< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У сфері оборони

До об'єктів недержавного управління національною безпекою України у сфері оборони належать:

науково-дослідні установи та підприємства недержавної форми власності, які виконують державні оборонні замовлення або займаються оборонною проблематикою.

Зовнішніми загрозами*, які становлять собою найбільшу небезпеку для об'єктів забезпечення національної безпеки України в сфері оборони, є:

 • • усі види розвідувальної діяльності зарубіжних країн;
 • • впливи на систему національної безпеки на всіх рівнях та стадіях її забезпечення у різних сферах життєдіяльності з боку імовірних противників;
 • • диверсійно-підривна та терористична діяльність спеціальних служб іноземних держав і організацій;
 • • посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність з боку іноземних держав або іноземних військових угруповань;

■ нарощування іноземними державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;

 • • втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами;
 • • можливість застосування ядерної зброї, інших видів зброї масового ураження проти України або використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на її території;
 • • діяльність іноземних економічних, політичних, воєнних та інших структур, спрямована проти інтересів України в сфері оборони.

Внутрішніми загрозами* які є найбільшою небезпекою для зазначених об'єктів, е:

■ умисні дії, а також помилки персоналу систем безпеки;

 • • ненадійне функціонування систем безпеки спеціального призначення;
 • • інформаційно-пропагандистська діяльність недержавних структур, яка підриває престиж та імідж Збройних сил України та їх боєготовність;
 • • недостатня вирішеність питань захисту прав інтелектуальної власності підприємств недержавної форми власності, що призводить до витікання за кордон цінних ресурсів у галузі безпеки;
 • • невирішеність питань перепідготовки військовослужбовців для поповнення недержавної системи забезпечення національної безпеки України;
 • • політизація суб'єктів забезпечення національної безпеки;
 • • створення та функціонування незаконних збройних формувань;
 • • створення та функціонування на території України терористичних формувань, діяльність яких може бути спрямована як проти України, так і проти іноземних держав.

До основних напрямів удосконалення функціонування системи забезпечення національної безпеки в сфері оборони є:

• сприяння відповідно до закону розвідувальним та органам, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, у виявленні та припиненні розвідувальної діяльності іноземних країн;

■ створення механізмів щодо нейтралізації негативних впливів будь-якої природи на систему національної безпеки на всіх рівнях і стадіях її забезпечення в усіх сферах життєдіяльності з боку ймовірних противників;

 • • сприяння компетентним органам державної влади у виявлення та припиненні диверсійно-підривної та терористичної діяльності спеціальних служб іноземних держав і організацій;
 • • запобігання спроб та усунення порушень державного кордону і територіальної цілісності України;
 • • участь разом зі Збройними силами України та Державною прикордонною службою України, а також іншими військовими формуваннями у встановленні адекватного співвідношення сил поблизу державного кордону України з метою забезпечення їх максимальної ефективності та адекватності реальним та потенційним загрозам;
 • • забезпечення проведення політики національної безпеки відповідно до національних інтересів, що дозволить чітко окреслювати механізми участі України в збройних конфліктах як поблизу її кордонів, так і по усьому світі;
 • • участь відповідно до законодавства у створенні е4>ективних механізмів і проведенні комплексних заходів щодо запобігання можливої агресії або воєнного конфлікту, локалізації та ліквідації їх наслідків, фінансове сприяння у становленні ядерних сил України;
 • • сприяння компетентним органам державної влади у виявленні та припиненні діяльності іноземних економічних, політичних, воєнних та інших структур, спрямованої проти національних інтересів України у сфері оборони;
 • - забезпечення якісної підготовки військових кадрів і навчання військовозобов'язаних у запасі;.
 • • забезпечення модернізації існуючих, розроблення та впровадження новітніх зразків бойової техніки та озброєння;
 • • здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України та іншими військовими формуваннями;
 • • систематичний моніторинг загроз та небезпек, структуризація цілей забезпечення національної безпеки у сфері оборони і визначення відповідних практичних задач;
 • • виявлення та припинення відповідно до законодавства інформаційно-пропагандистської діяльності недержавних структур, яка підриває престиж та імідж Збройних сил України, їх боєготовність;
 • • захист прав інтелектуальної власності підприємств недержавної форми власності;
 • • організація перепідготовки військовослужбовців для поповнення недержавної системи забезпечення національної безпеки України;
 • • зменшення політизація суб'єктів недержавної системи забезпечення національної безпеки України шляхом чіткого законодавчого регламентування їх прав і обов'язків;

■ сприяння компетентним органам державної влади у виявленні та припиненні функціонування незаконних збройних формувань, заборона створення незаконних воєнізованих формувань, непередбачених Конституцією України;

 • • сприяння компетентним органам державної влади у виявленні та припиненні функціонування на території України терористичних формувань, діяльність яких може бути спрямована як проти України, так і проти іноземних держав;
 • • сприяння у проведенні сертифікації засобів і систем безпеки у відповідних системах управління військового призначення;
 • • постійне удосконалення засобів і систем безпеки, захищених систем зв'язку і управління військами та зброєю, підвищення надійності засобів безпеки спеціального призначення;
 • • удосконалення організаційно-функціональної структури системи забезпечення національної безпеки України у сфері оборони та координація взаємодії державної і недержавної систем забезпечення;
 • • участь відповідно до законодавства України в активних заходах щодо протидії інформаційно-пропагандистським і психологічним операціям імовірного противника;
 • • підготовка вузами недержавної форми власності безкоштовно або на контрактній спеціалістів у галузі забезпечення національної безпеки у сфері оборони.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >