< Попер   ЗМІСТ   Наст >

В. Фармацевтичні (аптечні) заклади

Фармацевтичні (аптечні) установи здійснюють виготовлення, збереження і відпуск лікарських і імунобіологічних препаратів, перев'язувальних матеріалів, предметів догляду за хворими й інших медичних товарів.

До фармацевтичних закладів відносяться:

 • o Аптека.
 • o Аптечна база (склад).
 • o База (склад) медичної техніки.
 • o База спеціального медичного постачання (центральна, республіканська, обласна).
 • o Контрольно-аналітична лабораторія.
 • o Лабораторія з аналізу якості лікарських засобів.
 • o Магазин (медичної техніки, медичної оптики).

Аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

Аптека, на яку покладено організаційно-методичне керівництво аптеками району (міста), називається центральною районною (міською) аптекою.

Аптека, яка призначена для переважного забезпечення однієї або декількох лікарень, інших закладів охорони здоров'я, а також населення медикаментами і предметами медичного призначення, називається відповідно лікарняною або міжлі-карняною аптекою.

Аптеки можуть організовувати у встановленому порядку відособлені структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Аптечні пункти можуть організовуватися при закладах охорони здоров'я, а аптечні кіоски - на заводах, фабриках, вокзалах, в аеропортах, торгових центрах та інших організаціях.

За згодою з районними державними адміністраціями роздрібна реалізація лікарських засобів може проводитися через фельдшерсько-акушерскі пункти, організовані в сільських населених пунктах, на підставі договорів, укладених з аптекою.

Аптечна база (склад) - установа, що здійснює прийом, збереження і відпуск лікарських засобів, предметів санітарії і гігієни, медичного обладнання, інструментів та інших медичних товарів закладам охорони здоров'я (аптекам, лікарням тощо) та іншим організаціям.

Аптечна база постачає сировиною фармацевтичні підприємства.

Г. Інші заклади охорони здоров'я

Інші заклади охорони здоров'я - група закладів охорони здоров'я, які функціонують у системі охорони здоров'я України та забезпечують разом з лікувально-профілактичними, санітарно-профілактичними, фармацевтичними закладами та установами медико-соціального захисту державну систему медичної допомоги населенню.

До категорій інших закладів охорони здоров'я відносяться:

 • o Бюро судово-медичної експертизи (республіканське, обласне, міське).
 • o Головне бюро судово-медичної експертизи України.
 • o Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
 • o Молочна кухня.
 • o Центр медичної статистики МОЗ України.

Бюро судово-медичної експертизи - спеціальний заклад охорони здоров'я, завдання якого - проведення судово-медичної експертизи, надання консультативної допомоги органам дізнання, слідства та суду з питань судово-медичної експертизи, апробації і впровадження в практику науково-дослідних робіт у галузі судової медицини. До функцій таких бюро відносять також розробку пропозицій, спрямованих на поліпшення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Центр медичної статистики - заклад, що забезпечує координацію обласних центрів медичної статистики і лікувально-профілактичних закладів України по збиранню, обробленню й аналізу медичної статистичної інформації, упроваджує міжнародну систему обліку і статистики. До основних завдань Центру відносять також забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності і цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування охорони здоров'я. На Центр медичної статистики покладається впровадження комп'ютерної техніки і сертифікація програмного забезпечення для оброблення статистичної інформації.

Молочна кухня - заклад в системі охорони здоров'я дитини, що забезпечує, за призначенням лікаря, дітей раннього віку раціонально приготовленою їжею. Самостійні молочні кухні можуть утворюватися при обсязі роботи понад 12 тисяч порцій молока і молочних сумішей за день.

Д. Заклади медико-соціального захисту

Заклади медико-соціального захисту створені з метою забезпечення державної політики охорони здоров'я громадян України. До цієї категорії закладів охорони здоров'я відносять:

 • o Будинок дитини (обласний, міський, районний).
 • o Обласний центр (бюро) медико-соціальної експертизи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >