< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Я Яку форму мав перший людський колектив: І а) стада; б) племені, до складу якого входили роди; в) союзу племен?

 • 2. Що характерне для людини, на відміну від її попередників, на драбині біологічної еволюції: а) вона є часткою природи і живе у царині неусвідомлюваної гармонії; б)вона знає чимало про навколишній світ; в) вона свідомо знас, що знає дещо про світ і може цим скористатися?
 • 3. Які культурні епохи охоплює первісність: а) дикість і цивілізація; б) дикість і варварство; в) варварство і цивілізація?
 • 4. В який період з'явився перший людський колектив: а) палеоліт (кам'яний вік); б) бронзовий вік; в) залізний вік?
 • 5. Гомогенність як риса культури — це однорідність: а) біологічна; б) прав і обов'язків у межах колективу; в) як брак субкультур.
 • 6. Первісний синкретизм — це нерозчленованість:
  • а) життя і мистецтва; б) звичаїв — побутових і ритуальних, пісні і танку, звіра реального і зображеного перед полюванням на малюнку; в) людей за віком.
 • 7. Як виживав вид Homo sapiens у кризових ситуаціях: а) не докладаючи власних зусиль; б) переходячи до іншої біологічної ніші; в) змінюючи "правила гри" з природою, а для цього людина думала і приймала рішення?
 • 8. Що змусило первісних людей перейти від стихійного користування природним до керованого: а) неможливість прогодуватися, маючи кам'яні знаряддя праці, тій кількості людей, що вже була; б) бажання розбагатіти; в) прагнення більшої влади для вождів?
 • 9. На зміну культурі каменю приходить культура обробітку якого металу: а) міді; б) заліза; в) бронзи?
 • 10. Типами людських жител є (зазначте усі можливі варіанти): а),печера; б) чум; в) курінь; г) барліг; д) нора; е) юрта*
 • 11. Як називається процес виникнення і розвитку людини як соціокультурної істоти: а) культурогенез;
 • б) "первісне людське стадо"; в) антропогенез; г) антропосоціогенез?
 • 12. Який етап кам'яного періоду вважають часом революційного переходу від біологічної еволюції до культурної: а) палеоліт; б) мезоліт; в) неоліт?
 • 13. Якими є особливості первісної культури: а) толерантність, плюралізм, категоричний моральний імператив; б) гомогенність, синкретизм, система табу;
 • в) гетерогенність, гуманність, релігійність?
 • 14. Анімізм — це віра: а) у надприродні властивості матеріальних речей; 6) у родинний зв'язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин; в) в одуховленість усього сущого.
 • 15. Визначте для кожного основного етапу розвитку культури стародавніх слов'ян період його існування:
  • а) П—V ст. н. е.;
  • б) 25 тис. років до н. е.;
  • в)II — IVтис. до н. е.;
 • 1) трипільський;
 • 2) мізинський
 • 3) черняхівський.
 • 16. Що означають слова герменевтика Г-.Г. Гадамера: "міфи — суть реалізовані відповіді, за допомогою яких людське буття постійно розуміє себе": а) міфи повідомляють істини у прямому розумінні слова; б) коли утворювалися міфи, люди мали інший апарат мислення; в) образне мислення завдяки символізації здатне відтворювати істини буття і завдяки цьому допомагати розумінню його?
 • 17. Гегель назвав міфи "педагогікою людського роду". Чого можуть навчити Боти і Герої, які часто у своїй поведінці порушують усі "табу": а) боятися вищих сил; б) дотримуватися усталених моральних норм в) мудро ставитися до природи, шанувати автономну силу світу?
 • 18. В якій археологічній культурі на території України було відкрито тип поселення, в якому проживало 20—30 осіб: а) зарубинецька; б) черняхівська] в) катакомбна?
 • 19. У якому стародавньому похованні на території України знайдено велику золоту нагрудну прикрасу — пектораль: а) Товста могила; б) Золотий курган; в) Кам'яна могила?
 • 20. Як можна пояснити стародавнє вшанування духів померлих предків: а) уявленням, що духи предків панують над життям роду; б) "історичною пам'яттю"; в) вірою, що предки не пішли назавжди, а живуть десь поруч?
 • 21. Які картинні галереї є пам'ятками мистецтва мисливців первісності: а) Альтаміра, Ла-Феррасі, Фон де Гом, Ласко; б) Сикстинська капела, Прадо, Ермітаж; в)Гіза, Фіви, Луксор?
 • 22. Палеолітична Венера — це: а) давньогрецька скульптура красуні; б) стилізоване скульптурне зображення жінки в культурі первісного суспільства; в) міфологічна богиня кохання.
 • 23. Тотемізм — це віра: а) у надприродні властивості матеріальних речей; б) у родинний зв'язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин; в) у різноманітних духів, душу як двійника тіл.
 • 24. Що символізують кромлехи: а) тип поховань; 6) ритуальну споруду, яка моделює космос первісних людей; в) оборонну споруду?
 • 25. Фетишизм — це віра: а) у надприродні властивості матеріальних речей; б) у родинний зв'язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин; в) в одуховленість усього сущого.
 • 26. "Культурний герой" міфології — це: а) сміливець, що переміг у важкій битві; б) переможець олімпійських змагань; в) узагальнювальний образ "рятівників" від страшних небезпек, а також тих, хто навчив добувати вогонь, ремеслувати, споруджувати житло тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >