< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забезпечення доступу МП до сучасних технологій та "ноу-хау"

Забезпечення доступу МП до сучасних технологій та "ноу-хау", яке передбачає:

 • o Залучення в регіон, створення і розвиток фонду венчурного капіталу, підтримка венчурних фірм;
 • o Сприяння у використанні МП банку новітніх технологій;
 • o Сприяння демонстрації, придбання взірців і самої продукції та товарів і технологій, в тому числі "ноу-хау", технічної, комерційної та іншої документації з метою вдосконалення, виробництва і розповсюдження;
 • o Допомога у підготовці техніко-економічних обгрунтувань проектів, передінвестиційних досліджень, супроводу інвестиційних проектів;
 • o Створення пільгових умов для освоєння суб'єктами МП науково-технічних розробок і технологій;
 • o Сприяння в доступі до нових технологій за рахунок підтримки і фінансування (франчайзингу, ліцензійних угод, проектного фінансування, трансферту технологій);
 • o Створення спеціалізованих інфраструктурних механізмів: регіонального фонду підтримки інновацій, технопарків та промзон, системи інкубування інноваційних підприємств.

Розвиток кооперації великих та малих підприємств

Реалізація цього виду підтримки передбачає наступне:

 • o Необхідно сприяти усвідомленню великими підприємствами Регіону корисності розвитку кооперації з МП, для чого ці питання необхідно включати в програми взаємодії органів влади Регіону та муніципалітетів з підприємствами, зокрема при вирішенні питань реструктуризації, погашення заборгованості перед бюджетом тощо.
 • o Містобудівні рішення промислових зон повинні передбачувати виділення землі для розміщення малих підприємств, бажана організація технопарків. Така робота може проводитися великими підприємствами, які мають зайві виробничі площі й землі.
 • o Необхідне всебічне стимулювання оренди малим бізнесом незайнятих виробничих площ підприємств, для чого можуть бути передбачені податкові пільги на землю та майно, які із вступом у дію відповідних глав Податкового кодексу повинні регулюватися регіональним законодавством. Наприклад, в якості таких заходів ввести спеціальні види пільг, орієнтовані на стимулювання взаємодії великого виробництва з малими підприємствами, а також на створення нових малих підприємств в процесі реструктуризації підприємств: виключити із оподатковуваної бази на майно для підприємств майно і землі, що передаються (орендуються) в користування малим підприємствам; встановити пільги з оподаткування на майно підприємствам при внесенні ними майна (виробничих засобів) в якості внеску в статутний капітал малих підприємств.
 • o У процесі розробки регіональних лізингових і франчайзингових схем віддавати пріоритет проектам з використання організацій виробництва і обладнання, що виробляється великими підприємствами регіону.
 • o Розглядати питання створення при пайовій участі великих підприємств і коштів бюджету розвитку об'єктів інженерної і загальноекономічної інфраструктури для малого бізнесу.

Підтримка розвитку дрібномасштабних ринків товарів та послуг, ринків субпідряду

Складовими такої підтримки мають бути:

 • o Реструктуризація промислових підприємств
 • o Демонополізація в галузях господарства
 • o Перепрофілювання виробництва з метою розвитку МП
 • o Організація конкурсного розміщення держзамовлень МП на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та потреб регіону
 • o Організація конкурсного розміщення держзамовлень на великих підприємствах з умовою субпідряду для малих підприємств.
 • o Серед можливих елементів механізму включення малих підприємств в систему конкурсних торгів на виконання держзамовлень (аналогічно і муніципального замовлення) можна виділити:
  • а) розподіл об'єктів торгів на окремі лоти, що надасть можливість для малого підприємства напряму брати участь в торгах;
  • б) проведення спеціальних торгів для малих підприємств з метою реалізації невеликих державних контрактів;
  • в) у випадку участі малого підприємства в торгах спільно з великим підприємством для нього із загального об'єму поставки, можливе виділення свого (особливого, невеликого) лоту. При цьому до малого підприємства застосовується спрощена процедура участі в конкурсі, а для великого підприємства - загальноприйнята.
  • г) в напрямку впорядкування системи фінансування держзамовників розробити проекти нормативних документів по введенню процедури попереднього погодження пакету документів з реалізації державного замовлення в Головному управлінні фінансів і податкової політики. Затвердження вказаних документів дозволить, до певної міри, знизити ризик несвоєчасної сплати виконаних контрактів, що, в свою чергу, сприятиме розвитку процесу участі малих підприємств в реалізації державних контрактів;
  • д) формування реєстру МСП - потенційних учасників державного замовлення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >