Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮСутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролюТермінологічний словникВнутрішньогосподарський контроль в системі економічного контролюСутність, завдання та функції внутрішньогосподарського контролюПринципи внутрішньогосподарського контролюВиди та форми внутрішньогосподарського контролюКритерії та правові засади внутрішньогосподарського контролюВнутрішньогосподарський контроль і комерційна таємницяСвітовий досвід та стандарти внутрішнього контролюПредмет та метод внутрішньогосподарського контролюТермінологічний словникПредмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролюМетод внутрішньогосподарського контролюПрийоми дослідження документів та господарських операційКонтрольно-ревізійні процедури, їх структури та видиСпособи дослідження документівСуб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функціїТермінологічний словникСуб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх видиСпостережна рада як суб'єкт внутрішньогосподарського контролюПравління як суб'єкт внутрішньогосподарського контролюРевізійна комісія підприємства як суб'єкт внутрішньогосподарського контролюКерівник підприємств, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролюФінансовий директор внутрішньогосподарського контролю та його контрольні функціїГоловний бухгалтер підприємства та його контрольні функціїЕкономічна служба підприємства та її контрольні функціїПостійно діюча інвентаризаційна комісія підприємства та її функціїСлужба внутрішнього аудиту, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролюІнші суб'єкти внутрішньогосподарського контролюЗагальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємствіТермінологічний словникОрганізація і діяльність ревізійних комісій на підприємствахПоложення про ревізійну комісію підприємства, його структура та змістПрава, обов'язки та відповідальність членів ревізійної комісіїПланування роботи ревізійної комісії підприємстваІнформаційне забезпечення ревізійної комісії підприємстваЗловживання: поняття та класифікаціяМатеріальна відповідальність працівниківДисциплінарна відповідальність працівниківЗбитки та моральна шкодаІнші види відповідальностіПроведення контрольно-ревізійної роботи на підприємствіТермінологічний словникКонтрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасникиОрганізаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристикаДослідна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристикаВиявлення і визначення матеріальних збитків в процесі внутрішньогосподарського контролюУзагальнення результатів ревізії і складання акту ревізіїВисновки та пропозиції ревізорівПрийняття рішень за результатами ревізій і перевірокОрганізація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролюМЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВОрганізація контролю статутної діяльності і власного капіталуТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю статутної діяльності і власного капіталуОрганізація контролю дотримання статуту та ліцензування діяльності підприємстваОрганізація контролю статутного, пайового, вилученого і неоплаченого капіталуОрганізація контролю додаткового та резервного капіталуОрганізація контролю нерозподілених прибутків (непокритих збитків)Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестиційТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрями проведення контролю грошових коштів і фінансових інвестиційОрганізація контролю коштів у касі та касових операційОрганізація контролю операцій з коштами на рахунках в банкуОрганізація контролю грошових документів і коштів у дорозіОрганізація контролю фінансових інвестицій та їх ефективностіОрганізація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язаньТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю розрахунківОрганізація контролю розрахунків з покупцями та замовникамиОрганізація контролю розрахунків з іншими дебіторами підприємстваОрганізація контролю резерву сумнівних боргівОрганізація контролю розрахунків із постачальниками та підрядникамиОрганізація контролю розрахунків за податками та платежамиОрганізація контролю за страхуваннямОрганізація контролю розрахунків з оплати праціОрганізація контролю розрахунків за кредитними операціямиОрганізація контролю вексельного обігуОрганізація контролю розрахунків цільового фінансування і цільових надходженьОрганізація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активівТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю основних засобів і нематеріальних активівОрганізація контролю розрахунків капітальних вкладеньОрганізація контролю наявності, стану збереження та використання основних засобівОрганізація контролю надходження, оцінки, переміщення та вибуття основних засобівОрганізація контролю амортизації (зносу) основних засобівОрганізація контролю витрат на ремонт основних засобівОрганізація контролю переоцінки основних засобівОрганізація контролю наявності і руху довгострокових біологічних активівОрганізація контролю наявності, оцінки й руху нематеріальних активів та їх амортизаціїОрганізація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництваТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва.Організація контролю стану складського господарства й дотримання умов зберігання цінностейОрганізація контролю надходження, переміщення і вибуття виробничих запасівОрганізація контролю операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП)Організація контролю наявності і руху продукції сільськогосподарського виробництваОрганізація контролю наявності і руху поточних біологічних активів тваринництваОрганізація та методика контролю виробництва і виходу продукціїТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення контролю виробництва і виходу продукціїОрганізація контролю виробництва продукції рослинництваОрганізація контролю виробництва продукції тваринництваОрганізація контролю виробництва продукції підсобних, промислових цехівОрганізація контролю витрат допоміжного виробництваОрганізація контролю витрат на утримання машинно-тракторного парку (МТП)Організація контролю загальновиробничих витратОрганізація контролю витрат від бракуОрганізація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатівТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення внутрішньогосподарського контролю доходів, витрат та фінансових результатів діяльностіОрганізація контролю реалізації продукції, товарів, робіт і послугОрганізація контролю адміністративних витратОрганізація контролю витрат і доходів від іншої операційної діяльностіОрганізація контролю витрат і доходів від фінансових операцій та іншої звичайної діяльностіОрганізація контролю витрат і доходів від надзвичайних подійОрганізація контролю доходів і витрат майбутніх періодівОрганізація контролю формування фінансових результатів та їх використанняОрганізація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємствТермінологічний словникЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролюОрганізація контролю стану бухгалтерського обліку та фінансової звітностіОрганізація контролю стану податкової звітностіОрганізація контролю стану статистичної звітностіОрганізація контролю фінансового стану підприємства
 
Наст >