< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правове регулювання здійснення контролю за імпортом сільськогосподарської продукції

Ще одним важливим питанням, що стосується імпорту сільськогосподарської продукції є контроль за станом такої продукції. Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - ветеринарному контролю. Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" - санітарно-епідеміологічний сертифікат (гігієнічний сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий органами, установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку (харчових продуктів і напоїв, парфумерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) на підставі результатів проведених санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних та інших досліджень.

Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться до України, підлягає обов'язковій сертифікації, що провадиться згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 р., Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. Перелік продукції, що піддягає обов'язковій сертифікації, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 р. № 28. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачене нормами відповідних міжнародних договорів (Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"). Міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат - документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров'я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів і місцевості їх походження.

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюються регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами). Такий самий контроль провадиться в обов'язковому порядку у разі здійснення експорту, імпорту і транзитного перевезення об'єктів, які підлягають такому контролю, незалежно від виду транспорту. Безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини через оформлення відповідних документів. Імпортовані об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю зможуть пройти митне оформлення після проведення їх ветеринарно-санітарної експертизи державною лабораторією ветеринарної медицини за місцем призначення вантажів. Ввезення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на територію України продукції тваринного походження для власного споживання забороняється.

Контроль за якістю об'єктів рослинництва здійснюється також відповідно до Закону України "Про карантин рослин". Об'єкти регулювання переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках: об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, грунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми; вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання до карантинної зони; транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежувати ввезення сільськогосподарської продукції з країн, де було оголошено карантин, або щодо яких Україна запровадила режим карантину. Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю здійснюється за наявності карантинного дозволу. Імпорт шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних та інших специфічних цілей, дозволяється в порядку, встановленому Міністерством аграрної політики. Імпортні і транзитні вантажі, що є об'єктами регулювання, повинні відповідати ряду вимог бути вільними від карантинних організмів; супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів (карантинний сертифікат - це документ, який видається органами Державної служби з карантину рослин України та засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України); супроводжуватися карантинними дозволами (карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) - офіційний документ, що дозволяє імпорт або транзит об'єктів регулювання відповідно до визначених фітосанітарних заходів); не походити з об'єкта або зони виробництва чи переміщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, що підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин країни-експортера або транзиту. Наведені вище об'єкти ввозяться на територію нашої держави лише за наявності карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України. Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування.

Продукти, призначені для продажу населенню, що підпадають під визначення 2-21 -ї груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), можуть бути випущені з-під митного контролю на територію України з країн, вільних від карантину, за умови наявності на тарі (коробах, упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, безпосередньо на продукті, відомостей про назву продукту, масу (об'єм), склад, із зазначенням переліку використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок (консервантів), барвників тощо, вмісту хімічних речовин або сполук, а також сертифіката походження таких продуктів. Окремо наводяться відомості про енергомісткість, дату граничного строку використання, побічні ефекти споживання або про їх відсутність, назву харчових добавок (консервантів) за їх наявності, місце виготовлення, найменування й адресу виробника таких продуктів та посилання на власника торгової марки за його наявності. Відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним заходам. Відповідно до вимог чинних санітарних заходів вантажі з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються, супроводжуються для харчових продуктів - оригіналом міжнародного ветеринарного (санітарного) сертифіката, форма та зміст якого відповідає рекомендаціям відповідних міжнародних організацій та видається державним лікарем ветеринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціями відповідних міжнародних організацій і засвідчує стан здоров'я тварин та/або вимоги щодо охорони здоров'я людини, яким повинен відповідати харчовий продукт, що експортується.

Усі вантажі з харчовими продуктами, що імпортуються, підлягають стандартному ветеринарному або санітарному прикордонному контролю, який здійснюється на призначених прикордонних інспекційних постах та передбачає перевірку документів та візуальну Інспекцію. Такий контроль може бути розширений та проводиться обов'язково (якщо: вантаж призначається для такого контролю згідно з програмою вибіркового ветеринарного або санітарного контролю; харчовий продукт принаймні в одному з останніх п'яти вантажів певного харчового продукту з певних потужностей (об'єктів) походження був визнаний небезпечним, непридатним до споживання, неправильно маркованим або іншим чином не відповідає технічним регламентам та санітарним заходам; візуальне інспектування під час ветеринарного або стандартного санітарного прикордонного контролю виявило очевидне порушення відповідних санітарних заходів; харчовий продукт ввозиться на митну територію України виробником чи постачальником вперше та не має декларації виробника, виданої даному постачальнику).

Поряд із розширеним ветеринарним чи санітарним контролем здійснюється відповідний стандартний прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються, який передбачає: якщо харчові продукти згідно з чинним законодавством України підлягають фітосанітарному або ветеринарно-санітарному прикордонному контролю, перевірку проходження вантажем такого контролю, що здійснюється державними органами, для подальшого митного оформлення згідно з чинним законодавством України; перевірку того, що вантаж супроводжується прийнятними відповідними міжнародними сертифікатами, якщо такі міжнародні сертифікати вимагаються чинними санітарними заходами; вибіркову перевірку відповідності харчових продуктів у вантажі відповідним міжнародним сертифікатам, якщо такі міжнародні сертифікати вимагаються чинними санітарними заходами; вибіркову перевірку відповідності етикеток харчових продуктів технічним регламентам та санітарним заходам та правильності маркування харчових продуктів; виявлення видимих порушень санітарних заходів шляхом огляду упаковок з харчовими продуктами на наявність дефектів та за необхідності розкриття упаковок для пошуку забруднення; перевірку нанесення позначки про придатність на туші, частини туш або упаковку для туш та частин туш у країні походження із зазначенням потужностей (об'єкта) походження. Обмеження імпорту харчових продуктів тваринного походження може бути запроваджене у зв'язку із хворобами списку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) та бути скасоване після підтвердження закінчення спалаху хвороби та підтвердження безпечності харчових продуктів тваринного походження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >