< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення тимчасового адміністратора.

Функції тимчасової адміністрації виконує тимчасовий адміністратор — юридична або фізична особа, призначена Національним банком.

Згідно з підставами, визначеними в "Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", відповідний підрозділ банківського

нагляду Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком, за результатами безвиїзного нагляду та виїзного інспектування банків порушує перед Правлінням Національного банку (чи Комісією Національного банку) питання про потребу призначення тимчасової адміністрації (рис. 5.9).

Висновок відповідного підрозділу системи банківського нагляду про необхідність призначення тимчасової адміністрації має містити: назву, повні реквізити банку; перелік даних, які є підставою для відсторонення керівництва банку від управління і призначення тимчасового адміністратора; відомості про особу (осіб), що виконуватиме функції тимчасового адміністратора; дату і строк призначення; перелік першочергових заходів, спрямованих на виправлення порушень; матеріали перевірок та інші дані, що свідчать про правомірність і необхідність застосування цього заходу (як додаток до висновку).

Постановою Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації: призначається тимчасовий адміністратор — юридична або фізична особа, що виконуватиме функції тимчасової адміністрації; призначається керівник тимчасової адміністрації, якщо тимчасовим адміністратором є юридична особа; визначаються повноваження тимчасового адміністратора; визначається строк, на який призначено тимчасового адміністратора; визначаються інші положення, що потрібні для виконання завдань тимчасової адміністрації.

Тимчасовий адміністратор приступає до виконання своїх функцій без попереднього повідомлення банку в день отримання постанови Правління Національного банку про своє призначення.

Постанова Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації доводиться до відома як головного банку, так і всіх філій та безбалансових відділень із зазначенням дати початку здійснення тимчасової адміністрації.

Якщо тимчасовий адміністратор не може приступити до виконання своїх повноважень через перешкоди з боку керівників банку, то він у той самий день звертається до державного виконавця та надає йому постанову Правління Національного банку про його призначення, яка є виконавчим документом.

З метою забезпечення належних умов для діяльності тимчасового адміністратора останній у разі потреби має право на підставі письмового звернення залучати відповідні правоохоронні органи, які зобов'язані надавати тимчасовому адміністратору допомогу.

Під час виконання своїх обов'язків тимчасовий адміністратор за своїм статусом прирівнюється до представника Національного банку. Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу тимчасового адміністратора до банку, його активів, книг, записів, документів, несе відповідальність згідно з законодавством України.

Призначення національним банком тимчосової адміністрації

З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. Угоди, укладені керівниками банку після призначення тимчасового адміністратора, є недійсними з часу їх укладання.

Строк повноважень тимчасового адміністратора не може перевищувати одного року з дня його призначення. Національний банк має право продовжувати для системоутворюючих банків дію тимчасової адміністрації на строк до одного року. В окремих випадках, якщо стан банку такий, що потребує прийняття рішення про його примусову реорганізацію чи ліквідацію, строк повноважень тимчасового адміністратора може бути продовжено за рішенням Правління Національного банку до прийняття відповідного рішення, але не більше одного року.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >