< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація кредитно-фінансової діяльності кредитних спілок

 • 5.1. Формування кредитної політики кредитної спілки.
 • 5.2. Надання позик членам кредитної спілки.
 • 5.3. Супроводження наданих позик.

Формування кредитної політики кредитної спілки

Кредитна політика та політика залучення внесків членів кредитної спілки регулюють діяльність кредитних спілок. На основі чинного законодавства України вони формують концептуальні засади надання кредитними спілками кредитних та ощадних послуг своїм членам.

У свою чергу правління кредитної спілки затверджує положення про надання позик і про залучення внесків членів кредитної спілки.

Спілка повинна постійно переглядати свою кредитну політику відповідно до змін ринкових умов. Кредитна політика складається із загальних напрямів прийняття рішень про вибір надійного позичальника, обсягу та терміну кредиту. Ці напрями в подальшому реалізуються управлінським апаратом. На рис. 5.1 наведена послідовність кредитної політики та взаємозв'язок між її етапами. Кредитна політика відображає передумови формування механізму передачі коштів кредитної спілки суб'єктам підприємницької діяльності.

Структура формування кредитної політики кредитною спілкою

Рис. 5.1. Структура формування кредитної політики кредитною спілкою

Отже, кредитна політика визначає мету кредитного управління. Вона повинна чітко відображати наміри спілки бути активною в наданні позики. Це дає їй можливість швидко змінювати кредитну політику залежно від кон'юнктури ринку або бути консервативною в умовах надання кредиту потенційному позичальнику.

Основним видом діяльності кредитної спілки є надання послуг членам спілки з кредитування та збереження грошових коштів. Позика членам спілки надається на підставі діючого законодавства на умовах, визначених статутом спілки. Спілка повинна постійно переглядати свою кредитну політику відповідно до змін ринкових умов. Вона повинна складатися із загальних напрямків прийняття рішень про вибір надійного позичальника, обсягу та терміну кредиту.

Сформована кредитна політика затверджується загальними зборами членів кредитної спілки з урахуванням чинного законодавства та статуту. Основними питаннями, які враховуються в процесі її формування, є такі:

 • o кому може надаватися позика і на які цілі;
 • o максимальний розмір позики для індивідуального позичальника;
 • o термін позики та розмір компенсації;
 • o гарантійне обслуговування позики;
 • o право вимоги дострокового погашення позики;
 • o вирішення спорів.

Відповідно до статуту кредитної спілки позика надається тільки її членам. Дуже важливим моментом є визначення напрямів використання кредитних ресурсів за наданою позикою. Кредитна політика визначає, що домовленість між спілкою та її членом з приводу використання позики має характер чистої позики, тобто позичальник має право розпоряджатися коштами на свій розсуд. Але дуже часто приймається рішення про цільове призначення позики на виробничі або споживчі потреби. Мета надання позики в першу чергу обумовлюється зацікавленістю спілки як кредитора.

Обов'язковим елементом кредитної політики є встановлення розміру та терміну позики. Умови сплати за користування позикою слід пов'язувати з умовами формування позикового фонду. Надання позики пов'язане з фінансовим ризиком для спілки, тому необхідно дотримуватися процедури прийняття рішення про надання позики (рис. 5.2).

Це рішення відображає неоднозначність встановленого порядку надання позик членам кредитної спілки. Враховуючи те, що членами спілки є особи, які зайняті у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання місцевого регіону, на рішення про видачу позики безперечно впливають потреби в позиці на виробничі цілі. Надаючи позику будь-якій підприємницькій структурі, кредитна спілка має можливість проконтролювати цільове використання та своєчасність повернення позики.

Схема прийняття рішення про надання кредиту

Рис. 5.2. Схема прийняття рішення про надання кредиту

Кредитна політика визначається правлінням спілки шляхом прийняття відповідного положення.

У положенні правління визначаються:

 • o види позик, які надаються відповідно до їх цільового призначення;
 • o питома вага окремих видів позик у кредитному портфелі спілки;
 • o мінімальний і максимальний розміри кожного виду позик;
 • o мінімальний і максимальний терміни позик;
 • o вимоги до рівня забезпечення позик кожного виду;
 • o порядок нарахування і сплати відсотків та основної суми позики з урахуванням їх можливого розміру та терміну;
 • o спосіб надання основної суми кожного виду позики;
 • o можливість зміни рівня відсотків за користування позиками;
 • o додаткові умови з окремих видів позик;
 • o застосування штрафних санкцій до позичальників, які неналежно виконують свої зобов'язання за кредитними угодами, а також види та розміри таких санкцій.

Своїми рішеннями правління кредитної спілки встановлює процентні ставки за окремими видами позик, а також у межах періоду, визначеного положенням, з метою гнучкого та оперативного реагування на необхідність забезпечення фінансової стабільності спілки.

Цієї політики повинні дотримуватися кредитні спілки - члени Національної асоціації кредитних спілок України(НАКСУ) для того, щоб на першу вимогу позичальників забезпечити повернення внесків депозитного типу та виконати всі поточні зобов'язання, мінімізуючи водночас розмір коштів, які вилучаються з кредитного обігу як ліквідні активи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >