< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відшкодування податку на додану вартість і повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів

Відповідно до положень спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 21.05.2001 р. № 200/86 "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відшкодування податку на додану вартість", відшкодування з державного бюджету податку на доадну вартість платникам податку, здійснюється територіальними органами Державного казначейства на підставі висновків, наданих відповідними органами державної податкової служби, у яких на податковому обліку перебувають суб'єкти підприємницької діяльності.

Крім цього, відповідно до спільного наказу Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 27.04.2004 р. № 82/245 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України та Державного казначейства України в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження Державного бюджету України з податку на додану вартість" відшкодування ПДВ здійснюється Державним казначейством України на підставі оригіналу виконавчого документа (наказу суду), рішень, ухвал, постанов суду.

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до загального фонду державного бюджету здійснюють обласні управління Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що контролюють нарахування і сплату платежів тощо. У випадку надходження до органу Державного казначейства рішення судових органів копія рішення передається відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків.

Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника передають районному відділенню Державного казначейства висновки для повернення надмірно та/або помилково сплачених коштів. Відділення казначейства готує Реєстр висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування податку на додану вартість та щоденно засобами внутрішньої платіжної системи (електронного зв'язку) передає його до обласного управління Державного казначейства, яке платіжними дорученнями перераховує кошти зі свого рахунку на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де ці платники обслуговуються. Повернення платежів здійснюється в межах поточних надходжень за день. При недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку повернення здійснюється за рахунок поточних надходжень на балансовий рахунок 3111 за день. Якщо повернення здійснюється за тими видами доходів, від яких проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, то повернена сума не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких відраховується дотація.

Якщо повернення здійснюється за видами доходів, від яких не відраховуються дотації місцевим бюджетам, то повернена сума не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких не відраховується дотація.

У випадку недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому в області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставі рішення Державного казначейства України (центральний рівень). З рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначейства (центральний рівень) кошти перераховують на відповідний рахунок обласного управління, відкритий за балансовим рахунком 3112, з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок, з якого здійснюється повернення [7].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >