< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технології автоматизації офісу

Нині існує безліч програмних продуктів, що забезпечують інформаційні технології автоматизації офісу. До загальних технологій відносять: текстові та табличні процесори, системи керування базами даних, електронну пошту, електронний календар, комп'ютерні конференції, відеотекст, системи автоматичної конвертації документів в електронний вигляд. До функціональних призначень: створення й обробка текстових документів, численні операції над даними, представленими в табличній формі, створення й підтримку в актуальному стані баз даних, що містять різні відомості про систему керування й виробничу діяльність фірми, зберігання й відправку повідомлення партнерам по мережі.

До спеціалізованих програм управлінської діяльності: ведення документів, контроль за виконанням наказів, управління проектами, тощо. До можливостей електронного офісу можна віднести: планування подій і фіксація їх результатів (зустрічей, дзвінків тощо), оперативне планування і контроль виконання робіт у проекті, контроль за виконанням завдань і доручень, єдине сховище завдань і поточних справ співробітників, документів, управління правами доступу до завдань та файлів, можливість спільної роботи з даними, ефективну систему пошуку документів як за їх властивостями, так і за змістом, автоматизацію основних процесів документообігу, таких як реєстрація, розгляд, узгодження документів та виконання завдань, ведення ділової документації, надання звітів, ведення бази клієнтів і контактних осіб, організація ефективної взаємодії компанії з клієнтами, організація спільної роботи підрозділів компанії.

Інтегрований комплекс програм, який задовольняє професійні вимоги агронома, дозволяє проаналізувати процес виробництва, автоматично підготувати відповідну документацію, скласти виробничі, агротехнологічні плани, маючи при цьому базу даних полів, сівозмін, сільськогосподарських заходів, історії полів, структур, провести розрахунки використання матеріалів, техніки і робочої сили.

Розглянемо набір рішень, що надає інтегрована система "АГРАР-ОФИС" -комп'ютерна програма, що розроблена німецькими фахівцями. "АГРАР-ОФИС" складається з набору модулів: "Полевой журнал", "ГИС-Электронные карты полей", "Точное земледелие и агрохимическое обследование почв".

Модуль "Польовий журнал" дозволяє вести облік і аналіз усіх витрат, є прекрасною підтримкою при організації виробництва, включає в себе повну документацію по рослинництву, що дозволяє проводити аналіз галузі і на його основі приймати рішення. Він дає можливість планувати і аналізувати будь-які заходи на ріллі і лугах, проводити розрахунок балансу поживних речовин, автоматично створювати технологічні карти, розраховувати використані ресурси - фінансові і людські, вести історію полів.

Програма

Рис. 36. Програма "Agrar-Office AgroWm" - структура посівних площ

Програма

Рис. 37. Програма "Agrar-Office AgroWin" - порівняння культур

Модуль "ГІС-Електронні карти полів" дозволяє графічно обробляти дані підприємства, дає можливість проаналізувати всі його площі, поділити або об'єднати ділянки, підготувати і розрахувати електронні карти полів господарства. Це означає, що фахівець бачить дійсне розташування кожного поля. Крім того, з'являється можливість планування добрив, вартість яких постійно підвищується. Програма дозволяє оптимально використовувати цей засіб виробництва: добрива будуть застосовуватися в тих місцях поля, де найбільш затребувані і принесуть відповідну віддачу.

Модуль "Точне землеробство і агрохімічне обстеження грунтів" дає можливість розраховувати норми і складати карти для локального внесення добрив і засобів захисту рослин, обробляти карти врожайності, аерофотознімки і супутникові фотографії, складати карти вмісту поживних речовин, врожайності та інші, проводити розрахунок норм внесення добрива для поточного року та наступних років, передавати дані на бортові комп'ютери різних виробників. Метою точного землеробства є зниження витрат, підвищення врожайності, екологічності, якості продукції, а також можливість забезпечити безпеку продукції за допомогою документування [4].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >