Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ Суть маркетингу Основні елементи та комплекс маркетингу Зовнішнє середовище маркетингу Концепції та види маркетингу Функції маркетингу МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Напрями комплексного дослідження ринкуДослідження ринкуВивчення споживачівВивчення конкурентівВивчення посередників Вивчення постачальниківАналіз можливостей підприємства Процес маркетингового дослідження Визначення проблеми та цілей дослідження Розробка плану дослідження Реалізація плану дослідження Обробка та аналіз даних Підготовка звіту та розробка рекомендацій ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ Визначення факторів сегментування Вибір методу та здійснення сегментування ринку Інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів споживачів) Оцінювання сегментів ринку Вибір сегментів ринку (вибір цільового ринку) Позиціювання товару РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ Процес стратегічного маркетингового планування Формулювання місії фірми Визначення цілей фірми Маркетинговий аудит SWOT - аналіз Визначення маркетингових цілей Формування маркетингової стратегії Розробка програми маркетингу Організація і реалізація маркетингу Контроль маркетингу Моделі прийняття стратегічних рішеньМатриця розвитку товару/ринкуМатриця конкуренціїМатриця зростання/частка ринкуМодель "привабливість - конкурентоспроможність" Види маркетингових стратегійГлобальні маркетингові стратегіїСтратегії ростуСтратегії челенджераСтратегії послідовникаСтратегії нішераТОВАРНА ПОЛІТИКА Цілі та суть товарної політики Товари широкого вжиткуТовари виробничого призначення Конкурентоспроможність товару Процес розробки нових товарів Генерація ідей Відбір ідей Розробка та перевірка концепції товару Розробка стратегії маркетингу Проведення економічного аналізу Розробка прототипу товару Випробування товару в ринкових умовах Виробництво та реалізація продукції Життєвий цикл товару Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг Управління товаромЦІНОВА ПОЛІТИКА Цілі ціноутворення Фактори ціноутворенняПопитКонкуренціяДержавне регулювання цінМаркетингова стратегіяВитрати Етапи процесу ціноутворення Визначення цілей ціноутворення Аналіз попиту на товар . Аналіз витрат Аналіз цін конкурентів Вибір методу ціноутворенняМетоди ціноутворення, орієнтовані на попитПараметричні методи ціноутворенняМетод питомої ціниМетод кореляційно-регресивного аналізуМетод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товаруМетод встановлення ціни на основі економічної цінності товару для споживанаМетод визначення точок ціни (цінових порогів)Сумісний (компромісний) аналізМетод "кидання стріл"Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентівМетод "запечатаного конверта" Вибір цінової стратегії Встановлення остаточних цін Зміна поточних цінІніціативна зміна цінРеакція на зміну цін конкурентами Політика розподілу Цілі політики розподілу Вибір каналів розподілу Виявлення альтернативних систем розподілу Визначення цілей і завдань розподілу Вибір структури каналу розподілу Розробка стратегії комунікацій є каналі розподілу Рішення про управління каналами розподілуМотивація учасників каналу розподілуОцінювання та контроль діяльності учасників каналуУправління конфліктом Процес товароруху Визначення цілей товароруху Розробка системи оброблення замовлень Складування та оброблення вантажів Управління запасами Вибір методу транспортування Оцінювання та контроль товароруху Комунікаційна політика Цілі та засоби комунікаційної політики Процес вибору комплексу просування товару Визначення цілей просування Оцінювання факторів, що впливають на комплекс просування Розробка стратегії просування Складання та розподіл бюджету просування Оцінювання комплексу просування Планування реклами Ідентифікація цільового ринку Визначення цілей реклами Складання бюджету реклами Вибір носіїв реклами Складання графіка виходу реклами Оцінювання ефективності реклами Стимулювання збуту Визначення завдань стимулювання збуту Визначення засобів стимулювання збуту Розробка програми стимулювання збуту Здійснення програми стимулювання збуту Оцінювання результатів стимулювання збуту Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікаційПерсональний продажПаблік рилейшнзПрямий маркетингВиставкиБрендингСпонсорство Організація та контроль маркетингової діяльності Організація маркетингу на підприємстві Контроль маркетингової діяльностіКонтроль результатівКонтроль частки ринкуАудит макросередовища Аудит цілей і стратегії маркетингуАудит комплексу маркетингуАудит мікросередовищаАудит організаційної структури маркетингу
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
Наст >