристика; в) християнське богослів'я?
 • 10. Назвіть мову, запозичену середньовіччям з антиxyості, яка стала мовою богослужіння у католицькій церкві, мовою діловодства, міжнародного спілкування й освіти: а) грецька; б) латинська; в) середньолатинська.
 • 11. Якою мовою створювалася середньовічна міська література: а) латинською; б) середньолатинською; в) місцевою народною говіркою?
 • 12. Суть якого архітектурного стилю характеризує такий набір особливостей: геометризм, панування вертикальних і горизонтальних ліній, найпростіших фігур геометрії: а) візантійський; б) грецький ордерний принцип; в) романський?
 • 13. Який жанр давньоруської літератури фіксував важливі події у житті держави і народу: а) аннали; б) хроніки; в) літописи?
 • 14. Якому образу найбільше відповідають створювані враженням романські споруди: а) образу готовності до протистояння; б) образу споруди, непристосованої для перебування в ній людини; в) образу "похмурого мовчання"?
 • 15. Які основні риси культури середньовіччя (зазначте усі можливі варіанти): а) традиціоналізм; 6) рефлексивність; в) догматизм; г) дидактизм, д) авторитарність цінностей; е) символізм?
 • 16. Яка культура домінувала у середньовічному суспільстві: а) церковна; б) куртуазна; в) народна?
 • 17. Поєднайте поняття з формою його виявлення:
  • а) право "мертвої руки";
  • б) культ прекрасної дами;
  • в) культ сили;
  • г) культ особистої свободи; ,
  • д) общинність;
 • 1) лицарство;
 • 2) сеньйоріальність;
 • 3) селянство;
 • 4) куртуазність;
 • 5) бюргерство.
 • 18. В якому році відбувся розкол ("Велика схизма" католицької та православної релігій: а) 1054 р, б) 1240 р.; в) 1517 р.?
 • 19. Якій культурній добі середньовіччя відповідає така сукупність культурних явищ: поезія мінезингерів, менестрелів, трубадурів і труверів; романи Кретьєна де Труа; епос "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісні про мого Сіда"; лицарський кодекс честі дошкульні вірші вагантів; лицарські турніри: а) візантійській; б) романській; в) готичній?
 • 20. Як називалися мандрівні давньоруські актори: а) гістріони; б)фігляри; в) скоморохи?
 • 21. Чи входила така чеснота, як неспротив злу насильством, до складу лицарського кодексу честі: а) за умови, що ніхто не бачить (для лицаря шукання супротивника — спосіб життя); б) якщо зло уособлювала прекрасна дама, якій вія служив; в) в жодному разі?
 • 22. Який відомий церковний діяч проповідував святу бідність і заснував жебрущий орден, названий його ім'ям: а) Григорій Ниський; б) Ансельм Кентерберійський; в) Франциск Ассизький?
 • 23. Що у середньовічному карнавалі давало змогу радикально вийти за межі офіційного життя: а) участь у карнавалі виводила людину зі світу багатства і бідності, культу, етикету, умовностей, лицемірства, розрахунку, суворої станової регламентації; б) пародіювання всіх форм офіційного життя, у тому числі і церковного; в) різні "урочистості" за участю велетнів, карликів, потвор, учених звірів, "свято дурнів", "свято ослів" тощо?
 • 24. Що у готичних соборах найбільше виявляє віяння часу — більш інтелектуального і культурно різнобічного: а) яскраві вітражі, вертикальні тяги, стрілчасті арки, сюжети розписів і скульптур, що включають й історичне, і природне життя; б) дуже пишні і багаті церковні відправи; в) величезна висота і готицизми?
 • 25. Який художній стиль репрезентують такі шедеври: Шартрський та Рейнський (Франція), Кельнський (Німеччина), Кентерберійський (Англія) собори: а) готичний; б) романський; в) візантійський?
 • 26. Найважливішою пам'яткою англійської літератури ХІІІ ст. є: а) "Трістан та Ізольда"; б) балади про Робін Гуда; в) "Сага про Еріка Рудого".
 • 27. Які собори були побудовані у Києві та Новгороді у середині XI ст.: а) Успенський; б) Софійський; в) Борисо-Глібський?
 • 28. Які три типи ікон є в іконографії Богоматері у православ'ї (зазначте усі можливі варіанти): а) Вогома-тір Замилування; б) Одигітрія; в) Велика Панагія; г) Оранта?
 • 29. Як узагальнено називають літературу житійного жанру: а) агіографія; б) "словесна ікона"; в) апокрифи?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >