< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звіт про витрати на якість

Аналіз витрат на якість - сильний інструмент управління, він, зокрема, використовується керівництвом готелю і для вимірювання досягнутої якості обслуговування і для виявлення проблем, при встановленні цілей по досягненню якісного обслуговування.

Представлений у фінансових термінах і складений звичною мовою звіт за витратами на якість має значні переваги перед іншими видами звітів менеджменту. Аналіз цього документа дає сильний поштовх кожному, хто його одержує.

Зміст звіту за витратами на якість значно залежить від того, кому він призначається і від того, яку роль відіграє в рамках готелю.

Вище керівництво повинне одержати звіт у вигляді форм, що узагальнюють в цілому готельний бізнес, відділ, групу і т.п. Звіт повинен давати загальну картину про стан якості обслуговування в готелі і бути виконаний в чисто фінансових термінах. Він повинен бути доступно і об'єктивно викладений.

Середнє і лінійне керівництво повинне одержати детальнішу інформацію про досягнутий рівень якості обслуговування в тій галузі діяльності, якою воно керує. Звіт повинен бути дуже докладним і представляти дані за типами послуг. Основний принцип всіх видів аналізу витрат на якість - надати кожному, кому він призначається, інформацію за витратами на якість в тій формі, яка була б найбільш корисна і найбільш зручна у використанні.

Звіт повинен містити інформацію, яка дозволить:

 • - порівняти поточний рівень досягнень із рівнем минулого періоду, тобто виявити тенденції:
 • - порівняти поточний рівень із поставленою метою;
 • - виявити найбільш значні сфері витрат;
 • - вибрати галузі для удосконалення;
 • - оцінити ефективність програм з удосконалення.

Управління витратами на якість

Функціональні заходи готельного бізнесу з управління витратами на якість такі:

 • - планування надання готельних послуг (визначення обсягу цільових витрат на основі планування нових готельних послуг і планування прибутку та розподіл їх на складові і надання цільового обсягу готельних послуг);
 • - розробка готельних послуг (визначення витрат на основі моделі, за якими визначаються цільові витрати і вжиття необхідних заходів для досягнення оптимального співвідношення між обсягами і витратами, визначеними за моделлю);
 • - підготовка готелю до надання послуг (визначення і планування витрат за тимчасовим принципом, після якого здійснюється оцінка обсягу цільових витрат і вжиття заходів для зменшення відхилень з визначення обсягу капіталовкладень в обладнання, оцінка оснащення і плани надання готельних послуг, умов їх надання і прийняття рішень щодо їх асортименту та обсягу);
 • - постачання (оцінка планів постачання та умов закупівлі, встановлення контролю за цінами постачальників, порівняння цільового і реального зниження витрат, аналіз і вжиття необхідних заходів, оцінка можливостей зниження цін постачальників, надання допомоги постачальникам у здійсненні заходів для зниження їхніх витрат);
 • - надання готельних послуг та контроль цього процесу (здійснення управління витратами через фінансово-економічні і виробничі відділи);
 • - планування і зниження витрат у первинних проектах за кожним типом готельних послуг і за кожним вартісним фактором, робота серед персоналу з проведення заходів, що спрямовані на зниження витрат;
 • - визначення обсягу витрат на нові готельні послуги шляхом всебічної оцінки, характеристики готельних послуг, проведення аналізу ефективності схеми управління витратами.

З перелічених вище аспектів видно, що всі етапи діяльності готельного бізнесу з реалізації та надання готельних послуг містять у собі елементи управління витратами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >