Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЕТИКА ПРЕДМЕТ ЕТИКИ Історія становлення етики як науки Етика як філософське знання Структура етичного знанняІсторія етики Завдання етикиЕмпіричний рівеньТеоретичний рівень ІСТОРИЧНІ ФОРМИ МОРАЛЬНІСНОЇ КУЛЬТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Моральнісні ідеали та норми античності Духовно-етичні цінності релігії "спасіння" Вектори моральнісного розвитку Відродження та Реформації Ціннісний світ та універсалізація моральних норм буржуазної доби Криза суспільних нравів пізнього Модерну МОРАЛЬ. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ Проблемність понятійного визначення моралі Сутнісні ознаки моралі Структурні компоненти моралі Основні функції моралі Сутність моралі як простору людської єдності ТИПОЛОГІЇ ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ Методологічні засади етичного дослідження Типи етичних вчень у визначені морального ідеалу Типи етичних теорій в тлумаченні джерела моралі та моральної нормативностіТипи етичних вчень в поясненні засад моральнісної поведінки МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ Проблема моральних цінностей Добро і зло як моральні цінності Товариськість Дружба Любов МОРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Мораль як вияв людської активності Моральна діяльність: особливості, структура Вчинок як об'єкт етичного аналізу Проблема моральної оцінки вчинку Моральна необхідність і свобода вибору Свобода і моральна відповідальність за поведінкуВисновок МОРАЛЬНІ КОЛІЗІЇ СУЧАСНОСТІ Етичні проблеми сучасної цивілізації Ціннісний аспект наукового знання Моральне осмислення екологічних проблем Етичні проблеми в контексті розвитку біотехнологій Масові комунікації та їх вплив на моральну свідомість особистостіЕСТЕТИКА СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ЕСТЕТИКИ Класична естетикаСоціокультурні засадиСпіввідношення між естетичним і художнімХудожній принцип класичної естетикиФорма творчостіСоціальна структура художнього поляВисновки Некласична естетикаСоціокультурні засадиСпіввідношення естетичного і художньогоСоціальна структура художнього поляФорма творчостіХудожній принципЕстетична теоріяВисновки Постнекласична естетикаСоціокультурні засадиСпіввідношення естетичного і художньогоФорма творчостіСоціальна структура художнього поляХудожній принципЕстетична теоріяВисновки СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Естетичне почуття Естетичний смак Естетичний ідеал Естетичні теоріїЕстетичні теорії доби античностіЕстетичні теорії доби середньовіччяЕстетичні теорії доби ВідродженняЕстетичні теорії Нового часуЕстетичні теорії XIX століттяЕстетичні теорії XX століття ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ Статус категорій естетики Категорії "гармонія" і "міра" Категорії "прекрасне" і "потворне" Категорії "піднесене", "героїчне", "низьке" Категорії "трагічне" і "комічне" Категорія "естетичне" ОБРАЗНА СТРУКТУРА МИСТЕЦТВА Образ як художня універсалія мистецтва Специфіка художньо-образного пізнання Видова специфіка художньо-образної виразності Семіотична основа художньої образності ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ Історична типологія мистецтва Первісне мистецтво Мистецтво Стародавнього Сходу Античне мистецтво Мистецтво європейського середньовіччя Мистецтво Відродження Основні мистецькі напрями Нового часу Мистецтво модерну та постмодерну ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ Художня творчість як предмет філософського аналізу: Естетичний потенціал творчості Природа художніх здібностей і талантуСтруктура і стани творчого процесу в мистецтві ЕСТЕТИКА У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ Основні форми сучасних естетико-художніх практик Соціологія мистецтва Естетика реклами ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА Моральні дилеми сучасного мистецтваІсторія проблемиМоральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етикиОсновна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві"Мораль генія" та відповідальність у мистецтві Моральне провокації у мистецтві Екологічна естетика та естетичне вихованняЕстетичне виховання
 
Наст >