< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство

За даними таблиці розрахувати коефіцієнти варіації та рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство.

Таблиця

надходження товарів, тис. грн

товарні групи

планове

фактичне

і кв.

ii кв.

iii кв.

1 кв.

ii KB. J iii кв.

кондитерські вироби

141

146

191

144

139 J 146

хліб і хлібобулочні вироби

150

101

116

101

121 111

борошно, крупи

51

53

58

52 58

Розе 'язок

1. розрахунок середньоквадратичного відхилення (о):

о= І^Д7

де х - фактично поставлено товарів; х - план поставки товарів;

п - кількість періодів.

для кондитерських виробів:

І--

(144-141)2+(139-146)2+(146-191)2 „> " сг=л---—---—-—--— =26,35 тис, грн.

для хліба і хлібобулочних виробів:

і(101-150)2+(121-101)2+(111-116)2 -л„ о= у---—---—і-— =30,69 тис. грн.

для борошна, крупи:

і(56-51)2 +(52-53)2 +(58-58)2 о*= л--'—-—-—-—--— =2,94 тис. грн.

2. розрахунок коефіцієнта варіації (Квар):

/&ар=£і00, х

де а - середньоквадратичне відхилення; х - план поставки товарів.

для кондитерських виробів: 26,35

Квар=-£-100 = 16,54%.

(141 + 146 + 191)/3 '

для хліба і хлібобулочних виробів:

30,69

Квар = -100 = 25,09%.

(150 + 101 + 116)/3

для борошна, крупи;

2 94

квар =---і-100 = 5,45%.

  • (51 + 53 + 58)/3
  • 3. розрахунок коефіцієнта рівномірності (ф):

Кр=0-Квар.

для кондитерських виробів:

00-16,54=83,46% для хліба і хлібобулочних виробів:

/^=100-25,09=74,91% для борошна, крупи:

ф=100-5,45=94,55%

4. висновок щодо рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство.

для кондитерських виробів: оскільки а*р>75%, товари надходять на підприємство рівномірно.

для хліба і хлібобулочних виробів: оскільки Кр<15%, товари надходять на підприємство нерівномірно.

для борошна, крупи: оскільки Кр>75%, товари надходять на підприємство рівномірно.

розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

за даними таблиці плановий обсяг надходження та закупівлі товарів по магазину на плановий рік.

№ пор.

Показник

Алгоритм розрахунку

Товарна група А

Товарна група Б

Товарна група В

1

Товарооборот плановий, тис. грн

ТО пл=ТОзвх х(100+ТпрТО)/0

126(100+3)/100= =129,78

402(100-1)/100=397,98

  • ——-і ^_
  • 139(100+0,22)/І00= =139,31

2

Товарооборот плановий у І кварталі, тис. грн

ТОпл,=ТОпл #в//100,

де Пв — частка у загальному річному товарообороті товарообороту I кварталу, %

129,78-1/100=1,3

397,98-1,5/100=5,97

139,31 1/100=1,18

Закінчення табл.

І №

пор. 3

Показник

Алгоритм

розрахунку

Товарна група А

Товарна

група Б

Товарна група В

[Товарооборот плановий у IV кварталі, тис. грн

ТОпл4=ТОпл Яв,/100,

де Пв - частка в загальному річному товарообороті

товарообороту IV кварталу, %

129,78 0.9/100 =1,17

397,98-1,4/100=5,67

  • --Е-а_
  • 139,31-5,8/100=8,14

~4~

Запаси на кінець періоду, тис. грн

ТЗк=ТОпл4 Нтз/90,

де Нтз - встановлена норма товарних запасів на кінець

року, дні

1.17-1/90=0,01

13-5,67/90=0,82

6 8,14/90=1,82

5

Запаси на початок періоду, тис. грн

73 п (дано в умові задачі)

15,88

36,98

29,19

6

Інше вибуття товарів, тис. грн

ІВпл=ТОпл %ІВ/Ш,

де %ІВ - частка іншого вибуття,% до товарообороту

129,78-0,01/100=0,01

397,980,003/100=0,01

139,31-0,007/100=0,01

7

Плановий обсяг надходження товарів, тис. грн

Нпл=ТЗк+ТОпл+ІВпл-ТЗп

0,01+129,78+0,01-5,88= = 113,93

0,82+397,98+0,01-6,98= = 361,01

1,82+139.31+0,01--29,19=111,95

ос

Плановий обсяг закупівлі товарів, тис. грн

Опл = Нпл (0-Ркд)/0,

де Ркд - рівень комерційного доходу

113,93- (100-20,1)/100= =91,03

361,01 (100-18,09)/ /100= 288,45

111,95 (100-22,07)/ /100=89,45

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >