< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні документи з обліку будівництва

Поряд з міжгалузевими типовими формами обліку у будівництві застосовують галузеві форми первинного обліку, затверджені до застосування:

— Наказом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. № 193 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ" (далі — наказ № 193);

Основним документом, що організовує роботу й облік виконаних робіт у будівництві, є договір будівельного підряду (будівельний контракт), що укладається між замовником і підрядником.

Через складність і тривалість робіт договір, що укладається між замовником і підрядником, як правило, має довгостроковий характер.

Договір будівельного підряду

Договір будівельного підряду полягає в простій письмовій формі. За бажанням однієї із сторін договір може бути нотаріально завірений.

При укладанні договору підряду сторони керуються Цивільним кодексом (параграф 3 глави 61 "Підряд"), Господарським кодексом (глава 33 "Капітальне будівництво") і Постановою Кабінету Міністрів України "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ВИСНОВКУ І ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ" (№ 668 від

01.08.2005 р. зі змінами і доповненнями, внесеними постановою кабінету Міністрів України № 601 від 17.06.2009 р.)

У Постанові наведений докладний опис усієї процедури висновку і наступного виконання договору підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції реставрації, капітального ремонту будинків, споруд, технічного переоснащення підприємств, а також по окремих комплексах чи видах робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.

Ці умови є обов'язковими для договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника і підрядника (субпідрядників).

Відповідно до ч. 2 ст. 180 ГК і ч. 1 ст. 638 ГК, договір вважається погодженим, якщо сторони в належній формі дійшли згоди за всіма суттєвими умовами договору.

Для договору будівельного підряду суттєвими умовами, згідно з п. 5 Постановою 668 (тобто без узгодження яких договір вважається недійсним), є:

 • — найменування і реквізити сторін;
 • — місце і дата укладання договору підряду;
 • — предмет договору підряду;
 • — договірна ціна;
 • — терміни початку і закінчення робіт (будівництва об'єкта);
 • — права та обов'язки сторін;
 • — порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду;
 • — умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;
 • — порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами і послугами;
 • — порядок залучення субпідрядників;
 • — вимоги до організації робіт;
 • — умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт;
 • — порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
 • — джерела і порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
 • — порядок розрахунків за виконані роботи;
 • — порядок здавання-прийняття завершених робіт (об'єкта будівництва);
 • — гарантійні терміни якості завершених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
 • — відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
 • — порядок врегулювання спорів;
 • — порядок внесення змін у договір підряду і його розірвання.

Ціна договору може бути визначена в кошторисі (ст. 844 ГК). Погоджений підрядником і замовником кошторис додається до договору і є його невід'ємною частиною.

Методологічні принципи формування підрядником у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, визначені в П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >