< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

(облік утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, облік утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заробітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку)

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють в бюджетній установі за трудовими договорами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюють обов'язкові та добровільні утримання.

Класифікацію видів утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено в табл. 19.1.

Таблиця 19.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Види утримань із заробітної плати

Обов'язкові

Добровільні

За рішенням адміністрації

Узгоджені з працівником

Податок на доходи фізичних осіб

Планові та позапланові аванси

Профспілкові внески

Єдиний соціальний внесок

Неповернуті вчасно підзвітні суми

Сплата відсотків за позики

Єдиний соціальний внесок

Суми нанесених матеріальних збитків

Сплата відсотків за товари, продані в кредит

За виконавчими листами

Штрафи, накладені в адміністративному порядку

Індивідуальне страхування

Утримання із заробітної плати працівників через бухгалтерію бюджетних установ за переліком та економічним змістом не мають якихось особливостей і здійснюються згідно із чинним законодавством на загальних підставах (табл. 19.2).

Таблиця 19.2. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Вид утримань

Регулюючі нормативні акти

Податок на доходи фізичних осіб

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"

Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

За виконавчими листами

Сімейний Кодекс від 10.01.2002 р. № 2947-ІП

Заробітна плата, як і інші доходи, що отримують фізичні особи, підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (далі - податок на доходи) згідно п. 167.1 Розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Формула утримання податку на доходи фізичних осіб із доходів, (1.1) нарахованих у вигляді заробітної плати

Згідно із п. 169.4.1 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга (ПСП) - сума, на яку платник податку на доходи має право зменшити суму свого загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Розміри податкової соціальної пільги відображено в табл. 19.3.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкової соціальної пільги з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Але якщо особа утримує двох і більше дітей до 18-ти років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), то на дітей-інвалідів надається пільга в розмірі 150 % від основної пільги і одночасно на інших дітей - 100 % від основної пільги.

Обоє батьків мають право на пільгу на двох і більше дітей віком до 18-ти років, але граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, визначається як добуток суми такого граничного доходу та відповідної кількості дітей. Пільгу застосовуватимуть за одним місцем роботи на підставі поданої платником податку заяви разом з підтверджуючими документами (крім державних службовців, які можуть не подавати заяви, але зобов'язані надати підтверджуючі документи).

Один з батьків, який має право на підвищений розмір межі доходу для пільги, вказує про це в заяві.

Ставки обов'язкових утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено в табл. 19.4.

Таблиця 19.3. ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПСП З ПДФО)

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (п. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП у 2011 році*)

Сума ПСП з ПДФО

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.

Для будь-якого платника податку(пп. 169.1.1 ПКУ)

 • 100 %
 • (50 %*)

470,50*

1320,00*

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100 %

470,50* кількість дітей

1320,00* кількість дітей

Для платника податку, який (пп. "а", "б" пп. 169.1.3 ПКУ):

 • а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
 • б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

150 %

705,75* кількість дітей

1320,00* кількість дітей

Для платника податку, який (пп. "в"-"е" пп. 169.1.3 ПКУ):

150%

705,75

1320

 • в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
 • г) є інвалідом І або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. "б" пп. 169.1.4 ПКУ;
 • д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у пп. "б" пп. 169.1.4 ПКУ;

Для платника податку, який (пп. "а"-"г" пп. 169.1.34 ПКУ):

 • а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";
 • б) учасником бойових дій під час ДСВ або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час ДСВ або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
 • г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
 • г) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

200 %

941

1320

* Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО) до 2015 року

Таблиця 19.4. СТАВКИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Застраховані особи

База

Ставка утримання (% до об'єкта)

Пункт, підпункт розділ нормативного документу

Податок на доходи фізичних осіб

Працівники бюджетних установ

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами далі ЦПД):

o у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15

абз. 1 п. 167.1 Розділу IV ПКУ

o у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17

абз. 2 п. 167.1 Розділу IV ПКУ

Учні, студенти, ординатори, аспіранти або ад'юнкти

Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

пп. 165.1.26 Розділу IV ПКУ

o у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15

абз. 1 п. 167.1 Розділу IV ПКУ

o у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17

абз. 2 п. 167.1 Розділу IV ПКУ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Працівники бюджетних установ, які працюють на умовах трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПП (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ)

3,6

п. 2 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

працівники-інваліди

ч. 13 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді

п. 7 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі

п. 8 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ Закону про ЄСВ

Застраховані особи

База

Ставка утримання (% до об'єкта)

Пункт, підпункт розділ нормативного документу

фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД

винагорода фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

2,6

п. 3 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 8 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби)

сума грошового забезпечення, що виплачується військовими частинами (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

п. 9 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 10 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ

2

абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ

для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" від 16.12.93 р. 3723-ХІІ, "Про прокуратуру" від 05.11.91 р. № 1789-ХІІ, "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ, "Про статус народного депутата України" від 17.11.92 р. № 2790-ХІІ, "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. № 679-XIV, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-ІП, Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-ІУ, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. Постановою ВРУ від 13.10.95 р.№ 379/95-ВР

6,1

п. 9 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

Податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ). Платіжні документи на виплату доходу прийматимуться тільки за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку на доходи.

Суми, утримані та вирахувані із заробітної плати відображаються за наступними субрахунками відображеними в табл. 19.5.

Таблиця 19.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

641

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб

2

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями - зобов'язаннями працівниками за товари, продані в кредит

3

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку

4

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків

5

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

Обліковують утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями

6

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Обліковують суми, утриманні із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного законодавства

7

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

Обліковують суми, утримані із заробітної плати, стипендії і пенсій за виконавчими листами та іншими документами

Кореспонденцію рахунків з обліку утримань із заробітної плати відображено в табл. 19.6.

Таблиця 19.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Утримано із заробітної плати та гонорару податок на доходи фізичних осіб

661, 669

641

2

Утримано із заробітної єдиний соціальний внесок

661

651

3

Утримано із заробітної плати за дорученнями - зобов'язаннями працівниками за товари, продані в кредит торгівельними організаціями

661

663

4

Утримано із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку

661

664

5

Утримано із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шляхом безготівкових розрахунків

661

665

6

Утримано із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків 3 профспілковими організаціями

661

666

7

Утримано із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного законодавства

661

667

8

Утримано із заробітної плати і пенсій за виконавчими листами та іншими документами

661

668

Схему облікового процесу утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено на рис. 19.1.

Схема облікового процесу утримань із заробітної плати

Рис. 19.1. Схема облікового процесу утримань із заробітної плати

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображаються на підставі розрахунково-платіжних відомостей у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій - типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером 5.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 663 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною торгівельною організацією.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках за субрахунком 664 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною установою банку окремо.

Аналітичний облік розрахунків з працюючими за безготівковими перерахуваннями внесків на підставі договорів добровільного страхування за субрахунком 665, а також розрахунків із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком 666 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292).

Аналітичний облік за субрахунком 667 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику.

Аналітичний облік за субрахунком 668 ведеться в Книзі обліку грошових стягнень ф. 35 за кожним отримувачем із зазначенням прізвища чи організації, номера, дати й терміну дії виконавчого листа чи іншого документа та суми (відсотка) утримань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >