< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок сплати єдиного соціального внеску. Звітність платників єдиного соціального внеску.

Сплата єдиного соціального внеску здійснюється у безготівковій формі лише в національній валюті на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Державної казначейської служби України. Платники єдиного соціального внеску зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв'язку.

Роботодавці-страхувальники зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (у т. ч. на авансові платежі), одночасно з видачею таких сум. Винятком можуть бути випадки, коли платіж уже сплачено не пізніше 20 числа місяця або якщо за страхувальником є переплата з єдиного соціального внеску, яка перевищує суму цього внеску або дорівнює їй, згідно зі звіркою платника єдиного соціального внеску з територіальним органом ПФУ.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 18.09.2012 № 5292-VI, що діє з 13.10.2012 р. змінено терміни сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями:

  • o загальна система оподаткування - сплата до 10 лютого наступного року (раніше - до 1 квітня);
  • o спрощена система оподаткування - сплата до 20 числа місяця, що настає за кварталом (раніше - щороку до 20 січня);
  • o самозайняті особи (адвокати, нотаріуси) - сплата до 1 травня наступного року (раніше - до 1 квітня).

Помилково сплачені суми єдиного соціального внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів з єдиного соціального внеску або повертаються платникові в порядку та строки, визначені ПФУ.

Оскільки єдиний соціальний внесок не входить до системи оподаткування, податкове законодавство не регулює його порядку нарахування, обчислення та сплати, саме тому кошти, що надходять від сплати єдиного соціального внеску, не підлягають перерахуванню до державного бюджету та місцевих бюджетів (ч. 2, 3 ст. 8 Закону № 2464). Згідно з частиною 15 статті 8 цього Закону сплачені суми єдиного соціального внеску розподіляються за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування пропорційно сумам єдиного соціального внеску у відсотках відповідно до процентних співвідношень, наведених у частинах 15 - 26 статті 8 Закону № 2464.

Звітність платників єдиного соціального внеску.

Платники ЄСВ повинні подавати звітність до територіального органу ПФУ у строки, в порядку та за формою, установленими цим Фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Державним комітетом статистики України.

Звіт має подаватися або в електронній формі, згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року № 7-7, або в паперовій формі, яка завірена підписом керівника страхувальника та скріплена печаткою (за наявності), до якої додається електронна форма Звіту на електронних носіях інформації. Однак якщо кількість застрахованих осіб страхувальника не перевищує п'яти, Звіт на паперових носіях дозволено подавати без електронної форми.

Роботодавці-страхувальники мають подавати Звіт щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Якщо ж останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Відповідальність за порушення законодавства про єдиний соціальний внесок.

Обов'язок проводити перевірки платників єдиного соціального внеску покладено на ПФУ та його територіальні органи. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 13 Закону № 2464 планові перевірки платників єдиного соціального внеску щодо правильності нарахування та сплати єдиного соціального внеску ПФУ має право проводити не частіше ніж один раз на календарний рік, а у випадках, передбачених законом, - ще й позапланові перевірки. Варто зауважити, що сам порядок проведення перевірок ще має бути затверджено Кабінетом Міністрів України.

Накладає штрафні санкції за ухилення від взяття на облік, несплату, неповну сплату єдиного соціального внеску та неподання звітності також ПФУ. Види і розміри штрафних санкцій, які застосовуються до платників єдиного соціального внеску наведено в таблиці 3.1.

Окрім перевірки сплати єдиного соціального внеску, перевірці підлягає також і правильність витрачання страхових коштів, отриманих від фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме: виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах і допомог при нещасному випадку на виробництві. Такі перевірки проводять спеціалісти відповідних соціальних фондів (ФССТВП та ФССНВВ).

Таблиця 3.1. ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ДО ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Вид порушення

Розмір штрафних санкцій

Ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року № 755-ІУ (п. 1 ч. 11 ст. 25 Закон № 2464)

  • 10 НМДГ *1
  • (170 грн.)

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного соціального внеску (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464)

10 % своєчасно не сплачених сум

Донарахування територіальним органом Пенсійного фонду України або платником своєчасно не нарахованого єдиного соціального внеску (п. 3 ч. 11 ст. 25 Закону

№ 2464)

5 % зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більше 50 % суми донарахованого єдиного соціального внеску

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом № 2464 (п. 4 ч. 11 ст. 25 цього Закону)

10 НМДГ (170 грн.)

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний соціальний внесок (п. 5 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464)

Від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.)

Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного соціального внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний соціальний внесок (авансових платежів) (п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону

№ 2464)

10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >