< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функція мотиваційна

 • 3. Функція мотиваційна. Типові завдання діяльності та уміння:
 • 3.1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці:
  • • розроблення та впровадження комплексних мотиваційних заходів, забезпечуючи узгодження інтересів працівників з інтересами організації місцевого самоврядування;
  • • створення мотиваційних умов для трудової самореалізації співробітників;
  • • використовуючи індивідуальний підхід, здійснювати добір та застосування різноманітних стимулів праці;
  • • визначення ефективності використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення.
 • 3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі:
  • • регулювання міжособистих стосунків між членами трудового колективу, використовуючи психологічні методи управління;
  • • сприяння розвитку творчого потенціалу працівників, заохочення їх до новаторської діяльності;
  • • використання методів пропаганди й агітації у поширенні економічних, правових, естетичних та інших знань;
  • • володіння методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.). 3.3. Управління конфліктами:
  • • аналіз конфліктних ситуацій, запобігання їх переростанню у конфлікт, своєчасна нейтралізація конфліктних ситуацій, використовуючи методи управління конфліктами;
  • • з урахуванням соціальної справедливості забезпечення регулювання задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ;
  • • застосування стилю лідерства, який відповідає вимогам ситуації.

Функція координаційна

 • 4. Функція координаційна. Типові завдання діяльності та уміння: 4.1. Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання діяльності в забезпеченні соціально-економічного розвитку:
  • • забезпечення адміністративного впливу на процеси використання на відповідній території усіх видів ресурсів;
  • • здійснення стабілізуючого впливу на процеси соціально-економічного розвитку, своєчасне усунення відхилень в управлінській діяльності окремих структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм підприємств, організацій;
  • • сприяння розробці та впровадженню територіальних програм соціально-економічного розвитку, програм працевлаштування та соціального захисту населення регіону;
  • • сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків усіх підприємств, розташованих на відповідній території;
  • • сприяння створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури;
  • • сприяння здійсненню інноваційної та інвестиційної діяльності на відповідній території;
  • • сприяння розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, діяльності освітніх та лікувальних закладів усіх форм власності;
  • • створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, їх трудового навчання, професійної орієнтації;
  • • сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;
  • • створення умов для розвитку культури, народної творчості, національних традицій, художніх промислів і ремесел;
  • • сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;
  • • проведення оперативних нарад.
 • 4.2. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації:
  • • на основі розроблених та затверджених планових завдань уміння координувати діяльність персоналу органу місцевого самоврядування, а також підлеглих цьому органу підприємств, організацій;
  • • використовуючи організаційно-соціальні правила, уміння координувати діяльність окремих груп працівників.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >