< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Керівні органи

Корпорацію очолює Рада Ллойду, яка здійснює керівництво через низку комітетів.

Рада Ллойду (Council of Lloyds) - це орган управління на постійній основі, створений відповідно до Постанови Ллойд від 1982 р. Рада відповідає за управління ринком та здійснення контролю над ним. До складу Ради входять вісімнадцять членів, 12 з яких обираються (шість постійних працівників Ллойду, та шість від зовнішніх організацій). Шість кандидатів у члени Ради, а також її голова затверджуються головою Правління Банку Англії (Bank of England) (рис. 30.3). Щорічно

Рада обирає голову та заступника голови з числа постійних працівників. Усі члени Ради мають бути затверджені Управлінням фінансових послуг (ГвА). Рада приймає рішення, резолюції, вимоги, правила та регламент корпорації.

Організаційна структура ринку "Ллойд'

Рис. 30.3. Організаційна структура ринку "Ллойд'

Рада з франшиз (The Franchise Board) розробляє стратегію з привілейованого страхування, відповідає за управління ризиками та визначення рентабельних цілей на ринку. Рада розробляє рекомендації для всіх синдикатів, координує економічне планування, контролює дотримання високих стандартів страхування та ефективне управління ризиками, чим забезпечує стійку прибутковість і зміцнює фінансовий стан корпорації. До Ради з франшиз, яку очолює голова Ради Ллойду, входять виконавчі директори: головний виконавчий директор (Chief Executive Officer), директор з фінансів, управління ризиками та операціями (Director of Finance, Risk Management and Opйrations), директор з привілейованого страхування (Franchise Performance Director), a також шість незалежних директорів, яких призначають членами Ради, зважаючи на їх високу професійну кваліфікацію та досвід практичної роботи. Рада здійснює виконання своїх функцій за допомогою декількох підкомітетів.

Комітет з кадрових питань та грошових компенсацій (The Nominations, Appointments and Compensation Committee, NACC) відповідає за розробку рекомендацій Раді Ллойду щодо обрання її голови, призначення головного виконавчого директора, вносить пропозиції відносно нових кандидатів до складу Ради Ллойду та її секретаріату, комітетів Ради з франшиз. Комітет з кадрових питань затверджує розміри грошових компенсацій членам зазначених керівних органів. Комітет також відповідає за підготовку відповідного кадрового резерву. До складу Комітету входять вісім членів Ради Ллойд: три виконавчі працівники, дві особи від зовнішніх організацій та три кандидати в члени Ради.

Комітет з аудиту (The Audit Committee) відповідає за перевірку річних фінансових звітів і загальних результатів та дотримання обліку й звітності в корпорації. На Комітет покладено обов'язок здійснювати постійний контроль за результативністю внутрішнього аудиту та ефективністю діяльності Ради з франшиз в аспекті виконання повноважень, переданих Радою Ллойду. Більшість Комітету становлять члени Ради Ллойду, один з яких стоїть на чолі Комітету, а меншість складається з членів Ради з франшиз.

Група з розширення ресурсів (The Capacity Transfer Panel, СТР) була створена в основному для реалізації рішень Ради "Ллойд" щодо невеликих операцій злиття та поглинання. До складу групи входять три кандидати в члени Ради Ллойду, один з яких очолює роботу Групи. Серед них має бути один юрист, фінансист та кандидатура, висунута від Асоціації ринків Ллойд (Lloyds Market Association).

Комітет з контролю ринків та перегляду рішень (Market Supervision and Review Committee, MSRC) діє як орган, який уповноважений вносити зміни, корегувати або анулювати деякі рішення, що були прийняті виконавчим керівництвом. Комітет може приймати певні власні рішення, в тому числі з питань посилення керівної гілки та виступає як інстанція, що визначає, чи заслуговують окремі рішення на передачу їх до розгляду в Арбітражі Ллойду (Lloyds Appeal Tribunal). Комітет очолює один з незалежних членів Ради з франшизи. До складу входять також два кандидати в члени Ради Ллойду, та один зі старших менеджерів, або досвідчений фахівець (у відставці) з ринків.

Комітет з інвестування (Investment Committee) визначає та розробляє стратегію інвестиційного менеджменту корпорації в межах, визначених Радою Ллойду, виробляє політику стосовно керуванням ризиками, призначає зовнішніх керівників фондів, довірчих охоронців трастів та контролює їх діяльність. Комітет здійснює моніторинг операцій з інвестиціями та затверджує інвестиційні проекти.

Для захисту американських страхових зобов'язань 28 серпня 1939 р. було засновано трастовий фонд під назвою "Lloyd's American Trust Found", який доручив управління своїми коштами нью-йоркському банку "Citibank, NA". Усі розрахунки у зв'язку з преміями і претензіями за полісами Ллойду, виданими в США в доларах, проводяться на користь або за рахунок цього фонду.

Високий престиж Ллойду пояснюється чотирма факторами: по-перше, його поліси є першокласними цінними паперами; по-друге, Ллойд відомий оперативним, справедливим і доброзичливим врегулюванням усіх належним чином сформульованих претензій; по-третє, Ллойд без коливань пристосовується до нового типу ризиків, змінних потреб і умов ділової активності; по-четверте, Ллойд є центром найдосконалішої в світі служби інформації з проблем судноплавства і мореплавання, позв'язаної своїми традиціями і назвою з установою як Регістр Ллойд, загальновизнаним інформаційним бюро в галузі світового морського транспорту. У довіднику, що видається Регістром Ллойд, перераховані кораблі всіх країн світу із зазначенням їх назв і таких особливостей, як довжина, ширина і осідання, водотоннажність, розміри вантажних трюмів, потужність машин, країна приписки та ін.

Ллойд має своїх представників або агентів у всіх найважливіших морських портах світу, які постійно направляють до Лондона інформацію про рух суден, аварії і шторми. Вони лише представляють організацію Ллойд і призначаються для того, щоб дотримуватися інтересів асоціації, збирати необхідну інформацію, надавати допомогу під час визначення і коригування розмірів збитку та ін.

Головним суперником Ллойд став Інститут лондонських страховиків, куди увійшли більше ніж 100 страхових компаній, у тому числі такі потужні, як "Cigna Corp.", німецький "Allianz Versicherungs AG", a також англійський "Commercial Union Assurance PLC". Крім того, великі нафтові, хімічні та авіаційні компанії все частіше почали самі забезпечувати страхування своїм підприємствам, відбираючи тим самим клієнтів у Ллойд.

Нові типи страхування завдали серйозних збитків синдикатам Ллойду. Сюди можна віднести втрати, яких було зазнано при страхуванні компаній, що здавали в оренду ЕОМ, від анулювання договорів оренди; збитки у зв'язку з відмовою США брати участь в Олімпійських іграх у СРСР; страхові виплати у зв'язку з підпалами багатоквартирних будинків у гетто в Саут-Бронксі (Нью-Йорк), та від втрати супутника, запущеного американською корпорацією та ін.

Географія та види страхової діяльності підтверджують репутацію Ллойду як одного з найпотужніших учасників страхового ринку в світі (рис. 30.4).

У 2006 р. валовий дохід від збору страхових внесків становив 16 414 млн фунтів стерглінгів, прибуток до оподаткування - 3662 млн, центральні рахунки активів - 1454 млн фунтів стерлінгів (рис. 30.5).

Ллойд є одним з лідерів не тільки світового страхового ринку, а й ринку перестрахування, де займає шосте місце серед його найпотужніших учасників (рис. 30.6). Асоціація багато робить для зміцнення своєї репутації надійного страхувальника. Ллойд постійно спрямовує зусилля на утвердження своїх позицій на ринку за допомогою, зокрема, чіткої андерайтинго-вої політики, визнаних у всьому світі ліцензій та ефективного використання капіталу. Цим перевагам протиставляються високі витрати на взаємні зобов'язання та на ведення справи (включаючи розвиток бізнесу). Певний час у синдикатах спостерігалася тенденція щодо їх диверсифікації, але з дотриманням політики лояльності. Ринок Ллойд тим часом продовжує розширювати географію свого бізнесу, наприклад, за рахунок отримання ліцензій на діяльність у Китаї.

Показники діяльності Ллойду

Показники операцій з перестрахування

Сектор перестрахування покриває широкий ряд класів і типів розміщення ризиків і використовує значну їх різноманітність включаючи факультативні або індивідуальні розміщення ризику, пропорційні й непропорційні договори.

Головні класи бізнесу в межах цього сектору становлять непропорційний ризик на власність, перестрахування надлишку ризику катастроф та факультативне перестрахування власності. Крім того, в обмеженому обсязі здійснюється ретроцесія, тобто передача частини ризику іншому страховику.

У 2006 р. перестрахування Ллойд принесло валову суму премій в обсязі 5557 млн фунтів стерлінгів.

Трагедія в СІНА 11 вересня 2001 р. стала найпотужнішим ударом по світовому ринку страхування. Ніколи збиток, скоєний людськими руками, не був таким високим. Ніколи кумуляція збитків за різними видами страхування не призводила до таких сумних результатів для світового страхового ринку в цілому. Сукупний збиток, що оцінюється в 50 млрд дол. СІЛА, включає збитки зі страхування майна і перерв у виробництві, страхування від нещасних випадків, страхування життя, фінансової перестраховки, автострахування, страхування відповідальності роботодавця, авіаційного страхування - всього за 23 видами страхування. За оцінками фахівців "Morgan Stanley", цей страховий випадок дуже негативно відбився на капіталізації світового страхового господарства, скоротивши її майже на 30%.

Дотепер достовірно невідомо, якого збитку завдав найбільш гучний теракт сучасності 11 вересня 2001 р. в США. Під час терористичних атак на Нью-Йорк і Вашингтон загинули більше 3 тис. осіб, близько 6 тис. було поранено. Точна цифра збитку, завданого терактами 11 вересня, невідома і навряд чи буде коли-небудь підрахована. За оцінками Міжнародного валютного фонду, втрати від цих терактів (враховувалася втрата власності і збитки страхових компаній) становлять 21 млрд дол. США.

Експерти Національного центру політичного аналізу США (The National Center for Policy Anбlisis) дійшли інших висновків. Знищення і пошкодження будівель і споруд, втрата робочих місць завдали економіці США збитку в розмірі близько 100 млрд дол. США (вартість чотирьох літаків - 385 млн дол. США, знищення будівель Всесвітнього торговельного центру і його відновна вартість - 3,5-4 млрд дол. СІЛА, ремонт частини будівлі Пентагону - 1 млрд дол. США, роботи з вивезення сміття - 1,3 млрд дол. США, пошкодження і знищення приватних, поліцейських і пожежних машин, особистого і корпоративного майна - 10-13 млрд дол. США, витрати на підвищення заходів безпеки в аеропортах - 41 млрд дол. США і т. ін.). Федеральна влада США виплатила членам сімей загиблих від 500 тис. до 3 млн дол. США. Проте і це тільки верхівка айсберга.

Міжнародній індустрії страхування і перестрахування 11 вересня 2001 р. було кинуто зухвалий виклик. Ллойд, головний страховик ризиків у США, зазнав одну з найбільших будь-коли втрат, але реакція ринку була швидкою і послідовною. Фахівці ринку Ллойд розробили обґрунтований і ефективний проект, щоб координувати свої дії щодо покриття збитків і гарантувати вчасну й організовану оплату обґрунтованих страхових позовів.

У грудні 2002 р. ринок оцінював свої загальні збитки від теракту 11 вересня 2001 р. у сумі 5,43 млрд ф. ст. (8,75 млрд дол. СІЛА), без урахування перестраховування між синдикатами. Фінансовий удар від збитків був дещо пом'якшений сприятливим обмінним курсом протягом 2002 р. і тим, що істотна частина збитків була сплачена американськими трастовими фондами або депонована до них.

Висновки

  • 1. Страхова галузь Великої Британії є найбільшою в Європі й третьою у світі. Десята частина усіх нових страхових угод в Європейському союзі укладається британськими страховими компаніями.
  • 2. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії здійснює прискіпливий контроль за діяльністю страхових компаній, які не мають права займатися будь-яким іншим видом бізнесу, окрім страхування.
  • 3. Ллойд - це один з найбільших ринків страхування у світі, який надає можливість андерайтерам зустрітись із брокерами, які діють від імені своїх клієнтів. Сектор перестрахування покриває широкий ряд класів і типів розміщення ризиків і використовує значну їх різноманітність включаючи факультативні або індивідуальні розміщення ризику, пропорційні і непропорційні договори.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Асоціація британських страховиків; управління з фінансового нагляду Великої Британії; податки страхових компаній Великої Британії; андерайтери; страховий ринок Ллойд; групи страховиків Ллойду; Рада Ллойду; Рада з франшиз; Комітет з кадрових питань та грошових компенсацій; Комітет з аудиту; Група з розширення ресурсів; Комітет з контролю ринків та перегляду рішень; Комітет з інвестування; ринок перестрахування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >