< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвентаризація запасів

Відповідно до Інструкції з інвентаризації № 90 установи повинні проводити інвентаризацію запасів в такі терміни:

 • 1) сировини та матеріалів, палива, готової продукції, кормів та інших матеріалів - не менше одного разу в рік, але не раніше 1 жовтня.
 • 2) МШП - не рідше одного разу на рік.
 • 3) молодняка тварин, тварин на відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сім'ї бджіл - не рідше 1 разу на квартал
 • 4) продуктів харчування та спирту - не рідше 1 разу на квартал
 • 5) дорогоцінного каміння та металів, в тому числі в складі лому - два рази на рік: на перше січня та на 1 липня.

Інвентаризація запасів проводиться за місцях зберігання та по матеріально-відповідальних особах при обов'язковій їх присутності. В процесі підрахунку, переважування запасів, вони заносяться до інвентаризаційного опису. На виявлені зіпсовані запаси чи непридатні до використання додатково складається акт в якому вказуються причини, ступінь та характер псування, а також винні особи, що допустили псування.

Інвентаризація МШП проводиться шляхом огляду кожного предмета. На ті з них, що виявлені як непридатні до використання складається Акт на списання цих предметів, а в інвентаризаційний опис їх не включають.

За результатами інвентаризації складається "Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та запасів" (встановленої форми).

Після закінчення інвентаризації ці описи передаються в бухгалтерію для складання Порівняльної відомості та виявлення результатів інвентаризації.

Комісія за цими даними виявляє розбіжності шляхом звіряння даних обліку та фактичних залишків і складає свої заключення про виявлені нестачі та надлишки, вносить пропозиції по питаннях упорядкування зберігання та контролю за їх обліком та відпуском.

Свої висновки щодо результатів інвентаризації та пропозиції вона оформляє у протоколі. Протоколи інвентаризаційної комісії затверджує керівник установи не пізніше ніж через 10 днів після закінчення інвентаризації.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку в тому місяці, в якому була проведена інвентаризація.

Виявлені під час інвентаризації розбіжності регулюються таким чином:

 • 1) надлишки підлягають оприбуткуванню за рахунок доходів по спеціальному фонду з подальшим виясненням причин їх виникнення. При цьому складається "Довідка про надходження в натуральній формі" встановленої форми, яка надається в Держказначейство в місяці оприбуткування надлишків.
 • 2) нестача матеріалів списується:
  • - в межах встановлених норм природного убутку по придбаних у поточному році списується за розпорядженням керівника установи на фактичні видатки;
  • - по придбаних у минулому році - відноситься на зменшення результатів виконання кошторису установи.

Норми природного убутку застосовуються лише при виявленні нестач. Списання в межах норм природного убутку до встановлення фактів нестачі забороняється. При відсутності затверджених норм природного убутку всі нестачі розглядаються як понаднормові.

Нестача зверх норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу і відносяться на винних осіб по цінам, по яким визначається розмір збитків від краж, нестач, знищення і псування матеріальних цінностей.

Втрати і нестачі зверх норм природного убутку у випадках, коли винні особи не встановлені і справи знаходяться в суді, списуються установою з балансу та одночасно обліковуються за балансом до отримання інформації про можливість погашення боргу.

Але при цьому Інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ № 142/181 встановлює такі обмеження.

 • 1. За кожним випадком недостач або псування матеріальних цінностей на суму до 2500 грн включно - з дозволу керівника установи.
 • 2. За кожним випадком нестач або псування на суму від 2500 до 5000 грн включно - з дозволу керівника установи вищого рівня.
 • 3. За кожним випадком нестач або псування на суму понад 5000 грн - з дозволу Керівника центрального органу виконавчої влади чи іншого головного розпорядника коштів.

Таблиця 49

Кореспонденції по результатах інвентаризації

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані надлишки матеріалів. Підстава:

 • o Інвентаризаційні описи;
 • o Порівняльна відомість;
 • o Протокол засідання інвентаризаційної комісії;
 • o Довідка про надходження в натуральній формі.

324

711

364

324

 • 201-205, 211-218, 241, 251,
 • 231-239

364

Списані нестачі матеріалів в межах норм природного убутку або коли винні особи не встановлені (віднесені за рахунок установи (на їх облікову вартість):

Тих, що придбані за рахунок загального фонду в поточному році

801, 802

 • 201, 204,
 • 205, 231-236, 238, 239

Тих, що придбані за рахунок загального фонду в минулому році

431

-

Тих, що придбані за рахунок спеціального фонду в поточному році

811-813

-

Тих, що придбані за рахунок спеціального фонду в минулому році

432

-

Одночасно записують на за балансовому рахунку

05

-

Продовження табл. 49

Віднесено суму виявлених нестач і втрат матеріалів на винних осіб, розрахованих у відповідності до постанови № 116: на суму фактично завданих установі збитків

На суму, що підлягає внесенню до бюджету

363

711

363

642

Одночасно списується з за балансового обліку

05

По результатах інвентаризації МШП:

Оприбутковані надлишки МШП:

324

711

364

324

221

364

Одночасно роблять запис по створенню фонду

811

411

Списано нестачу МШП, що виявлена при інвентаризації

411

221

Одночасно обліковують за балансом, якщо винні особи не встановлені

05

Якщо винна особа встановлена, то нараховують суму до відшкодування:

На вартість фактично завданих збитків установі

363

711

На суму, що підлягає сплаті до бюджету

363

642

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >