< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пропозиція праці для підприємства за умови досконалої конкуренції

На досконалоконкурентному ринку праці підприємство є одним із багатьох покупців трудових послуг, які пропонуються багатьма продавцями (найманими працівниками). Тому окреме підприємство не може впливати на ціну праці і сприймає її як таку" що задається ринком. Це означає, що крива пропозиції праці 5Ь на досконалоконкурентному ринку праці має вигляд горизонтальної лінії, яка проходить через ринкову ставку заробітної плати, оскільки пропозиція праці за цих умов є абсолютно еластичною за ціною (рис. 13.4).

За досконалої конкуренції на ринку праці середні затрати на одиницю праці (АС£) і граничні затрати на додаткову одиницю праці збігаються з незмінною ставкою заробітної плати. Це означає , що за незмінності рівня ставки заробітної плати підприємство зможе найняти стільки працівників, скільки йому буде потрібно. Те саме є і в окремій галузі, якщо ця галузь не основний роботодавець у регіоні або за окремою спеціальністю. Але для окремої галузі горизонтальна крива пропозиції праці є швидше винятком, а не правилом.

Пропозиція праці для галузі

Як правило, великі галузі економіки є основними споживачами найманої праці певної кваліфікації чи спеціальності. Так, вугільна промисловість в Україні є єдиним роботодавцем для шахтарів, а на ливарників пред'являє попит металургійна га

Крива пропозиції для підприємства на досконалоконкурентному ринку праці

Рис. 13.4. Крива пропозиції для підприємства на досконалоконкурентному ринку праці

лузь. За таких умов крива пропозиції праці матиме додатний (висхідний) нахил (рис. 13.5).

Причини, що зумовлюють висхідний нахил кривої пропозиції праці галузі:

  • 1) перевищення сили ефекту заміщення дозвілля працею над ефектом доходу, зумовлених зміною (зростанням) ставки заробітної плати, що виявляється в тому, що у міру зростання ставки заробітної плати збільшується пропозиція праці не тільки тими, хто вже зайнятий у виробничому процесі, а й тими, хто відмовлявся за нижчої ставки заробітної плати брати участь у процесі виробництва (студенти, учні, пенсіонери, жінки, що доглядають дітей, старих і хворих тощо);
  • 2) галузі з високою ставкою заробітної плати стають привабливими для працівників інших галузей з меншою ставкою заробітної плати. Оскільки загальна чисельність економічно активного населення (робочої сили) в короткостроковому періоді є не-

змінною, то "переливання" працівників у високооплачувані галузі спричиняє дефіцит найманої праці порівняно з обсягом капіталу в галузях з низькою оплатою. Наслідком цього є зростання граничного продукту праці в низькооплачуваних галузях, що змушує підприємства цих галузей збільшувати заробітну плату;

3) зростання альтернативної вартості використання праці для працівників інших галузей.

Пропозиція праці в масштабах економіки

Світовий досвід свідчить, що зростання ставки заробітної плати зумовлює зростання пропозиції праці, тобто крива Б1 для економіки як цілого має додатний (висхідний) нахил. Якщо припустити, що зростання ставок заробітної плати буде мати стійку тенденцію до зростання й надалі, то, за незмінності інших умов, крива пропозиції мала б вигляд (рис. 13.36), адже зростання зарплати в кілька разів за незмінного (насиченого) обсягу споживання економічних благ привело б до скоіючення робочого та до збільшення вільного часу. Але НТП за цей час, очевидно, запропонує нам багато нових речових товарів і послуг, про існування яких ми сьогодні навіть не здогадуємося. Щоб задовольнити ці потреби, наймані працівники будуть знову збільшувати пропозицію праці.

Пропозиція праці на рівні економіки як цілого е предметом дослідження макроекономіки.

Проблема утворення ціни на ресурси - мікроекономічна проблема. Тому повернемося знову на мікрорівень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >