< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи

Для оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи банки визначають перелік показників і встановлюють їх критеріальні значення залежно від виду кредиту (на придбання або будівництво житла, придбання транспортних засобів, товарів тривалого використання, на інші потреби), його обсягу й строку, виду забезпечення (застави) за кредитом.

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи проводиться з урахуванням кількісних показників (економічна кредитоспроможність) та якісних характеристик (особиста кредитоспроможність) позичальника, що підтверджуються відповідними документами і розрахунками.

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи, зокрема, належать:

 • - сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов'язання) та прогноз на майбутнє;
 • - нагромадження на рахунках у банку (інформація надається за бажанням позичальника);
 • - коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника та його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою;
 • - забезпечення кредиту (застава рухомого і нерухомого майна, наявність страхового поліса, можливості передачі права власності на об'єкт кредитування - житло, автотранспорт тощо) та його ліквідність.

Оцінка поточної платоспроможності позичальника може проводитися за такими показниками:

1. Коефіцієнт РТІ {Payment-to-income Ratio) - платіж до доходу, який розраховується так:

де ПКЩ - сума щомісячних платежів за кредитом, яка містить суму внеску за основним боргом, відсотки і комісію за кредитом та інші платежі відповідно до умов кредитного договору;

Дщ - сума щомісячних доходів фізичної особи, яка визначається на підставі розміру заробітної плати за вирахуванням податків, розміру допомоги на дітей, розміру пенсії та інших доходів. Підтвердженням доходів клієнта можуть бути податкові декларації попереднього періоду, довідка з місця роботи про отримані доходи або інші документи.

Показники РТІ не мають перевищувати:

 • - для кредитів у національній валюті при доході в національній валюті 40 %;
 • - для кредитів у національній валюті при доході в іноземній валюті 45 %;
 • - для кредитів в іноземній валюті при доході в іноземній валюті 40 %;
 • - для кредитів в іноземній валюті при доході в національній валюті 30 %.
 • 2. Коефіцієнт ОТІ (Obligat ionstо-Income Ratio) - зобов'язання до доходу, який розраховується так2:

де Пщ - сума всіх щомісячних платежів позичальника, яка складається з поточних витрат фізичної особи, внесків за страхуванням, квартирної плати та інших витрат. Показники ОТІ не мають перевищувати:

 • - для кредитів у національній валюті при доході в національній валюті 50 %;
 • - для кредитів у національній валюті при доході в іноземній валюті 55 %;
 • - для кредитів в іноземній валюті при доході в іноземній валюті 50 %;
 • - для кредитів в іноземній валюті при доході в національній валюті 40 %.
 • 3. Коефіцієнт платоспроможності позичальника - фізичної особи (КП^) визначається за формулою1:

Значення коефіцієнта платоспроможності має бути більше за 1.

До якісних характеристик позичальника - фізичної особи зокрема належать:

 • - загальне матеріальне становище клієнта (наявність майна та копій відповідних документів, які підтверджують його право власності; вони мають бути засвідчені у встановленому порядку);
 • - соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);
 • - вік клієнта;
 • - кредитна історія (інтенсивність користування банківськими кредитами/гарантіями в минулому, своєчасність погашення заборгованості та відсотків за кредитом).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >