< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технології управління, планування й організації діяльності. Управління проектами

Модель у діяльності агронома. Моделювання.

Сучасні агротехнології являють собою комплекси технологічних операцій з управління продукцій-ними процесами с.-г. культур. Чим інтенсивніша агротехнологія, тим більше природних факторів враховується. Кожний об'єкт цього процесу має велику кількість різних властивостей, серед яких особливості оброблюваної культури, погодні умови, стан Грунту тощо. Агрономом продумуючи вирощування культури будує модель (технологічну карту) плану проведення с.-г. робіт.

Модель - це штучно створений об'єкт, що відбиває істотні сторони досліджуваного об'єкта з погляду мети моделювання.

В науково-дослідних установах та лабораторіях розглядають об'єкт за різними характеристиками: модель зовнішнього вигляду, модель структури, модель поведінки. Отримана база даних дозволяє оперувати розмаїттям сортів гібридів, видів (форм) культур, визначати взаємозв'язки між ними.

Серед моделей управління об'єктом визначають: реєструючи, еталонні, прогностичні, імітаційні, оптимізаційні. До реєструючих можна віднести моделі місцевості, технологічні карти, оптимізаційні моделі планування врожаю та посіву с.-г. культур, агрофітоценозів, імітаційні моделі базових технологій виробництва та переробки рослинної продукції.

За суттю:

 • - речовинно-енергетичні (натурні);
 • - ідеальні (уявні);
 • - інформаційні.

За обліком фактора часу:

 • - статичні;
 • - динамічні;
 • - детерміновані;
 • - стохастичні (ймовірнісні).

Основними задачами для агрономів є розробка моделей оптимальної родючості грунтів і агроекосистем різного рівня продуктивності, управління врожаєм с.-г. культур та його якістю. Серед основних моделей знань - види та сорти рослин, їх технологічні карти, оптимізаційні моделі планування врожаю та посіву с.-г. культур, агрофітоценозів, імітаційні моделі базових технологій виробництва та переробки рослинної продукції.

Об'єкт, для якого створюється модель, називають оригіналом або прототипом. Будь-яка модель відбиває деякі якості й властивості об'єкту, що є найбільш істотними для обраної мети дослідження. Процес побудови моделей називають моделюванням.

Моделювання - це побудова моделей, призначених для вивчення й дослідження об'єктів, процесів або явищ.

Моделювання - дослідження явищ, процесів або систем об'єктів шляхом побудови й вивчення їхніх моделей.

Системний підхід дозволяє створювати повноцінні моделі. Особливості системного підходу полягають у наступному.

 • 1) Досліджуваний об'єкт розглядається як система, опис і дослідження елементів якої не виступає як сама мета, а виконується з урахуванням їх місця (наявність підзадач).
 • 2) У цілому об'єкт не відокремлюється від умов його існування й функціонування. Об'єкт розглядається як складова частина чогось цілого (сам є підзадачею).
 • 3) Той самий досліджуваний елемент розглядається як володіючий різними характеристиками, функціями й навіть принципами побудови.
 • 4) При системному підході на перше місце виступають не тільки причинні пояснення функціонування об'єкта, але й доцільність включення його до складу інших елементів. Допускається можливість наявності в об'єкта безлічі індивідуальних характеристик і ступенів волі.

Комп'ютерне математичне моделювання є одним з сучасних інструментів, що дозволяють імітувати природні і економічні явища. Можливості програмного забезпечення з моделювання включати в себе рекомендації щодо, по-перше, вибору сорту культури з урахуванням прогнозних погодних значень, по-друге, вибору часу посіву та збору культури, по-третє, завчасної підготовки засобів захисту від небезпечних явищ природи.

Моделювання (експеримент) може бути незамінний. Ми не можемо, наприклад, улаштувати ядерну катастрофу, щоб з'ясувати масштаби можливого зараження, а за допомогою комп'ютера можливий розрахунок (і досить точний) параметрів, що цікавлять, дослідників.

Використання комп'ютера при моделюванні можливо по трьох напрямках:

 • 1. Обчислювальне - прямі розрахунки по програмі.
 • 2. Інструментальне - побудова бази знань, для перетворення її в алгоритм і програму.
 • 3. Діалогове - підтримка інтерфейсу між дослідником і комп'ютером.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >