< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якими є основні стадії реалізації проекту у капітальному будівництві?

Найбільш повно можливості систем управління проектами розкриваються на стадії реалізації проекту. Це й не дивно, адже саме для цього — управління проектами вони і призначені.

Стадія виконання проекту ділиться на два етапи:

 • 1. Етап розробки проекту управління будівництвом.
 • 2. Етап його затвердження та контроль виконання.

Цю стадію розділимо на два залежних один від одного процесу:

 • 1. Процес розробки проекту управлінням будівництвом (планування).
 • 2. Процес контролю виконання і управління проектом.

Розглянемо завдання, що відносяться до процесу розробки проекту управлінням будівництва:

 • — Визначення складу робіт проекту (за аналогами, кошторисах тощо);
 • — Розробка структур кодів, типів тощо;
 • — Розробка структури статей витрат, календарів робіт і календарів ресурсів;
 • — Розробка розкладів, технологічних послідовностей, врахування зовнішніх факторів, що впливають на послідовність і терміни виконання робіт (приклад: паводок, мороз);
 • — Призначення тривалості робіт, ресурсів, їх продуктивності і вартості;
 • — Оптимізація розкладів;
 • — Розрахунок та оптимізація планових термінів реалізації проекту з урахуванням існуючих обмежень на ресурси. У системах управління проектом менеджер може легко програти різні варіанти реалізації проекту — при жорстких часових чи ресурсних обмеженнях. У всі подібні системи закладені математичні алгоритми оптимізації використання різних типів ресурсів, за допомогою яких значно спрощується вирішення задач;
 • — Побудова графіків потреби проекту у трудових ресурсах;
 • — Визначення потреб проекту в матеріалах, формування графіка поставок і закупівель матеріалів;
 • — Визначення необхідних витрат на реалізацію проекту та його окремих фаз, а також розподілу фінансових потреб проекту в часі, на елементи об'єкта, на будівельні роботи різних типів;
 • — Оцінка ризиків (терміни, можливості фінансування, політичні ризики тощо);
 • — Визначення кола осіб, відповідальних за внесення та оновлення інформації про виконання проекту;
 • — Розробка інструкцій для різних робочих місць, інтерфейсів тощо до бази даних проекту (в гіршому випадку — до файлів проекту);
 • — Узгодження та коректування проектних даних;
 • — Узгодження і затвердження проекту управління будівництвом всіма учасниками інвестиційного процесу — отримання, тобто "Закріплення" так званого цільового плану.

Для вирішення поставлених завдань можна використовувати такі вихідні дані:

 • — Проектно-кошторисну документацію;
 • — Технологічні карти будівельно-монтажних робіт;
 • — Готові типові фрагменти розписів;
 • — Документацію за аналогічними реалізованими проектами;
 • — Проекти виконання робіт;
 • — Технічні та технологічні вимоги замовника, директивні терміни;
 • — Умови укладених контрактів, обмеження по наявним ресурсам тощо.

На основі зазначених вихідних даних пропонує вирішити такі основні завдання, що відносяться до процесу контролю виконання і управління проектом:

 • — Своєчасний збір фактичних даних про хід реалізації проекту;
 • — Оперативне авторизоване коригування проектних даних;
 • — Безперервна робота ресурсів, аналіз стану проекту по зрізах (терміни, освоєний обсяг, оцінка ризиків).

Що являє собою модель інвестиційно-будівельного комплексу, що діє на сьогоднішній момент?

Структура моделі будівельного комплексу є гнучкою. Вона дозволяє залучати до реалізації окремих робіт будь-які фірми і компанії. Структура не обтяжена виробництвом та будівельними фірмами, що дозволяє не наносити шкоди розвитку найбільш перспективних напрямків діяльності в галузі будівництва, залучаючи під їх розвиток інвестиції. Структура дозволяє налагоджувати паралельні зв'язки для вирішення оперативних завдань і швидко реагувати на зміни ринку. В цілому вона дозволяє вирішувати всі завдання, які можуть бути поставлені замовником.

Орган управління в галузі капітального будівництва здійснює управління будівництвом, що базується на інформаційних технологіях, а також на здійсненні тієї частини замовлень, які пов'язані з проектуванням і прийманням робіт. Завдання регіональних органів управління капітальним будівництвом скоординувати діяльність всіх залучених підрядників і створити умови для виконання ними проектних і будівельних робіт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >