< Попер   ЗМІСТ

Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 68/95-ВР від 15.02.95, N 762-ІУ від 15.05.2003 )

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

Будь-які спори щодо застосування положень цього Закону та законів, прийнятих на виконання цього Закону, можуть бути предметом розгляду:

  • - в суді України, якщо одна із сторін у справі - фізична особа та/або держава;
  • (Абзац другий частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-ІУ від 15.05.2003 )
  • - в господарських судах, якщо сторонами у справі виступають юридичні особи.
  • ( Абзац третій частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-ІУ від 15.05.2003 )

Міждержавні спори, які можуть виникнути в результаті дій України при застосуванні цього Закону, вирішуються у погодженому сторонами порядку згідно з нормами міжнародного права.

 
< Попер   ЗМІСТ