< Попер   ЗМІСТ   Наст >

САЄНТОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ

"Церква саєнтології"

"Церкву саєнтології" заснував Лафайет Рон Хаббард (1911-1986) — колишній морський офіцер, письменник-фантаст. Зараз "Церкву саєнтології" очолює Давид Міскевідж, центр її знаходиться в Лос-Анджелесі, духовне керівництво — у Клірвотері (Флорида), основна європейська база — у Копенгагені.

Основи уявлень саєнтологів викладені в книзі Хаббарда "Діанетика — сучасна наука душевного здоров’я" (1950). Діанетика — це вчення про розум, про душевне здоров’я, технологію позбавлення комплексів 1 шкідливих звичок. Хаббард намагався подати свою діанетику як науку, але, зустрівши повне неприйняття з боку вчених, надав їй релігійного забарвлення. Пізніше Хаббард розробив "саєнтологію". Саєнтологіч-не товариство виникло 1952 р. Воно було зареєстровано 1955 р. у Вашингтоні як "Церква саєнтології".

На сьогодні "Писання" саєнтологічної релігії складається із друкованих праць Р. Хаббарда загальним обсягом півмільйона сторінок, більш ніж 3 000 записів лекцій й приблизно 100 фільмів.

Описание: Лафайет Рон Хаббард (1911-1986). Засновник

Лафайет Рон Хаббард (1911-1986).

Засновник "Церкви саєнтології"

Сам термін "саєнтологія" її послідовники розшифровують як "вивчення знання" (в англійській мові цей термін звичайно вживається в значенні "наукоподібності"). Вони уявляють собі саєнтологію як науку про знання в повному обсягу, в якому діанетика є тільки частиною. Одночасно саєнтологія визначається як "прикладна релігійна філософія". Підставою цього трактування є те, що вона опікується "вивченням духу і роботою з ним в його взаємовідносинах із самим собою, всесвітами й іншим життям"*86.

*86: {Хаббард Рон Л. Саентология: основы жизни.- М., 2000.- С. 7.}

Основний догмат саєнтології

Основний догмат саєнтології полягає в тому, що світ приречений на знищення. Саєнтологія вчить, що за межами тіла і розуму існує т. зв. основний елемент особистості, що називається "тетан", який являє собою людський дух або життєву енергію і володіє надприродними можливостями. З погляду Хаббарда тетани можуть залишати тіло, яке вони заселяють, та існувати поза будь-яким фізичним тілом за межами фізичного всесвіту. Цей дух або життєва енергія повинні розумітися так, що ми можемо просунутися до більш високого рівня існування, де на нас не впливатимуть різні життєві незгоди і неприємності. Це і є шлях досягнення стану повної душевної свободи або стану "оперуючого тетану" (ОТ). Цей стан досягається після того, як людина пройшла стан "клір".

Згідно з саєнтологічною доктри ною досягнення стану оперуючого тетана є ключем до безсмертя. Оперуючий тетан здатний контролювати фізичні речовини, енергію, простір і час. В ідеалі, оперуючий тетан не вселений у тіло, але перебуває поблизу нього.

Єдиний можливий шлях до спасіння

Вважається, шо Рон Хаббард розробив єдиний можливий шлях до спасіння. В діанетиці він дав спосіб розкриття невикористовува-них інтелектуальних здібностей і геніальних можливостей. Він розуміє людську розсудливість я к банк даних, що єдиний може розв’язати всі проблеми, якщо забезпечений повною і правильною інформацією.

Роботу свідомості Хаббард розглядає через функціонування двох частин: "аналітичного" розуму, що відповідає за розв’язання життєвих проблем; і "реактивного" розуму. "Реактивний" розум зберігає почуттєві записи хворобливих подій, т. зв. "енграми", що розглядаються як перешкода до залагодження життєвих ситуацій і причина психологічних проблем.

Метою діанетики, таким чином, є видалення енграм. У результаті такого процесу очищення передбачається поява індивідуума з надлюдськими здібностями, вільного від будь-яких фізичних і розумових розладів, т. зв. клір. Для цього використовуються курси спілкування й т. зв. одитинг (щось подібне до сеансу психоаналіти-ка), що є методиками, розробленими "кліром". Записи сесій оди-тингу зберігаються, а потім проходять через аналітика (case monitor), який систематично їх оцінює. Вважається, що кожний, хто використовує саєнтологічну технологію, може стати самовизначеною, дійсно богоподібною надістотою, не обмеженою розмірами простору і часу. У хаббардівському вченні проголошується, що тільки кліри й ОТ пережи вуть руйнування планети; що тільки сайєнтологи знають, як робити кл ірів і ОТ, що ті, хто не є саєнтологами, не мають шансу досягти персонального безсмертя. Ці заяви демонструють елітарність підходу, що розділяє людство на саєнтологів і несаєнто-логів.

Щоб досягти мети в "кліруванні" планети, члени саєнтологічної організації мають займати ключові позиції в суспільстві, бізнесі й політиці. У1979 р. правляча верхівка Світового Інституту Саєнтоло-гічного Підприємництва (WISE) відзначила початок планової "інфільтрації" в галузі бізнесу. Завданням WISE у цьому напрямку є впровадження стандартизованої хаббардівської технології керування. Організація критикує уряди за недоліки адміністративної технології, у той час, як кожен член WISE розглядається як гарант причинності, порядку і стабільності. Таким чином, із саєнтологією, як заявляється, бізнес може зростати, а уряди правити мудро.

Хоча думки сучасних дослідників розходяться втому, чи можна вважати саєнтологію релігією, на користь першого є досить багато свідчень.

Саєнтологія відповідає критеріям, що використовують для визначення релігії: 1) віра в якусь Вищу Реальність, як Бог або вічна істина, що вище мирського життя; 2) релігійні практики, що скеровані на розуміння, досягнення цієї Вищої Реальності або прилучення до неї; 3) спільнота віруючих, об’єдналися для того, щоб слідувати за цією Вищою Реальністю.

Вірування саєнтологів у Вищу Реальність, що виходить за межі матеріального світу, включають у себе поняття тетана, духовного світу (т.зв. сьома динаміка) і Верховної Істоти (т.зв. восьма динаміка). Другий елемент знаходиться в саєнтологічних церемоніях, що належать до ритуалів повсякденного життя, як, наприклад, ім’янаречення, вінчання й заупокійна служба, але переважним чином — в релігійних послугах зодитингуй навчання, за допомогою яких сайєнтологи підвищують свою духовну свідомість і досягають розуміння духовного світу і, врешті-решт, свого зв’язку з Верховною Істотою. Що ж до третього елементу, то активну спільноту парафіян можна знайти в будь-якій саєнтологічній церкві. Саєнтологічна організація теж розглядає себе як " Церква". В ній існують свої священики, богослужбові ритуали й обряди хрещення, шлюбу, похорону. Є своя символіка— восьмикінце-г вий хрест, свої свята —такі, як день народження Р. Хаббарда.

Таким чином, саєнтологію можна вважати релігією. Недарма 1993 р. "Церква саєнтології" в судовому порядку затвердила за собою податковий статус як релігійна організація.

Її устрій відзначається високим ступенем ієрархічності:

 • • позаштатні свяшеники-одитори, які можутьнадавати консультативні послуги;
 • • саєнтологічні місії, які мають знайомити людей з основами саєнтології;
 • • "церкви класу V", де провадиться поглиблена підготовка штатних священиків, виконуються по п’ятницях і неділях проходять регулярні зібрання;
 • • "продвинуті організації" в Копенгагені, Лос-Анджелесі та Сіднеї, Сент-Хиллі (Велика Британія), які провадять підготовку адептів на нижчому рівні Оперуючого Тетана;
 • • "прапор Церкви" в американському місті Кліруотері;
 • • "флагманське судно", які дійсно плаває у теплих водах Карибського моря, аби забезпечити умови для відволікання від усього мирського та повного зосередження на духовному прогресі.

Таким чином, саєнтологію можна вважати релігією. Недарма 1993 р." Церква саєнтології" в судовому порядку затвердила за собою податковий статус як релігійна організація.

Її устрій відзначається високим ступенем ієрархічності:

 • • позаштатні свяшеники-одитори, які можуть надавати консультативні послуги.
 • • саєнтологічні місії, які мають знайомити людей з основами саєнтології;
 • • "церкви класу V", де провадиться поглиблена підготовка штатних священ иків, виконуються по п’ятницях і неділях проходять регулярні зібрання;
 • • "продвинуті організації" в Копенгагені, Лос-Анджелесі та Сіднеї, Сент-Хиллі (Велика Британія), які провадять підготовку адептів на нижчому рівні Оперуючого Тетана;
 • • "прапор Церкви" в американському місті Кпіруотері;
 • • "флагманське судно", які дійсно плаває у теплих водах Карибського моря, аби забезпечити умови для відволікання від усього мирського та повного зосередження на духовному прогресі.

У1984 р. була створена Міжнародна асоціація саєнтологів, яка має за мету розвивати, підтримувати, захищати саєнтологічну релігію. До структури Церкви входить "Центр релігійної технології", який слідкує за чистою використання саєнтологічних технологій, а насправді, дотримання авторських прав на них. Нарешті, існує Морська організація—елітний орден з 5 тис. найвищих посадовців Церкви, які підписують з організацією договір про вічну відданість (точніше, її термін обмежений 1 млрд років).

Заданими саєнтологів, вон и мають 3100 церков, місій та філій у 107 країнах світу й близько 8 млн послідовників. За підрахунками колишніх членів організації, ЇЇ успіхи дещо скромніші—близько 270 церков і місій по всьому світі й від 100 до 400 тисяч членів. Діяльність "Церкви саєнтології" у країнах СНД не афішується (у Росії зареєстроване єдине об’єднання в 1994 р.). Щодо кількості саєнтологів в Україні, то відомостей про це ми не маємо. Усі саєнтологічні й похідні від них організації зареєстровані як громадські, жодного випадку реєстрації релігійної організації "Церкви саєнтології" не було. Такі громадські центри діють зокрема в Харкові, Кременчуці, Ужгороді. Проте з нею пов’язується кілька помітних акцій. Скажімо, книга Л. Хаббарда "Діанетика" була безплатно розіслана по всіх найбільших бібліотеках країни й активно вивчалася на спеціальних семінарах. Зараз саєнтологи зосередили свої зусилля на роботі з жителями великих міст (наприклад, автору цих рядків на вулицях рідного Харкова неодноразово вручалися рекламні проспекти з пропозицією пройти діанетичне тестування і багато разів він витягав їх зі своєї поштової скриньки).Скільки людей і кого саме саєнтологи "інфільтрували" у великий бізнес, ЗМІ, органи влади, правоохоронну і судову системи—залишається тільки гадати.

"Наука Розуму"

"Наука Розуму" — цей доволі розповсюджений рух започаткував американський лікар-психотерапевт ЕрнстХолмс (1887— 1960). Основні положення свого вчення він виклав в творах "Творчий розум і успіх" та "Наука і розум". Головна ідея Холмса полягає втому, що негативний досвід продукується у першу чергу негативним мисленням і нашим негативним ставленням до проблем. Відтак, змінюючи орієнтири свого мислення, людина здатна піднятися до рівня Христа, який був таким самим чоловіком, як усі інші (тоді як Бог для Холмса — безособистісний, а Святий Дух — жіночий аспект Божественної Трійці).

Описание:

"Флагманське судно". На його борту здійснюється одитинг вищого рівня

"Християнська наука"

Подібні ідеї об’єднують послідовників "Християнської науки". "Християнська наука" виникла в США в позаминулому столітті з ініціативи Енн Морс Бейкер (1821—1910), котра вважала, що духовне зцілення краще і ефективніше за медикаментозне. Свому вченню вона присвятила книги — "Наука і здоров’я", "Ключ до Писання". Досі чисельність її прихильників, для яких вона є пророчицею, навіть наступницею Христа, перевищує кілька мільйонів осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >