< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

У цій книзі йдеться про експериментальні дослідження, проведені у психології за останнє сторіччя, які змінили знання про людську поведінку. їхні результати іноді піддавались критиці і переглядались, однак вони залишаються важливими подіями в розвитку психологічної науки і не втрачають свого значення як певні шедеври мистецтва дослідження психологічної реальності. Результати цих експериментів визначили обличчя сучасної психології, сприяли розширенню поля психологічних досліджень, мотивували психологів, викликали гострий інтерес у суспільстві і стали матеріалом для підручників із психології. Можна із впевненістю сказати, що ці експерименти й досі хвилюють сучасних психологів і будуть такою ж мірою важливими і для майбутніх поколінь учених. Переважна більшість із представлених у посібнику досліджень за загальним визнанням професійних психологів є класичними експериментами.

Традиційно експерименти в підручниках із психології подаються схематично. При написанні навчальних видань склалася традиція висвітлювати положення, конвенційно визначені та визнані науковою спільнотою. Значною мірою це призводить до того, що образ психологічної науки спотворюється, а реальний поступ, досягнутий психологами, не висвітлюється достовірно та переконливо. І, на жаль, атмосфера першовідкриття, що так майстерно змальована в працях із класичних природничих наук, зникає або не завжди відтворена в підручниках із психології.

Мета цього видання полягає в тому, щоб доповнити вже наявні підручники з основних психологічних дисциплін детальним та концентрованим розглядом головних подій розвитку психологічної науки - психологічних експериментів, відтворити атмосферу та дух наукового пошуку, який був властивий засновникам психології та її найбільш успішним експериментаторам.

Навчальні видання з психології завжди цікавлять як студентів, так і широку публіку, хоча в них досить часто домінують небездоганні теорії та методологічні підходи, емпірична строката різноманітність, крайнощі відданості тих чи інших авторів певній науковій традиції. В цьому посібнику на передньому плані - психологічні експерименти, адже, за словами Роберта Хока, "фундаментом психологічної науки є перш за все дослідження, і перш за все завдяки оригінальним та елегантним дослідженням наші знання та наше розуміння людської поведінки пройшли нелегкий шлях накопичення та уточнення, що дозволило їм досягти того рівня, яким ми володіємо сьогодні".

Свого часу (1975-1980 рр.), вивчаючи у вузі психологію, ми розпочинали свій професійний шлях в епоху, коли психолога не уявляли поза експериментальним дослідницьким процесом. У скромних аудиторіях відділення психології Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, де проходили наші заняття, ми бачили нагромадження наукових приладів, серед яких особливу увагу привертав старовинний тахістоскоп, на якому було вказано, що він виготовлений у лабораторії самого Вільгельма Вундта. Під час навчання ми ознайомлювались з експериментальними працями та дослідженнями наших викладачів - Б. Ф. Баєва, Л. И. Марісової, В. П. Казмиренка, В. А. Роменця, Я. І. Українського, Л. Ф. Бурлачука, П. А. Гончарука, М. В. Вовчик-Блакитної, М. І. Алексєєвої, Й. Т. Романюка. Одночасно з нашими заняттями у знайомій не одному поколінню психологів аудиторії на горищі "жовтого корпусу" облаштовувались ізольовані кімнати для проведення експериментальних досліджень. Тогочасних студентів наснажували не тільки до грандіозних зусиль в осмисленні теоретичних та методологічних питань, а й до експериментальної роботи. На заняттях ми проводили свої перші експерименти, в яких одночасно виступали досліджуваними, писали протоколи, креслили графіки. Студенти молодших курсів брали участь у дослідженнях старшокурсників, які здавались нам метрами. За час свого навчання ми постійно, чи то за порадою викладачів, чи то за власною ініціативою, шукали можливостей для проведення дослідницької роботи.

Сьогодні психологія стає масовою професією, ми вже живемо, як вважають фахівці, у психологічному суспільстві, однак саме зараз експеримент зник із поля зору викладачів і студентів як реальність, що поруч. Психологи в своїй більшості є коментаторами подій, щось на зразок спортивного чи телекоментатора, і без усякого збентеження розглядають публічні розмови на будь-які теми як свою професійну діяльність.

Задум цієї книги виник ще в студентські роки. Про психологічні дослідження в основних підручниках було написано дуже мало, а експерименти представлені загально та неповно. Закінчивши навчання й розпочавши свою діяльність як викладач психології, автор на практиці відчула брак ґрунтовних підручників і посібників з проблем експериментальної психології.

Мета написання цього посібника в тому, щоб ознайомити студентів із класичними експериментальними дослідженнями та показати проблеми, які виникають уже на сучасному етапі в розвитку психологічної - науки. Знайомство з експериментами допоможе осягнути роботу психологічних механізмів поведінки, можливо, навчить студентів проводити дослідження, аналізувати й узагальнювати емпіричний матеріал.

Матеріали цієї книги стануть у пригоді при вивченні не лише курсу експериментальної психології, а й усіх основних психологічних дисциплін.

Студенти зможуть зосередитися на проблемі методів психологічних досліджень, зрозуміти відмінність експерименту від інших методів дослідження, навчитися вести самостійне дослідження, визначати проблему, формулювати гіпотезу, усвідомити ті величезні можливості, які відкриваються в процесі психологічного експерименту. Мета цієї книги – провести студентів по лабораторіях найбільш винахідливих і наполегливих психологів-експериментаторів. Робота над посібником допоможе студентам вивчити феноменологію, охоплену та представлену саме в експериментальних дослідженнях, дізнатись про експериментальні дослідження в основних галузях психології, орієнтуватися в методології психологічної науки, стати ерудованими, володіти конкретною інформацією, точними даними і, певною мірою, людськими живими враженнями про дослідницьку роботу психологів.

У посібнику розглядаються класичні психологічні експерименти. При цьому важливим є питання про те, яка саме феноменологія ними охоплена. Можна дійти невтішного для наукової психології висновку, що коло явищ, досліджених експериментальним чином, є досить вузьким.

Автор відбирала експериментальні дослідження для висвітлення у книзі з таких позицій. Розглядаються переважно найбільш відомі, важливі та впливові в історії психології експерименти, які радикально змінили погляди людей на психологічну реальність, уявлення про людську поведінку, саму поведінку людей та суспільні практики. Описані дослідження відкрили нові горизонти експериментальної психології, надихнули інших дослідників, викликали інтерес і стимулювали різнопланові наукові та суспільні дискусії. Ці експерименти рекомендовані провідними авторитетами в різних галузях психології як важливі зразки дослідницької роботи; вони були ретельно відібрані в посібниках і підручниках і детально вивчені на основі першоджерел (у переважній більшості журнальних публікацій).

Деякі подані у книзі дослідження не повною мірою відповідають визначеним вище критеріям. Разом із тим, у них поєднуються чіткість дослідницького задуму, особлива гармонія експериментальної процедури, що відповідає всім вимогам, їхні особливі результати, що вражають та змінюють бачення світу в кожного, хто ознайомиться з цими дослідженнями.

Автор сподівається, що молоді фахівці зацікавляться психологією, захочуть глибше її вивчати та розвивати експериментальні психологічні дослідження. Професіонали ж дістануть можливість доповнити свої знання, уточнити й деталізувати, оживити образи вже відомих їм досліджень. Ми прагнули також певною мірою і допомогти професійним психологам - надати надійні джерела для подальшого вирішення психологічних проблем, оскільки проблема надійності психологічної інформації та її повноти залишається гострою і сьогодні.

Проведення експерименту – це складна діяльність. Певною мірою посібник може допомогти з'ясувати важливі деталі роботи сучасних психологів-експериментаторів. Мета цієї праці саме в тому, щоб ознайомити з основами і спонукати провести свої перші прості психологічні експерименти. Однак слід пам'ятати, що навіть втілення першого дослідницького задуму потребує серйозної підготовки, глибшого вивчення психології, ґрунтовних кваліфікованих порад наукових наставників. Наприкінці посібника наведено список літератури, яка допоможе розглянути та вивчити питання більш поглиблено.

У сучасному суспільстві результати психологічних досліджень змінили життя людей, тож можна лише позаздрити тим, кому горизонт психологічної науки й експериментальних досліджень відкривається вперше.

Автор має надію, що студенти долучаться до наукової експериментальної психології, а ця книга допоможе їм дізнатися, як психологія отримала найважливіші відкриття, зрозуміти значення проведених досліджень, пережити ентузіазм й натхнення першовідкривачів психологічної науки.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >