< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Витрати, ціни і пропозиції конкурентів

Інший зовнішній чинник, що впливає на ціноутворення фірми - це розмір витрат на створення турпродукту конкурентів, їх ціни, а також передбачувана реакція конкурентів на зміни цін даної фірми. Покупець, який збирається придбати турпутівку, наприклад фірми "Гамалія", оцінюватиме співвідношення її ціни і споживчої значущості, порівнюючи ці показники даної турпутівки з аналогічними показниками турпутівок, пропонованих такими фірмами, як, наприклад, "Супутник", "Галопом по Европам" та іншими. До того ж цінова стратегія фірми може вплинути на природу конкуренції, з якою зіткнеться її новий турпродукт. Якщо "Гамалія", використовує стратегію дорогого турпродукту, це може викликати зростання конкуренті. Проте стратегія низької ціни може зупинити конкурентів або примусити їх покинути ринок.

Фірмі "Гамалія", необхідно порівняти свої витрати з витратами конкурентів, щоб дізнатися, чи є у неї переваги по цьому показнику. Крім того, їй потрібно вивчити ціни і якість кожного турпродукту конкурента. "Гамалія", може зробити це різними способами. Можна відвідати турфірми конкурентів для оцінки і порівняння турпродуктів, дістати прайс-листи конкурентів, купити їх турпутівки і детально на своєму досвіді вивчити їх переваги і недоліки, дізнатися думку покупців про ціну і якість турпутівок фірми-конкурента.

Довідавшись про ціни і пропозиції конкурентів, "Гамалія" може використовувати одержані дані як початкову точку для власного ціноутворення. Якщо турпутівки фірми "Гамалія" схожі на турпутівки "Супутника", їй доведеться призначити ціну майже таку ж, як у "Супутника". Інакше вона не зможе забезпечити просування і продаж турпродукту. Якщо ж турпутівки "Гамалія" не такі хороші, як "Супутника", то туристична фірма не зможе призначити таку ж високу ціну. І навпаки, якщо турпутівки "Гамалія" краще, ніж аналоги "Супутника", туристична фірма може призначити велику ціну. Іншими словами, "Гамалія" використовуватиме ціну для позиціонування пропозиції так, щоб зайняти більш конкурентоздатну позицію.

Інші зовнішні чинники

Встановлюючи ціну, туристична фірма повинна також враховувати інші зовнішні фактори маркетингового середовища. Економічні умови можуть безпосередньо впливати на стратегію ціноутворення фірми. Економічні фактори, такі як підйом і спад створення турпродукту, інфляція, процентні ставки, впливають на формування ціни, оскільки впливають як на витрати створення турпродукту, так і на відношення покупця до ціни і значущості турпродукту. Туристична фірма повинна також проаналізувати, як її ціни вплинуть на інші підприємства туристичної індустрії і суміжних галузей. Необхідно встановлювати ціну так, щоб посередники мали можливість одержати належний прибуток, були зацікавлені у співпраці та сприянні ефективному просуванню і продажу турпродукту. Державні органи - це інший важливий зовнішній фактор, що впливає на ціноутворення. Крім того, істотну роль відіграють соціальні чинники. При формуванні цін іноді необхідно обмежити короткострокові плани просування і продажу турпродукту, зміни частки ринку і показників прибутку з точки зору соціального характеру

Якщо туристична фірма встановлює дуже низьку ціну, вона нездатна забезпечити необхідний рівень прибутку, а, якщо дуже високу - зникає попит. Нижня межа ціни визначається витратами створення турпродукту, а споживче сприйняття цінності турпродукту встановлює верхню межу. Для визначення кращої ціни, що знаходиться між крайніми значеннями, туристична фірма повинна врахувати ціни конкурентів та інші внутрішні й зовнішні фактори.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >