< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміни у розміщенні та оновленні матеріалу, нові вставки

Як наслідок зауваження рецензентів та читачів даного підручника, розміщення матеріалу у багатьох місцях поліпшено. Розділ 13, що присвячений фінансовим інноваціям, скорочено. Розділи 15 і 16 спрощені шляхом включення норми надлишкових резервів депозитів у мультиплікатор грошей та вилучення дискусії про норму строкових чекових депозитів (бо резервні вимоги по строкових депозитах були скасовані). У розділі 26 здійснюється аналіз сукупних попиту та пропозиції. Цей розділ містить полеміку між кейнсіанцями та монетаристами і переносить дискусію про державне втручання в економіку в розділ про гроші та інфляцію (розділ 28). Нові підсумкові таблиці подані в кількох місцях підручника, що систематизує знання студентів. На додаток до нових вставок про глобальні перспективи в підручнику подано нові спеціальні цікаві вставки, що осучаснюють і пожвавлюють текст. Це вставки про об'єднання грошових систем у Німеччині та Європі, координацію міжнародної політики, Дональда Трампа та його фінансові труднощі, організацію японської та німецької банківських систем, скандал із заощаджувальними та позичковими асоціаціями, банкрутство банку у Новій Англії, злет і падіння Майкла Мількена та Дрекселя. Аналіз емпіричних доказів про попит на гроші у додатку до розділу 23 оновлено, як і багато вставок підручника. Всі графіки і дані в підручнику також повністю оновлені на кінець 1990 р. (за винятком рідкісних випадків, коли це не вважалося за потрібне).

Педагогічні поради

Підручник повинен бути солідним мотиваційним навчальним знаряддям. З такою метою в цьому виданні підручника застосовано широкий набір педагогічних прийомів. Вони містять:

 • 1. Огляди розділів на початку кожного, що знайомлять студентів з темою розділу, чому вона є важливою і як співвідноситься з іншими темами підручника.
 • 2. Спеціальні цікаві вставки, що освітлюють драматичні історичні епізоди, містять цікаві ідеї чи цікаві факти, що стосуються предмета аналізу.
 • 3. Вставки "З фінансових новий" знайомлять студентів з дотичними новими статтями і фактами, що повідомляються в пресі.
 • 4. "Поради", що розсіяні по всьому тексту підручника, забезпечують короткі вказівки, як краще розглядати проблему, над якою студенти працюють.
 • 5. Визначальні формулювання, які мають важливе значення, виділяються жирним шрифтом. Тому студенти можуть легко віднайти їх для пізнішого повторення
 • 6. Назви графіків допоможуть студентам чіткіше зрозуміти взаємозв'язок зображених змінних та принципи їхнього аналізу.
 • 7. Підсумкові таблиці забезпечують корисну навчальну допомогу в систематизації матеріалу.
 • 8. Підсумки в кінці кожного розділу, що містять основні його положення. .9. Визначальні поняття - це важливі слова або вирази, що виділені у тексті жирним шрифтом, коли вперше дається їхнє означення; вони перераховуються наприкінці розділу.
 • 10. Питання і завдання наприкінці розділів, яких налічується 400, допомагають студентам дізнатися про досліджуваний предмет через застосування економічних понять, включаючи спеціальну групу проблем, яку студенти вважають особливо доречною та якій дано заголовок "Застосування економічного аналізу для прогнозування майбутнього".
 • 11. Глосарій (словник спеціальних термінів) наприкінці книжки подає означення для всіх визначальних понять.
 • 12. Розв'язки приблизно для половини питань і завдань подаються наприкінці книжки і позначені.

Подяки

Складаю подяку багатьом людям, причетним до створення цієї книжки. Особливу подяку висловлюю редакторам Брюсові Каплану і Джейн Тафтс - справжнім професіоналам. Я також щиро вдячний за цінні поради моїм колегам з Колумбійського університету - Френкові Едвардсу, Альберто Джі-ованіні, Глену Габарду і Бобу Шею, а також моїм студентам. У підготовці цього і попередніх видань мені також допомагали зауваження, побажання та поради рецензентів.

Нарешті, хочу подякувати моїй дружині Салі і моєму синові Метью, які створили мені сприятливі умови для роботи, та моєму батькові Сідні, який вивів мене на стежину, котра вела до цієї книжки.

Фредергк С. Мишкін

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >