< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

У сучасних умовах господарювання зростає роль обліку як функції управління підприємством. Транспортні підприємства мають певну специфіку виробничої діяльності, яка накладає відбиток на організацію та методику бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку.

Сучасні автотранспорті підприємства здійснюють різні види автопослуг - вантажні, пасажирські, змішані перевезення, надають транспортно-експедиційні послуги. На відміну від інших видів послуг, автотранспорті значною мірою підлягають державному регулюванню, зокрема тарифи на регулярні пасажирські перевезення, норми витрачання палива і мастильних матеріалів тощо. Регламентованою в багатьох аспектах є первинна документація на автотранспортні роботи.

Методика ж обліку активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат регулюється загальноприйнятими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Методику податкового обліку визначають вимоги Податкового кодексу України, який набув чинності з 01 січня 2011 року.

В посібнику розглянуто комплекс питань бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку, які є загальноприйнятими або специфічними для підприємств автотранспортної галузі, - первинний, аналітичний та синтетичний облік рухомого складу, облік надходження та витрачання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, проведення ремонтів, модернізацій транспортних засобів, отриманих доходів та понесених витрат, калькуляції собівартості автоперевезень, бюджетних дотацій на виконані послуги, а також галузеві аспекти звітності транспортного підприємства.

ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - види автотранспортних послуг;
 • - хто виступає організатором автомобільних перевезень в Україні;
 • - які особи можуть бути перевізниками;
 • - види договорів на автотранспортне обслуговування та їхній вплив на організацію обліку й оподаткування;
 • - які види послуг підлягають ліцензуванню;
 • - порядок ліцензування автотранспортних послуг та отримання ліцензії;
 • - якими проведеннями в обліку відображається вартість отриманої ліцензії.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - розрізняти види договорів на автотранспортні перевезення;
 • - складати бухгалтерські проведення на операції, пов'язані з отриманням ліцензії на перевезення пасажирів та вантажів.

План

 • 1.1. Види автотранспортних послуг.
 • 1.2. Організація пасажирських автоперевезень.
 • 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їх облік.

Види автотранспортних послуг

Основним законом, який визначає види й організацію автоперевезень, є Закон "Про автомобільний транспорт" № 2344 (далі - закон № 2344). Згідно з ним, автотранспортні послуги поділяються на:

 • - пасажирські;
 • - вантажні;
 • - вантажно-пасажирські.

Послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування поділяються на автобусні й таксі.

Автобусні перевезення - це переміщення людей і багажу за допомогою автомобільного транспортного засобу, в якому посадкових місць більше дев'яти (враховуючи місце водія).

Маршрутні таксі перевозять пасажирів, обов'язково надаючи їм місця для сидіння і висаджуючи й садовлячи їх за їхньою вимогою. Незважаючи на те, що в назві є слово "таксі", перевезення пасажирів маршрутними таксі належать до автобусних перевезень. Визначальним фактором у цьому випадку є кількість місць для сидіння (дев'ять і більше) і те, що пасажирів перевозять за заздалегідь наміченими маршрутами і не в індивідуальному порядку.

Автобусні перевезення пасажирів здійснюються у двох режимах:

 • 1) звичайному - рух за маршрутом відбувається з усіма зупинками, передбаченими розкладом;
 • 2) експрес - рух за маршрутом здійснюється зі скороченням кількості зупинок і часу перевезення.

Перевезення таксі - це перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку на легковому автомобілі, кількість місць для сидіння в якому менше дев'яти.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом спеціального призначення здійснюють перевізники за замовленням власників вантажу чи уповноважених ними осіб.

Вантажно-пасажирські перевезення - це перевезення пасажирів з вантажем вантажно-пасажирськими автомобілями.

За місцем надання автопослуги можна розподілити на:

 • - внутрішні;
 • - міжнародні.

Внутрішні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування поділяються на:

 • - міські - за маршрутами в межах території населеного пункту;
 • - приміські - за маршрутами протяжністю до 50 км, незалежно від адміністративно-територіального поділу маршрутів;
 • - міжміські (усередині області і міжобласні) - маршрути, протяжність яких перевищує 50 км.

Є ще перевезення, які здійснюються на замовлення, і туристські.

Перевезення на замовлення - це перевезення на погоджених перевізником і замовником умовах за маршрутом, визначеним сторонами договору.

Туристські перевезення - це нерегулярні перевезення пасажирів за заздалегідь визначеними маршрутами з туристською метою.

Пасажирському перевізникові, який здійснює туристські перевезення чи перевезення пасажирів за замовленням, забороняється здійснювати посадку пасажирів у пунктах, установлених для посадки пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом здійснюються між пунктами відправлення й призначення, один із яких чи обидва розташовані за межами території України.

Міжнародних перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом організовують перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Правила міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України затверджує центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту (Міністерство транспорту та зв'язку - далі Мінтрансзв'язку), про що, зокрема, йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" за № 176 (далі - Постанова № 176).

Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом забезпечує центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту (Мінінфраструктури), який у межах своїх повноважень:

 • - організовує контроль за виконанням міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • - бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • - забезпечує видачу документів, за якими дозволено міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >